Švietimiečiams – geros žinios: daugėja mokinių, vasaros „uždavinį“ išsprendė ir katytiškiai

Liepos mėnesį rajono tarybos posėdyje patvirtinta, kiek ateinančiais mokslo metais Šilutės rajono švietimo įstaigose bus sudaryta grupių ir klasių komplektų.

Planuojama, kad nuo rugsėjo 1 dienos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes turėtų lankyti 1 674 vaikai. Iš jų 1 129 vaikai lankys miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Na, o ir 1-12 klasių komplektų, planuojama, bus 238. Iš viso į šias klases jau pateikė prašymus ir, tikimasi, atvyks 4 547 mokiniai. 2021-2022 mokslo metais rugsėjo mėnesio pradžioje mokinių skaičius 1-12 klasėse buvo 4 382. Tiesa, rugpjūčio mėnesį dar vyks papildomas priėmimas į laisvas vietas ugdymo įstaigose.

Daugiau mokinių

Sprendimo projekto tikslas – nustatyti bendrojo ugdymo mokyklose numatomą klasių skaičių, mokinių skaičių jose, nurodant klasių jungimus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių ir vaikų skaičių grupėse, priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius.

Kaip išdėstyta sprendimo projekte, Švietimo įstaigų vadovai pateikė Švietimo ir kultūros skyriui numatomą mokinių ir klasių skaičių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičių jose 2022–2023 m. m., specialiųjų poreikių mokinių skaičių bendrojo ugdymo mokyklose. Pagal pateiktą informaciją, rajono bendrojo ugdymo ir Traksėdžių Šilojų mokyklose siūloma formuoti 238 klasių komplektus ir 28 priešmokyklinio ugdymo grupes.

Numatoma, kad ateinančiais mokslo metais bendrojo ugdymo mokyklose bus 4 jungtiniai 1–4 klasių komplektai, Traksėdžių Šilojų mokykloje – 7 specialiųjų klasių jungtiniai komplektai ir Žibų pradinėje mokykloje – 1 specialiosios klasės jungtinis komplektas.

Žvelgiant į parengtą formuojamų grupių klasių komplektų lentelę, matosi, kad ateinančiais mokslo metais planuojama ugdyti daugiau mokinių. Vien 1-12 klasėse mokinių jau rugsėjo mėnesį sulauksime 4 547. Šis skaičius 165 mokiniais didesnis nei praėjusiais mokslo metais (buvo 4 382).

Tiesa, į bendrą Šilutės krašto moksleivių skaičių yra įtraukti ir čia apsigyvenusių ukrainiečių vaikai.

Katyčiai „išsprendė uždavinį“

Dar šių metų pavasarį daug diskusijų sukėlė Katyčių pagrindinės mokyklos likimas. Politikai svarstė ir priėmė sprendimą šią pagrindinę mokyklą reorganizuoti, prijungiant ją ir padarant Vainuto gimnazijos skyriumi. Toks sprendimas buvo pradėtas dėl per mažo mokinių skaičiaus Katyčių mokykloje, nes joje buvo jungtinės 5-6 ir 7-8 klasės. Taip pat buvo sujungtos ir pradinukų 2 ir 4 klasės, nes abiejose susirinko vos po 6 mokinius.

Tačiau jau šios vasaros pirmieji mėnesiai parodė, jog katytiškiai stipriai pasistengė ir į savo mokyklą sukvietė beveik visą reikiamą mokinių skaičių, tad šioje švietimo įstaigoje beveik neliko nepilnų klasių komplektų.

Pirmąją klasę lankyti Katyčiuose jau užsirašė 8 mokiniai, antrąją – 11, trečiąją – 8, ketvirtąją – 9. Žvelgiant į tokius duomenis aiškėja, kad iš viso šioje mokykloje pradinėse klasėse bus formuojami 4 komplektai. Reikiamu mokinių skaičiumi nenusileidžia ir 5-10 klasės. 5 klasėje užsirašė mokytis 8, 6-oje – 8, 7-oje – net 13, 9-oje – 9 ir 10-oje – taip pat 9 mokiniai. Mažiausias mokinių skaičius, norint suformuoti klasės komplektą, leistinas nuo 8 mokinių. Taigi, kebliausia situacija išliko tik katytiškių 8 klasėje, kur mokytis užsirašė tik 5 mokiniai.

Atsižvelgiant į tai, Vainuto gimnazijos Katyčių skyriuje siūloma formuoti 8 klasę, kurioje bus 5 mokiniai: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija šiuo metu derina Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo projektą, kuriame planuojami pakeitimai turėtų įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1 d. Tinklo kūrimo taisyklėse numatyti atvejai, kai Savivaldybei leidžiama formuoti vieną mažesnę nei 8 mokinių 5–10 (I–II gimnazijos) klasę, visą finansavimą skiriant iš Savivaldybės biudžeto (kai mokyklos savininkas yra savivaldybė). Tam būtų reikalinga skirti apie 40 000 eurų, kurie, kaip paaiškino Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Dainora Butvydienė, bus skirti iš Savivaldybės administracijos biudžeto.

Į klausimą, kaip vis dėlto pavyko katytiškiams surinkti reikiamą mokinių skaičių ir išsaugoti savo mokykloje klases, atsakė Savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pozingis. Anot jo, Pagėgių savivaldybėje buvo reorganizuotos dvi mokyklos ir galimai ateinančiais mokslo metais į Katyčius atvyks mokytis anksčiau jas lankę mokiniai.

Mažiau mokinių rugsėjį sulauks ir Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis. Iš jo buvo gautas direktorės prašymas sumažinti ikimokyklinių grupių skaičių. Šioje įstaigoje siūloma komplektuoti 3 darželio grupes (vietoje buvusių 4 grupių). Atsižvelgiant į tėvų prašymus dėl vaikų priėmimo į pirmąją šios įstaigos klasę, siūloma papildomai komplektuoti 1 pirmąją klasę (iš viso bus 2 pirmos klasės).