Šyliškiai aptarė nuveiktus darbus ir planus

syliu bendruomenes svente salePasitikdama Lietuvos valstybės atkūrimo šventę Šylių bendruomenė „Švylys“ surengė nuoširdų vakarą, kuriame aptarė praėjusių metų darbus.

Bendruomenės pirmininkas Arūnas Uselis priminė smagias perniai vykusias šventes: Užgavėnes, Mamos dienos minėjimą – koncertą, ekskursiją į Kretingos pranciškonų vienuolyną, žiemos sodą, amatų informacinį centrą, japonų sodą, rudens darbų pabaigtuvių vakaronę, Naujųjų metų sutikimą bendruomenės namuose. Organizuoti gražiausios sodybos ir tvarkingiausio ūkininko ūkio rinkimai, surengtos jaunimo sporto varžybos ir šventė „Gandro dovanos“. Šyliškių pageidavimu, bendruomenė 2015 metais organizavo buvusio Šylių tarybinio ūkio specialistų susitikimą. Pagerbti bendruomenės teritorijoje gyvenantys ilgaamžiai senjorai, bendruomenės nariai jubiliatai.

2015 metais Šylių bendruomenė vykdė 2 projektus.syliu bendruomenes svente vaikai

Projektui, skirtam bendruomenės užimtumui didinti ir materialinės bazės stiprinimui, per Žemės ūkio ministeriją gauta 3000 eurų parama, 11 proc. lėšų pridėjo pati bendruomenė. Iš projekto pinigų įsigyti 7 stalai, 50 kėdžių, dviratis – treniruoklis, atsilenkimų suolelis, pulo stalas, žaidimas smiginis, 5 gimnastikos kamuoliai ir elektrinė viryklė.

A.Uselis pasidžiaugė, kad treniruokliais ir žaidimais susidomėjo jaunimas, pradėjo rinktis į bendruomenės namus leisti laisvalaikį, sportuoti.
Kitam projektui šyliškiai gavo 400 eurų, už kuriuos remontavo bendruomenės namus: pakeisti šviestuvai, elektros instaliacija, paremontuotos bei perdažytos patalpų sienos, lubos. Už 100 eurų pastatyti informaciniai stendai Šyliuose.

Prie bendruomenės veiklos nuolat prisideda aktyviausi šyliškiai: Aldona Jonikaitienė, Lina Balčiauskienė, Laimutė Uselienė, Ramutė Mockienė, Vladimiras ir Virginija Saveljevai, Vaida ir Vacys Mockai, Jolanta Žvirblienė, Povilas Gečas, Adelė Biurkland, Vanda Pocienė, Genovaitė Jankauskienė, Elytė Bendžienė.

Į bendruomenę priimti 4 nauji nariai: Nijolė ir Arūnas Regelskiai, Arūnas Lileikis ir Alina Bambalienė. Dabar bendruomenėje yra 67 nariai.
Susirinkimo metu sudarytas 2016 metų veiklos planas. Vėl numatyta surengti Mamos dienos minėjimą, gražiausios sodybos ir tvarkingiausio ūkininko ūkio rinkimus, šventę „Gandro dovanos“ (rugpjūčio 20 d.). Ketinama organizuoti ekskursiją į Naisius (Šiaulių r.), pertvarkyti bendruomenės patalpų šildymo sistemą.

Bus tęsiamas projektas „Šylių kaimo tradicijas tęsiant“, kuriam lėšų tikimasi gauti iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Už gautus pinigus būtų suremontuota vaikų žaidimo aikštelė Šylių pradinės mokyklos teritorijoje, numatyta pastatyti skulptūrą bendruomenės parkelyje.

Bendruomenės pirmininkas šventės metu pasveikino jubiliejų sulaukusius Virginiją Saveljevienę, Liną Balčiauskienę, Alfonsą Rapalavičių.

Programėlę Valstybės atkūrimo dienai parengė Šylių pradinukai, vadovaujami mokytojų Aldonos Jonikaitienės ir Vandos Pocienės. Visi susirinkusieji sugiedojo valstybės himną, sveikinimo žodžius tarė Gardamo seniūnas Tomas Balčytis, gražių žodžių Tėvynei išsakė renginio vedėja Virginija Šiaudvytienė.

Vakaro metu įteikti padėkos raštai už aktyvią visuomeninę veiklą ir nesavanaudišką rūpestį bendruomenės reikalais, gražių idėjų populiarinimą, paramą bendruomenei: Šylių kaimo seniūnaitei Adelei Biurkland, Povilui Gečui ir Vaidos bei Vacio Mockų šeimai. Už bendradarbiavimą ir paramą bendruomenei padėkota Gardamo seniūnui, Žemaičių Naumiesčio etnokultūros centro darbuotojams, jo vadovui Valerijonui Krutikovui, Šylių mokytojoms.

Po minėjimo Žemaičių Naumiesčio mėgėjų teatras, vadovaujamas Dalios Minkevičienės, parodė spektaklį „Meilės eliksyras“, koncertavo ansamblis „Šilo aidai“.