Švėkšnos skautai sužinojo Stemplių istoriją

sveksnos skautai_stemples3Vieną sekmadienio rytą Švėkšnos A.Rugytės draugovės skautai, lydimi vadovių Violetos Stonienės ir Danutės Šneideraitienės išsiruošė į Stemplių gyvenvietę.

Ten šalia bažnytėlės rinkosi šventiškai nusiteikę stempliškiai ir svečiai. Išklausę šv. Mišių, kurias aukojo klebonas Saulius Katkus, visi pajudėjome prie stogastulpio. Skautai irgi dalyvavo iškilmingame renginyje ir sužinojo daug svarbių faktų: kad Stemplių kaimas Švėkšnos dvaro inventoriuje paminėtas 1644 metais, o 1820 metais įkurtas Kazimiero Pliaterio dvaras, kad Stemplėse 1836 -1848 metais  gyveno Simonas Stanevičius, 1863 m. įvyko sukilėlių kautynės, 1864-1904 m. ėjo knygnešių kelias, 1872 m. gimė Nepriklausomybės akto signataras, prelatas, profesorius Kazimieras Steponas Šaulys, 1943 m. koncekruota šv. Aloyzo bažnyčia, 1944 – 1959 m. pokario rezistencijoje dalyvavo 18 partizanų, o 1948-1952 m. iš Stemplių apylinkės buvo ištremta 50 žmonių.

Šio stogastulpio autorius – Vytautas Bliūdžius. Kad ši puošmena atsirastų Stemplių gyvenvietėje, susirinkusieji dėkojo seniūnui Alfonsui Šepučiui, Stemplių bendruomenės pirmininkei Ramutei Kungienei, idėjos iniciatoriui Vytautui Žiogui, Juozui Mikužiui už akmenyse atsiradusius įrašus, ir visiems, kurie negailėjo savo laiko ir prisidėjo prie stogastulpio atsiradimo.