Švietimiečiai mokslo metus pradėjo konferencija ir susivienijo bendram tikslui

Visai prie durų stovint rugsėjo 1-ąjai, į Mokslo ir žinių dienos pradžios renginį sukviesti rajono pedagogai. Šilutės kultūros ir pramogų centre įvyko konferencija „Atnaujintas ugdymo turinys. Ko tikimės?“. Kaip žinia, šie mokslo metai yra reikšmingi visai švietimo bendruomenei, nes bus pilni iššūkių ir nežinomybės. Konferencijos tikslas – sutelkti švietimo bendruomenę ugdymo turinio atnaujinimui ir drauge apmąstyti galimus sprendimus, dalytis patirtimi, įžvalgomis, ieškoti atsakymų į klausimus, pabrėžia, jog pokyčiams mokytojas nėra paliktas vienas. Ir nors mokslo metai startavo su atnaujintomis programomis, pranešėjai bei sveikintojai sakė, jog rajono mokytojai nėra palikti vieni.

Sieks padėti pedagogams

Konferencija sulaukė gausaus būrio pedagoginės bendruomenės atstovų – jų salėje buvo per 400.

Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Dainora Butvydienė, kreipdamasi į susirinkusiuosius pripažino, kad pedagogų laukia nelengvas startas, nes dar neišleisti nauji vadovėliai, ne visi įvykę mokymai, daug dokumentų, kuriuos reikia perskaityti ir susipažinti, buvo išleisti tik vasarą, nėra pakankamai skaitmeninio ugdymo turinio, trūksta ir specialistų, daug jų išeina į užtarnautą poilsį. Anot vedėjos, nepasiruošta ir naujai ugdyme atsiradusioms gyvenimo įgūdžių pamokoms. Nepaisant to, nemažai buvo ir nuveikta, vis dėlto ruoštasi ne vienerius metus.

Linksmesne gaida į konferencijos dalyvius kreipėsi rajono meras Vytautas Laurinaitis. Jis visus pasveikino su artėjančia Mokslo ir žinių diena ir priminė, kad švietimo bendruomenė – viena iš reikalingiausių, nors pati sistema gana trapi, ją vis purto reformos. Meras pažadėjo, kad pasiruošęs išklausyti visų švietimo įstaigų vadovų lūkesčius bei ieškoti būdų padėti, saugoti bei išsaugoti rajono švietimo įstaigose dirbančius pedagogus.

Dalijosi patirtimi

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja,  dr. Asta Ranonytė savo pranešimu „Ugdymas, idėjos, planavimas, įgyvendinimas“ supažindino su strateginėmis švietimo aktualijomis, analizavo mokymosi sėkmės kriterijus. Viešnia teigė, kad šiuolaikiniame gyvenime svarbu pastebėti mokytoją, kurio dėka džiaugiamės mokinio pasiekimais. A. Ranonytė paragino rajono pedagogų bendruomenę dar ne kartą kviesti į susitikimus Nacionalinės švietimo agentūros atstovus.

Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė pristatė rajono švietimo įstaigų pasirengimą įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, kokia pagalba reikalinga mokytojams, analizavo nuveiktų darbų kryptis.

Apie tai, kaip ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) bus taikomas antrus metus Šilutės lopšelyje-darželyje „Žibutė“, kalbėjo šios įstaigos direktorė Indrė Sprainė. Ji pasidalijo įžvalgomis apie praėjusių mokslo metų rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų bandymus rasti tinkamiausią planavimo formą, ieškoti efektyviausių ugdymo metodų, iššūkius, atradimus ir sėkmes.

Pranešimu „Ugdymo turinio atnaujinimas – Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos kelias“ pasidalijo nemenką patirtį su UTA turėjusios bei dalyvavusios projekte kaip pilotinė mokykla, direktoriaus pavaduotoja Daiva Šulcienė. Ji teigė, kad mokymas šiandien orientuotas nebe į atsakymą, o į kelią jo link.

Vienas nuotaikingiausių konferencijoje buvo Šilutės Vydūno gimnazijos informacinių technologijų mokytojos ekspertės Tatjanos Balvočienės ir jos vyro Antano Balvočiaus, Nacionalinės švietimo agentūros Kompetencijų ir Informatikos Bendrųjų ugdymo programų grupių nario, pranešimas „Šilutės rajono UTA vietos“. Pranešėjai žaismingai apžvelgė atnaujinamo ugdymo turinio diegimo aspektus, kompetencijų ugdymo kryptis, pateikė informacinių problemų sprendimo modelį „Didysis šešetas“ (BIG6) iš atiduoto spaudai parengto naujo vadovėlio „Informatika 5-6 kl.“.

Apibendrinant galima teigti, kad tiek pranešėjai, tiek konferencijos organizatoriai ir dalyviai šiuos mokslo metus pradeda su vienu visus apjungiančiu tikslu – drauge ieškoti racionaliausių sprendimų, metodų ir priimtiniausio kelio į geriausią rezultatą.