Švėkšnos skautai – respublikos laureatai

sveksnos skautai BTUKaune vyko respublikinis finalinis skautų dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau 2012“. Švėkšnos Alicijos Rugytės skautai, puikiai pasirodę pirmajame konkurso ture Salantuose, buvo išrinkti atstovauti Klaipėdos krašto skautams Kaune.

Kaune pasirodėme puikiai. Jaunesnioji skautė Darija Freitikaitė ir skautė Ieva Daučytė užėmė pirmąsias vietas savo amžiaus grupėse. Jos tapo respublikos laureatėmis! Merginas konkursui ruošė mokytoja Jurgita Rumšienė.

Internetinė televizija filmavo ir įrašė visą renginį www.internetinėtv.lt

Švėkšnos Alicijos Rugytės skautai nuo praėjusių metų spalio dalyvauja tarptautiniame TAPK Regioninio tapatumo stiprinimo projekte. Visos veiklos vykdomos įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse“), kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Iki šių metų gegužės pabaigos projekte numatyta labai įvairi veikla: tvarkyti kapines, skaityti ir klausyti įvairius pranešimus. Skautai dalyvauja įvairiuose renginiuose, miestelio šventėse, domisi Švėkšnos istorija, bendradarbiauja su Emilijos Pliaterytės draugijos pirmininke Ona Norkute, Švėkšnos muziejininke Monika Žąsytiene.

Vasarį Švėkšnos muziejuje vyks viktorina apie Švėkšną, kuriame dalyvaus ir skautų komanda. Taip pat šį mėnesį numatėme surengti skautišką popietę „Pasaulio religijos“ kartu su tikybos mokytoju – ekspertu Remigijumi Oželiu.

Šiuo metu planuojame žygį, skirtą Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti. Pavasarį  skautų laukia „Pavasario šventė“, kuri vyks Šiauliuose.

Švėkšnos ir Šilutės skautai nuo 2006 metų bendradarbiauja su Danijos Roskilde skautais. Gruodžio mėnesį draugai iš Danijos lankėsi Švėkšnoje, aptarėme tolimesnį bendradarbiavimą. Kartu su jais parvežėme Betliejaus taikos ugnį į Švėkšną, buvome nuvykę į Palangą, į skautų slėnį. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje vyko bendra vakaronė.

Norime padėkoti S.V.Zaveckams, kurie apgyvendino Danijos skautų vadovus.

Skautai neabejingi aplinkinių problemoms. Nudegus daugiavaikės Sūdžių šeimos gyvenamajam namui, skautai vaikščiojo po įvairias Švėkšnos įstaigas, aplinkinius kaimus ir rinko lėšas padegėliams. Surinko 4500 litų. Vaikų širdyse pasisėjo tokia gerumo ir nesavanaudiškumo sėkla, kuri padės užaugti gerais ir dorais piliečiais.

Labai džiaugiamės, kad mus myli ir remia gimnazijos direktorė Dalia Dirgėlienė. Ji parūpina transportą ir suteikia patalpas. Esame dėkingi ir Švėkšnos verslininkams R.ir R. Paulauskams. Jie sutiko palaukti pinigų, skirtų iš Europos Sąjungos. Lėšos įplauks į verslininkų sąskaitą tik pasibaigus projektui gegužės mėnesį.

Padedami mokytojos O.Jurjonienės įkūrėme savo internetinę svetainę www.sveksnaskautai.jimdo.com

Jaunimą reikia nukreipti tinkama linkme. Tai kaip sniego gniūžtė – ją reikia tik nulipdyti, o po to jau pati rieda.