Švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė: nuo rudens Švėkšnos centras bus kitoks

sveksna 3Nuo rudens Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centre turėtų būti dvigubai mažiau vaikų nei iki šiol, o pedagogams talkins specialistai. Apie tai šiandien švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė kalbėjo lankydamasi Švėkšnoje. Vizito metu ministrė susitiko su centro bendruomene, domėjosi jos problemomis ir lūkesčiais, aptarė centro pertvarkos eigą.

„Centro pavadinimas pakeistas į labai gražų ir simbolinį „Diemedžio“ pavadinimą. Visi turime pasiekti, kad keistųsi ne tik pavadinimas, – pabrėžė ministrė. – Neužtenka atlikti pastato remontą. Pirmiausia turi keistis požiūris į vaiką, ugdymo filosofija, vertybės. Kiekvienas čia dirbantis žmogus turi gyventi šia – vaiko gerovės – filosofija. Būti taip, kaip buvo, negali. Čia atvyksta gyvenimo, suaugusių žmonių nuskriausti vaikai. Dirbti su jais nelengva. Todėl  perėmę savo globon šį centrą teiksime įvairiopą sveksna 5pagalbą“.

Pasak ministrės, būtina sudaryti kuo geresnes sąlygas vaikams ugdyti: sutvarkyti gyvenamąsias patalpas – kiek įmanoma artinti prie namų, šeimos aplinkos, investuoti į ugdymo aplinką ir kokybę, sudaryti sąlygas ikiprofesiniam rengimui. Kuo didesnis dėmesys bus skiriamas kiekvienam vaikui, tuo greičiau jie galės sugrįžti į įprastą aplinką. Svarbu, kad ir sugrįžę namo jie gautų reikiamą pagalbą, su jais dirbtų parengti specialistai.

Mokslo metų pradžioje centre numatoma pradėti įgyvendinti daug naudos mokykloms davusį „Kūrybinių partnerysčių“ projektą. Jo metu garsūs menininkai, savo srityje daug pasiekę įvairių sričių profesionalai tiesiogiai dirba su vaikais, dalijasi savo sugebėjimais, gyvenimo patirtimi.
Pagalba bus teikiama ir pedagogams. Bus tariamasi su profesionalais, kurie netradiciniais metodais sprendžia institucijų krizes.

Specialiojo ugdymo centras, skirtas elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams ugdyti, balandį buvo perduotas Švietimo ir mokslo ministerijai. Buvęs Švėkšnos specialiojo ugdymo centras dabar pavadintas „Diemedžio“ ugdymo centru, patvirtinti nauji centro nuostatai, paskirta laikinoji vadovė.

Nuspręsta, kad centre bus ugdoma ne daugiau kaip 30 vaikų. Šiuo metu yra 55 vaikai.

Šiuo metu centre vyksta čia ugdomų vaikų sveikatos būklės vertinimas siekiant patikslinti diagnozes, kad į centrą nepakliūtų tie, kurie pagal sveikatos būklę neturėtų patekti.

Švietimo ir mokslo ministerijos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, gavęs psichiatrų pakartotinio vertinimo išvadas, patikslins vaikų specialiuosius ugdymo poreikius ir pateiks centrui rekomendacijas dėl ugdymo ir pagalbos teikimo.

Be to, tarpinstitucinė darbo grupė, kurią sudaro švietimo ir mokslo, vidaus reikalų, teisingumo, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos viceministrai, vaiko teisių apsaugos kontrolierė, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Kalėjimų departamento atstovai, rengia Strateginį vaikų socializacijos ir specialaus ugdymo centrų pertvarkos planą.

Daugiau skaitykite antradienio Šilutės naujienų“ numeryje!