Švėkšnos specialioji mokykla virsta regioniniu metodiniu centru elgesio sutrikimų turintiems vaikams

sveksnos specialioji remontasSpecialioji mokykla virsta metodiniu centru – tokia naujovė įgyvendinama Švėkšnos specialiojoje mokykloje. Ši mokykla pertvarkoma į regioninį metodinį centrą emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų turintiems vaikams.

Tad vos tik mokyklos ugdytiniai išvažinėjo atostogų, jų bendrabutį „okupavo“ statybininkai – prasidėjo ilgai lauktas jo remontas.

Siekiant gerinti specialiojo ugdymo paslaugų prieinamumą ir kokybę Lietuvoje bus įsteigti 4 metodiniai centrai Šilutės, Šakių, Plungės, Panevėžio rajonuose: kompleksinių sutrikimų, autizmo spektro, emocijų ir elgesio sutrikimų turintiems mokiniams.

Švietimo ir mokslo ministerija vykdo projektą „Specialiųjų mokyklų pertvarka. Metodinių centrų kūrimas“, kurį finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai bei valstybės biudžetas, o įgyvendina Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Šiam projektui įgyvendinti reikės 5 mln. litų, iš jų Švėkšnai skirta beveik 2 mln. litų.

Moderni pagalba specialiųjų poreikių vaikams

Projekto įgyvendinimo metu, siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvų švietimą ir pagalbą specialiuosius poreikius turintiems mokiniams, numatoma Panevėžio, Švėkšnos, Gelgaudiškio ir Plungės specialiosiose mokyklose įsteigti modernius ir atvirus visuomenei metodinius centrus. Juose bus sudarytos galimybės kokybiškai bei individualiai ugdyti mokinius, atsižvelgiant į jų poreikių specifiką, užtikrinant jiems galimybes sėkmingai socializuotis visuomenėje.

Švietimo pagalbos specialistai iš visos Lietuvos galės dalyvauti metodinių centrų veikloje, dalintis žiniomis, patirtimi, naudotis specialiosiomis priemonėmis. Tokiu būdu bus gerinamas specialiųjų poreikių mokinių ugdymas(asis) ir švietimo specialistų kompetencija.

Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuotos specialiojo ugdymo mokyklų patalpos, skirtos metodinių centrų veiklai, metodiniai centrai aprūpinti specialiosiomis mokymo priemonėmis, organizacine ir kompiuterine technika, baldais, suteikiant galimybę specialiųjų poreikių turinčius mokinius ugdyti, taikant modernius ugdymo metodus, naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis. Projektas prisidės prie specialiojo ugdymo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo.

Švėkšnoje projekto įgyvendinimas pradėtas bendrabučio pastato renovacija. I ir II aukštuose bus įrengti darbui reikalingi specialistų kabinetai, aprūpinti kompiuterine technika ir naujausiomis priemonėmis. Bus nupirkti nauji baldai, kompiuterinė technika, povandeninio masažo vonia, įrengti įvairūs relaksacijos kabinetai: povandeninio masažo, relaksacijos kambarys su vandens lova ir daugiasensorinėmis priemonėmis, modernus logopedo kabinetas, dailės ir šviesos terapijos kabinetai ir kt.   
Kartu tobulinasi ir pedagogų komanda.

Ugdo vaikus iš visos Lietuvossveksnos specialioji navickiene

Švėkšnos internatinė mokykla buvo įkurta 1967 metais grafams Plateriams priklausiusiame Vilkėno dvare, vaikams, sergantiems elgesio, emocijų ir socialinės raidos sutrikimais. Iškart po karo čia veikė vaikų namai.

Kurį laiką mokykla priklausė Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, o apskričių administracijas panaikinus, tapo pavaldi rajono savivaldybės administracijai.

Šiuo metu Švėkšnos sanatorinėje mokykloje ugdomi elgesio ir emocijų sutrikimų turintys vaikai iš įvairių šalies kampelių. Ugdomi jie pagal bendrąsias ugdymo programas, vaikai čia gyvena visus mokslo metus, išvyksta tik atostogų metu.

Mokyklos direktorė Laima Navickienė neslepia: dabar įstaigoje sudėtingas permainų metas. Jis prasidėjo pernai rugsėjį, kai startavo projektas „Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“.

Naujasis centras bus įrengtas bendrabutyje, I ir II aukštuose. Planuojama, kad realiai bendrabučio renovacija baigsis 2014-ųjų sausį, o centro įrengimas – iki tų pačių metų rugsėjo 1-osios. Per metus centre gyvens ir apsilankys apie 100 moksleivių.

Numatyta daug naujovių

Apie naujojo centro įkūrimą pasakojanti mokyklos vadovė kuo toliau, tuo labiau intriguoja. Išties daugelis mūsų iki šiol nebuvome ir girdėję apie ugdymo įstaigą, kurioje vaikams bus teikiamos visos psichologinės pagalbos  naujovės.

Bus įrengti keli vadinamieji nusiraminimo kambariai, o juose – jauki gamtos aplinka. Bus povandeninio masažo, dailės terapijos patalpos, vadinamasis baltasis kambarys su video – audio efektais. Bus ir vadinamasis tamsusis kambarys, kuriame irgi vaikas ilsėsis.  

Visos šios patalpos įrengtos taip, kad jose pabuvę elgesio ir emocijų sutrikimų turintys vaikai galės nusiraminti, jiems dings įtampa. Žinoma, vaikai nebus paliekami vieni, terapiją prižiūrės psichologai.

Į metodinį centrą atvažiuos tobulintis, kelti kvalifikaciją ir pedagogai, ir tėvai, auginantys emocijų ir elgesio sutrikimų turinčius vaikus. Čia jie tobulins savo teorines žinias, galės ir praktiškai stebėti, kaip bendrauti su tokiais vaikais. Centre turėtų būti vietos ir apsistoti ilgesniam laikui čia atvyksiantiems seminarų dalyviams.

Ir į naująjį centrą vaikai bus priimami su gydytojų psichiatrų siuntimais, turintieji specialiųjų poreikių – su pedagoginių psichologinių tarnybų rekomendacijomis.

Baldams ir įrangai – 300 tūkst. litų

Metodinis centras – tai toli gražu ne tik pastatas, patalpos ir priemonės. Tai – ir specialistai – naujų žinių įgiję pedagogai, kurie tomis žiniomis gali pasidalinti ir su „sunkius“ vaikus auginančiais tėvais, ir su bendrojo ugdymo mokyklų pedagogais bei švietimo specialistais.

sveksnos sanatorine remontasŠvėkšnos pedagogai jau nuo praėjusių metų pradžios ruošiasi dirbti naujomis sąlygomis.

2012-ųjų pradžioje Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizavo mokyklų vadovų ir komandų mokymus Londone. Keturių būsimųjų centrų vadovai pamatė naujausias tokiems centrams gaminamas priemones, juos konsultavo gamintojų atstovai ir jau su tomis priemonėmis dirbantys pedagogai.

L.Navickienė sako, jog jei būsimojo centro įrangai būtų skirta pakankamai lėšų, Švėkšnos pedagogai jų būtų užsisakę daugiau, tačiau ir baldams, ir priemonėms iš viso yra skirta kiek daugiau nei 300 tūkstančių litų, tad ruošiant paraišką teko skaičiuoti.

Pedagogai tobulinasi

Švėkšnos specialioji mokykla dalyvauja ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos įgyvendinamame projekte „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo (-si) formų plėtra, II etapas“, kuriam iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio paramos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos skirta beveik 3 mln. litų. Pagal šį projektą kiekvienas būsimasis centras turėjo galimybę savo pedagogus pasiųsti mokytis į užsienį. Švėkšnos specialiosios mokyklos direktorės pavaduotoja Birutė Šimkuvienė patirties, kaip dirbti su autizmo bei elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais vaikais, sėmėsi Danijoje.

Pernai lapkritį 4 pedagogų komanda vyko į Jungtinę Karalystę, Mančesterio miestą, kur susipažino su tenykščių pedagogų patirtimi dirbant su elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais vaikais.

Direktorė pasakoja, jog pritaikyti savo įstaigoje švėkšniškiai galėjo ne viską, ką pamatę, mat abiejose valstybėse yra labai skirtingos darbo sąlygos. Ypač švėkšniškius stebino tai, kad tenykštėse įstaigose personalo yra net daugiau nei vaikų, nors mūsų specialiajai mokyklai nuolat prikišamas per didelis darbuotojų skaičius.

Grįžę iš šios stažuotės švėkšniškiai keitė įstaigos vidaus tvarkos taisykles. Dabar jie sako, jog galbūt šiemet jas keis dar labiau, nes jau pradėjo diegti kai kuriuos struktūruotos aplinkos elementus.

Paskutinioji penkių švėkšniškių kelionė buvo gruodį į Amsterdamą. Direktorė ją vertina kaip pasitikrinimą ar tuo keliu einama. Grįžę jie irgi pritaikė kai kuriuos elementus savo darbe, keitė vertinimo sistemą ir pamokos struktūrą, didino jos dalių skaičių.
„Mokymai buvo labai naudingi, juos taikom ir taikysim ateityje“, – sako L.Navickienė.

Atlieka namų darbus

Tačiau jie nesibaigė tik mokymusi, pedagogams skirti ir namų darbai. Nuo šių metų gegužės šios mokyklos mokytojų komanda važinėjo į 4 mokymo įstaigas ir jų pedagogus mokė dirbti taikant naująją savo patirtį. Pavaduotoja B.Šimkuvienė sako, kad kolegos geranoriškai priima naujoves, diskutuoja kaip valdyti mokinius, kaip išvengti jų provokacinių klausimų, kaip paskatinti mokytis.

Metodinė diena, pavadinimu „Specialiųjų ugdymo (si) aplinkų kūrimas bei gerosios patirties sklaida“ mokyloje surengta šiemet birželį. Dalyvavo Rusnės ir Klaipėdos specialiųjų mokyklų, Saugų vaikų globos namų, taip pat kuriamų Plungėje, Panevėžyje ir Gelgaudiškyje centrų pedagogai.   Be to, Švėkšnos mokytojų komanda rengia pranešimus. Ir visa tai jie daro laisvu nuo pamokų metu.

Šiuo metu švėkšniškiai jau perėjo į ketvirtąjį projekto etapą, kurio metu įstaigoje laukiama užsienio konsultantų. Svečiai ES logo su trim fondais spalvotas copystebės čia vykdomas veiklas, dalyvaus jose, patars ir koreguos. Patarimų gaus kiekvienas pedagogas.
Prie pertvarką vykdančios komandos mielai jungiasi visi mokyklos mokytojai ir net mokiniai, kurie taip pat žino apie laukiančius pokyčius.