Švėkšnos specialiojoje mokykloje dalintasi gerąja patirtimi

sveksnos seminarasTradiciškai, prieš išlydint Švėkšnos specialiosios mokyklos moksleivius pavasario atostogų, mokyklos bendruomenė sukvietė pasidalinti gerąja patirtimi moksleivių tėvelius, globėjus, pedagogus ir visus, kas neabejingi vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, ugdymosi kokybei į seminarą.

Seminaro tema – „Struktūruotos aplinkos kūrimo įtaka elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų ugdymui(si)“.

Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Laima Navickienė. Direktorė paaiškino, kodėl ypatingai svarbu kurti struktūrizuotą aplinką tokiems vaikams. Pasak direktorės, sruktūrizavimas vaikams suteikia tvirtesnius ir geresnius santykius. Taip galima išvengti pykčių ir smulkių nesusipratimų.

Pranešimus skaitė vyr. mokytoja Ramutė Stankuvienė, vyr. auklėtoja Daiva Budvytienė. Jos pristatė, kaip kuriama struktūruota aplinka pamokoje ir laisvalaikiu. Psichologė Asta Lukauskienė pristatė jungtinį jos ir psichologės Rositos Andrašiūtės, spec. pedagogės Aistės Pielikienės, soc. pedagogės Aurelijos Kasparavičienės pranešimą „Psichologo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo vaidmuo, kuriant struktūruotą aplinką elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams“.

Svečias psichologas – psichoterapeutas Rolandas Evaltas papasakojo apie Elgesio ir emocijų sutrikimų charakteristiką, struktūruotos aplinkos reikalingumą tokiems vaikams.

Ši diena ypatinga ir mokyklos ugdytiniams, nes jie galėjo parodyti savo veiklos rezultatus atvykusiems svečiams, tarp kurių – jų globėjai. Kiek jaudulio ir džiugių emocijų patirta moksleiviams ruošiant teatralizuotą pasveikinimą svečiams. Pamokančią istoriją mokiniams padėjo sukurti vyr. mokytoja R.Stankuvienė. Auklėtojo M.Nogaičio suburtos kapelos muzikiniai ritmai praskaidrino nuotaiką atvykusiems. Taip pat seminaro dalyviai apžiūrėjo vaikų darbų parodėles, kurias padėjo sukurti technologijų mokytojai Inga Girskienė ir Vaidotas Didžiūnas bei mokytojų padėjėja Virginija Rukšnaitienė, pavasarinių puokščių parodėlę pagal tęstinį projektą „Nuo sėklos iki daigo“ (proj. kordinatorė I.Girskienė).

Svečiams įteiktos dekoruotos želmenų puokštelės – bundančios gamtos simboliai.