Švėkšnos skautai dalyvavo Lietuvos skautijos organizuotoje Pavasario šventėje

1 sveksnos_skautai_pavasario_svente_delfinariumasŠeštadienį Klaipėdoje vyko Lietuvos skautijos pavasario šventė ,,Senamiesčio jūrmylė“. Į šią nuostabią šventę atvyko apie 1700 skautų iš visos Lietuvos. Užsiregistravę visi sugūžėjome į Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčią, kurioje išklausėme  Šv. mišias, jas aukojo parapijos klebonas (skautas) Vilius Viktoravičius.

Šv.mišių metu giedamoms giesmėms pritarė gitaros, būgnų ir jaunų balsų skambesys. Taip pat Šv. mišių metu meldėmės į Šv. Jurgį, viso pasaulio skautų globėją, prašydami, kad padėtų mums išgyventi skautiškus nuotykius taip, kad būtume ištikimi Krikšto dovanai, atviri Šv. Dvasios patarimams, stiprūs įveikti išbandymus, dosnūs savo pagalba tiems, kuriems reikia. Klebonas Vilius Viktoravičius ragino sekti skautų globėjo pavyzdžiu: naikinti piktą pasaulyje, o pirmiausia savyje.

Pasisėmę dvasingumo, visi sustoję į didžiulę eiseną, pajudėjome į Teatro aikštę. Rikiuotės metu visi kraštai prisistatė skambiais raportais ir prasmingais šūkiais. Buvo smagu žiūrėti į besidriekiančią koloną Šiaurinio rago link, iš ten kėlėmės į Smiltynę, kurioje vykdėme akciją ,,Darom“. Vadovai ir draugovių nariai gavę žemėlapį su pažymėtu plotu, kurį reikia sutvarkyti, pasklido po visą Smiltynę. Akcijos metu matėsi darbinga nuotaika, girdėjosi  skambus jaunatviškas juokas.

2 sveksnos_skautai_pavasario_sventePadirbėjus, jaunųjų skautų (vilkiukų) laukė Klaipėdos jūrų muziejaus delfinariumas su delfinų ir jūrų liūtų pasirodymais. Skautai ir patyrę skautai, grįžo atgal į Klaipėdos senamiestį, kuriame laukė orientacinė užduotis ,,Žvalgų žaidimas“. Patyrę skautai rinkosi paplūdimyje prie molo, kur sudėjo žodį „SKAUTAI“. Vadovai paplaukiojo laivu, kuriame buvo pravestas edukacinis užsiėmimas.

3 sveksnos_skautai_pavasario_sventePavakarieniavę ir sutelkę likusias jėgas, Teatro aikštėje šventės dalyviai klausėsi brolių ir sesių koncerto, šoko, bendravo. Tikimės, kad kitais metais Vilniuje vykstančioje Pavasario šventėje sutiksime draugus su kuriais susipažinome Klaipėdoje ir susirasime naujų.

Nors ir pavargę, bet su gera nuotaika ir netylančiomis dainomis grįžome namo. Dėkojame Klaipėdos skautams už suorganizuotą nuostabią pavasario šventę „Senamiesčio jūrmylė“.