Šviesos skaitymai subūrė istorijos atminčiai

inkakliai Sienos panaikinimas 1923-03-10Sausio 17 d. rajono kaimų bibliotekose vyko Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos inicijuota akcija „Šviesos skaitymai“, skirta Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 90-osioms metinėms paminėti.

Žvakių šviesoje buvo skaitomi tekstai iš Jono Vanagaičio almanacho „Kovos keliais“, išleisto 1938 m. (2012 m. – 2-asis leidimas), minint Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 15-kos metų sukaktį.

Šilutės viešosios bibliotekos Bikavėnų filiale tekstus skaitė bendruomenės atstovai. Dainas atliko Bikavėnų vokalinis moterų ansamblis.

Degučių filiale Šviesos skaitymai prasidėjo Žemaičių Naumiesčio gimnazijos moksleivės Domantės Beinorytės muzikiniu kūriniu. Bibliotekininkė Elena Dragūnienė papasakojo apie Klaipėdos krašto istorinius įvykius. J.Vanagaičio almanacho tekstus skaitė mokytojos A.Liulaitienė, G.Marksienė ir Šilutės žemės ūkio mokyklos moksleivė G.Talmontaitė.

Į Gardamo biblioteką atvykę miestelio gyventojai galėjo susipažinti su Mažosios Lietuvos istorija laiko rodyklėje. Renginio dalyviai buvo pasveikinti daina „Nemunais į laisvę“, kurią atliko N.Bendžius ir Vydūno gimnazijos mokinė A.Čerkutė. Skambėjo ištraukos iš atsišaukimų į 1923 m. Klaipėdos sukilimą. Klebonas Antanas Gylys pasidžiaugė 90-ies metų Klaipėdos krašto prijungimo prie Didžiosios Lietuvos sukaktimi ir linkėjo toliau nestokoti vienybės.

Grabupių filiale vykusiuose Šviesos skaitymuose dalyvavo Grabupių bendruomenės nariai ir vyresniųjų klasių moksleiviai. Jaukioje žvakių šviesoje bibliotekininkė Sonata Mockienė pristatė įvykių istorinę reikšmę, J.Vanagaitį ir jo knygą „Kovos keliais“. Ištraukas skaitė vyresniųjų klasių moksleiviai L.Bajorinaitė, L.Sinkevičiūtė, U.Rupšytė, M.Monstvilaitė ir D.Šidlauskaitė.

Inkaklių filiale tekstus skaitė bendruomenės atstovė Č.Rudienė ir bibliotekininkė Daiva Milkerienė. Gitara skambino Saugų pagrindinės mokyklos mokinė inkakliškė Reda Meilytė.

Juknaičiuose Šviesos skaitymuose tekstus skaitė Juknaičių pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Z.Pranevičienė, mokytoja M.Žadeikienė, moksleiviai, filialo bibliotekininkė Dileta Daujotienė. Renginį paįvairino Šilutės meno mokyklos mokinių atliekami etiudai pianinu, Juknaičių pagrindinės mokyklos mokinių dainuojamos dainos, skambant gitaros muzikai.

Laučių filiale vykusių Šviesos skaitymų metu patriotines dainas atliko Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro Vainuto folkloro ansamblis „Vainuta“. Ištraukas iš knygos skaitė bendruomenės pirmininkė Nijolė Peteraitienė ir jaunieji bibliotekos skaitytojai – Šilutės mokyklų ir gimnazijų moksleiviai.

Saugų filiale pasiklausyti skaitymų atvyko bendruomenės „Saugų artuma“ nariai.

Švėkšnos filiale tekstus skaitė Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytojai, gimnazistai, švėkšniškių draugijos „Tėviškė“ nariai. Bibliotekininkė Danutė Litvinienė apžvelgė Klaipėdos sukilimo reikšmę, pristatė knygą „Kovos keliais“, po skaitymų vyko diskusija.

Traksėdžių filiale skaitovai buvo Traksėdžių pagrindinės mokyklos direktorė B.Morkevičienė, direktorės pavaduotojas K.Stulga, darželio vedėja R.Užgalienė, bendruomės narės A.Norvaišienė ir V.Daukantienė bei mokyklos mokiniai. Muzikinius kūrinius atliko bardas Adas Nausėda.

Vilkyčių filiale Klaipėdos krašto istorinius įvykius priminė peržiūrėtas filmas, transliuotas per LRT televiziją. Bibliotekininkė Palmyra Jančauskienė aptarė priežastis, dėl kurių J.Vanagaičio iniciatyva almanachas „Kovų keliais“ buvo išleistas. Vilkyčių pagrindinės mokyklos mokinės A.Drachnerytė, M.Kudabaitė ir V.Dargužaitė skaitė autoriaus prisiminimus.

Žemaičių Naumiesčio filiale vykusiuose skaitymuose dalyvavo Pašyšių pagrindinės mokyklos mokytojos Z.Misevičienė ir Z.Žvirblienė, Žemaičių krašto etnokultūros centro muziejaus muziejininkė N.Stanelienė, seniūno padėjėja V.Dūdienė. Z.Misevičienė supažindino su istorinėmis aplinkybėmis. Bandonija grojo ir iš tėvų girdėtais prisiminimais dalijosi vietos muzikantas Petras Agintas. Apie pasienio miestelio to meto gyvenimą kalbėjo muziejininkė N.Stanelienė, virtualią parodą „1923 metų Klaipėdos sukilimas“ pristatė bibliotekininkė N.Rimkienė.

J.Vanagaičio almanacho „Kovos keliais“ tekstai taip pat buvo skaitomi Šilutės miesto, Ramučių, Rusnės, Šylių, Usėnų bei Vainuto filialuose.

Tą pačią dieną F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vyko apskritojo stalo diskusija „XX a. Klaipėdos krašto tarpukario istorija: vertinimai, kontraversijos ir įžvalgos“. Diskusijos centre buvo J.Vanagaičio almanachas „Kovos keliais“. Renginyje dalyvavo doc. dr. Silva Pocytė (Klaipėdos universitetas), prof. dr. Vygantas Vareikis (Klaipėdos universitetas), Klaipėdos universiteto Istorijos fakulteto studentai.

spaudos remimo fondas Projektas: „Kultūros uostas: Istorija.”