Švėkšnos skautai sėmėsi dvasingumo

 sveksnos skautaiŠiluva nuo amžių garsėja kaip žmonių susitaikymo su Dievu, dvasinio ir fizinio išgijimo vieta. Šiandien Šiluva yra vienas svarbiausių maldininkų traukos centras. Ji pagyvėja ne tik per atlaidus – maldininkų susibūrimai vyksta ir kiekvieno mėnesio 13-ąją dieną – Marijos dieną.

Švėkšnos skautai šią šventovę aplankė būtent tada, kai po Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimos miestelyje praėjo 100 metų.

Fatima – tai miestelis vidurio Portugalijoje. Nuo 1917 metų gegužės 13 dienos kas mėnesį iki tų metų spalio 13-osios trys piemenukai (10 metų Liucija, 9-erių Pranciškus ir 7-erių Jacinta) sakė matę vaizdinį: šv. Mergele, rožinio karaliene, prisistačiusi moteris ragino melstis bei atgailauti. Spalio 13 d. Fatimoje susirinko didelė žmonių minia, kurie paliudijo neįtikėtiną saulės reiškinį, kuris sekė iškart po to, kai vaikams apsireiškė Marija.

Nors iš pradžių bažnyčia nepripažino šio reiškinio, bet 1930 metų spalio 13-ąją Leiricijos vyskupas pripažino vaikų patyrimus kaip Mergelės Marijos apreiškimą. Tais pačiais metais popiežius šį kaimą paskelbė piligrimine vieta.

Švėkšnos Alicijos Rugytės draugovės skautai, susipažinę su Šiluvos istorija, pažiūrėję vaizdo įšrašą apie piligrimystę, patys išsiruošė į kelionę. Juos lydėjo vadovės Violeta Stonienė, Danutė Šneideraitienė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Nijolė Brazienė.

Šiluvos bažnyčioje Šventųjų mišių metu skautai kalbėjo rožinį, klausėsi pamokslo, kuris sujaudino jaunus ir senus. Po mišių mūsų laukė sesuo Modesta, kuri priminė Šiluvos atsiradimo istoriją ir įtraukė į edukacinį žaidimą „Prisimink, ką žinai“. Skautai buvo padalinti į „vakariečius“ ir „rytiečius“ ir atsakinėjo į klausimus apie tai, kas garsina Šiluvą, kuriame amžiuje statyta dabartinė bažnyčia, kada Šiluva buvo vadinama Būda ir t.t. Nugalėjo „rytiečiai“, bet apdovanojimų sulaukė abi komandos.

Atsisveikinę su Šiluva, švėkšniškiai nuvažiavo apžiūrėti ilgiausią Lietuvoje Lyduvos tiltą, aplankė Tytuvėnų bažnyčią ir vienuolyną. Tytuvėnų šventovės buvo nukentėjusios nuo didelio gaisro, kuris sunaikino daug vertybių, apgadino unikalaus vienuolyno ir bažnyčios pastatus. Jie dar nėra sutvarkyti iki galo.

Pasisėmę dvasingumo ir naujų jėgų, skautai nusiteikę ruoštis respublikiniam skautiškos dainos konkursui „Gražių dainelių daug girdėjau“.