Šventinį stalą praturtino Kalėdų senelis, moksleiviai ir seniūnija

naumeistis seneliai beldzia i langaPenkioms dešimtims ligonių, senų, vienišų ir ypač nepasiturinčiai gyvenančių Žemaičių Naumiesčio seniūnijos žmonių artėjančias šventes praskaidrino Kalėdų Senelis, nešinas maišeliais dovanų. Kartu su Seneliu juos lankė ir seniūnijos atstovai.

Lankė seniūnas, soc. darbuotojos, moksleiviai

Kūčiukai, silkė, keksai, kisielius ir sultys, arbata, majonezas, o ypač skurdžiai gyvenantiems – dar ir duona bei makaronai.

Tokius paketus artėjant šventėms ruošė Žemaičių Naumiesčio seniūnijos darbuotojai. Ruošė juos, talkinant parapijos klebonams Kazimierui ir Arvydui Lesčiauskams, kurie ir savo pinigus aukojo, ir į parapijiečius kreipėsi, prašydamai paremti skurdžiau gyvenančius seniūnijos žmones. Iš viso dovanoms šiemet surinkta 1400 litų.naumeistis seneliai urbonai

Seniūnas Jonas Budreckas apgailestauja, kad seniūnija šiemet prie sotesnių saviškių Kalėdų prisidėti begalėjo kaip niekada mažai, mat jos pinigai liko įšaldyti „Snoro“ banke.

Sunkiausios prieššventinės dienos buvo socialinėms darbuotojoms Almai Pupšienei ir Simonai Miliauskienei. Būtent jos suko sau galvas, kur pigiau nupirkti būtiniausių maisto produktų, važiavo į Šilutę, dėliojo dovanas.

Paskutinėmis prieššventinėmis dienomis į kelionę po seniūniją išsiruošė du ekipažai: vienu važiavo seniūnas J.Budreckas, socialinė darbuotoja S.Miliauskienė ir lazda su varpeliu į žemę ir duris beldžiantis kasmetinis šios seniūnijos Kalėdų Senelis – traktorininkas Steponas Amblažiejus. Kitu automobiliu išvyko socialinio darbo organizatorė A.Pupšienė, lydima grupelės vietos moksleivių. Pasak A.Pupšienės, norinčių lankyti senolius moksleivių atsirado daug daugiau, nei galėjo pavežti. Padėti pasisiūlė apie 30 projektą „Tu ir aš – mes kartu galia“ vykdantys moksleiviai. Balsingi vaikai seneliams ir giesmes sugiedojo, ir nuotaiką savo šypsenomis praskaidrino.

naumeistis seneliai gecaiteLaukė mokytojai, ligoniai, vienišos senutės

Pirmieji svečių sulaukė buvę mokytojai – 80-mečius jau peržengę Konstancija ir Petras Dikšai. Pora neturi vaikų, todėl ir kelias į ant kalno esančius jų namus, anot seniūno, pastaruoju metu jau apžėlė žole.

„Nesitikėjome sulaukti tokių brangių svečių“, – net apsikabinę atvykusiuosius kalbėjo šeimininkai ir suskubo nešti vaišes ant stalo. Įrodinėjančiam, kad turi skubėti, nes laukia dar didelis būrys senolių, seniūnui P.Dikšas atitarė, jog iš jų namų garbūs svečiai „taip pigiai neišeis“.

Apie 4 dešimtmečius mokiniams atidavę pedagogai juokavo „išmokę čia visus aplinkui“. Atvykėliai linkėjo jiems ir toliau stiprios sveikatos ir aplinkinių dėmesio.

Palendriuose gyvenanti Birutė Agafonova – taip pat vieniša moteris. 73-iuosius bebaigianti moteris iki šiol viena gyvena savo ūkelyje ir artėjant šventėms, kaip ir kasdien, ėjo apie gyvulius. Kalėdų Senelio apsilankymas ir dovanos ją labai pradžiugino, nes skurdžioje trobelėje vargas žvelgia iš kiekvieno kampo.

Kalėdų palaiminimą svečiai nuvežė ir į Klaipėdos gatvėje gyvenančios Adelės Gečaitės namus. Vieniša senolė nepajėgė sutramdyti ašarų, dėkodama svečiams už apsilankymą ir neslėpė, kad jos vienatvę praskaidrina tik 2 augintinai – vištelė ir katinas. Paklausta, kiek amželio jau nugyveno, senolė suskaičiavo, kad „90-ieji, rodos, pasibaigė rugsėjo 27-ąją“.naumeistis seneliai diksai

Aplankyta dar viena mokytojų šeima – iš Šilalės atvykę Bronislava ir Jonas Urbonai, irgi gyvenantys Klaipėdos gatvėje. „Ir kitais metais būkite kaip tie balandžiai – visada rankomis susikibę“, – linkėjo seniūnas. O šeimininkai buvo tokie lamingi, kad visus iš širdies išbučiavo.

Svečių sulaukė ir dvi Kulėšuose gyvenančios senolės – 1918-aisiais gimusi Leonora Šarkauskaitė, kuri pabrėžė esanti vienmetė su Lietuva, ir 75-erių Agnieška Pocienė. Šios moterys irgi vienišos, tad būrelis sveikintojų jas ir visus kitus pasveikintuosius pradžiugino iki ašarų.

Naumiestiškiai šiemet neužmiršo ir tų savo bendruomenės narių, kurie jau gyvena Šilutės senelių globos namuose ar yra nuolatiniai Šilutės ligoninės Slaugos skyriaus pacientai. Ir jie aplankyti ir pasveikinti.