Šyliškiai išlydėjo gandrus ir priėmė jų dovanas

syliu svente uselis laurinaitis dovanosĮ kasmetinę linksmai liūdną šventę „Gandro dovanos“ šeštadienį susirinkę Gardamo seniūnijos Šylių kaimo gyventojai ir šiemet turėjo dėl ko liūdėti ir džiūgauti: liūdėjo, nes susirinko išlydėti gandrus, o džiaugėsi dėl to, kad šie taurūs paukščiai išskrisdami ir vėl dovanų po visą apylinkę paskleidė…

Dar šyliškiai pasidžiaugė naująja krepšinio aikštele ir perspektyva greit turėti futbolo aikštę, savaisiais grožio puoselėtojais ir geriausiais sportininkais. O į dangų (vietoje gandrų) pakilo gėlės žiedas, nusinešantis prisegtus visų garbių svečių linkėjimus.

Apdovanotųjų – visas būrys

Išlydėti gandrus šyliškiai renkasi jau bene 12-tąjį kartą ir kasmet į bendruomenę priimdavo apie 10 jų atneštų naujų bendruomenės narių. Tačiau šiemetinis derlius kuklesnis – apylinkė praturtėjo tik 7 naujagimiais.syliu svente naujagimiai

Vienas po kito scenon lipo savo naujuosius šeimos narius nešdamiesi tėveliai. Patogiai įsitaisę ant jų rankų bendruomenei prisistatė Šiaudėnų kaime gyvenanti Guoda Grublytė, Kamilė Auškalnytė iš Meškinės, Auksė Kaminskaitė iš Šylių, Ievutė Ūselytė iš Šiaudėnų. Šyliškių Deimantės Bendžiūtės, Tėjos Mikalauskaitės ir Sanchez Penalver – Bendžius – Francisco Jose tėveliams bendruomenė dovanas gabeno į namus.

Gražiausia apylinkės sodyba šiemet išrinkti Šyliuose gyvenančių Aldonos ir Virgilijaus Jonikaičių namai. Šventės vedėja Zosė iš Judrėnų bandė išpešti nugalėtojų nuomonę, kuo jų sodyba išsiskiria iš kitų Šylių sodybų. A.Jonikaitienė atsakė, kad, jos nuomone, niekuo: Šyliuose daugybė tvarkingų sodybų ir tuo įsitikins kiekvienas, pravažiavęs per gyvenvietę. Jonikaičiams įteikta pripažinimą patvirtinanti lenta ir aplinką dar labiau išgražinti padėsiantis įrankis – kaspinu padabintas kastuvas.

Panašų apdovanojimą pelnė ir Tvarkingiausio ūkininko sodybos šeimininkai Vilija ir Kozmas Birbalai, gyvenantys Girininkuose.

Padėkos raštai už grožio puoselėjimą įteikti ir šyliškiams Virginijai bei Stasiui Klimašauskams, Meilei ir Nerijui Bastakiams, Stasei ir Stasiui Agintams bei Astai ir Žydrūnui Bendžiams. Šyliškių būrį papildė ir Meškinėje grožį puoselėjantys Nijolė ir Petras Kasnauskai.

Pirmininkui padeda būrys talkininkų

„Labai lengva organizuoti šventę, kai turi tiek pagalbininkų“, – sakė Šylių bendruomenės pirmininkas Arūnas Uselis, vieną po kitos berdamas pagalbininkų pavardes. Sako, jis nebūtų išsivertęs be gardamiškių Birutės Pocevičienės ir Gintaro Šertvyčio paramos, žinoma, ir be saviškių – bendruomenės „Švylys“ narių pagalbos.

syliu svente jonikaiciaiYpač pirmininką džiugina jaunuomenės indėlis. „Visos apylinkės jaunimas vis aktyviau jungiasi į bendruomenę, kartu atneša ir naujų idėjų, pozityvių minčių. Mes tokių tik ir laukiame“, – sako A.Uselis. Tokie yra tėvų pėdomis žengiantys jaunieji ūkininkai Ernestas Žvirblis, Donatas Dobelinskas, Artūras Bendžius.

Linkėjimus nunešė žiedas

Į šventę atvykę Seimo nariai, rajono vadovai bei rajono Tarybos nariai gražiausius linkėjimus skyrė „Švylio“ bendruomenei. Remigijus Žemaitaitis pastebėjo, kad šioje apylinkėje dar daug gandrų lankosi – vadinasi, kažkas dar ir Lietuvoje nori kurtis; merė Daiva Žebelienė pasidžiaugė, kad šyliškiai – tokie bendruomeniški ir susitelkę; seniūnas Tomas Balčytis linkėjo ir toliau nenuleisti rankų – puoselėti gyvenvietę ir vienyti bendruomenę; asociacijos „Lamatos žemė“ pirmininkas, vainutiškis Vytautas Laurinaitis ir Šilutės rajono bendruomenių sąjungos pirmininkė Marijona Janavičienė – kad kitąmet grįžtantys gandrai dar daugiau dovanų parneštų, tai V.Laurinaičiui, kaip pedagogui, yra svarbiausia; saugiškis Saulius Vytuvis linkėjo visad tokia aktyvia bendruomenei išlikti.

Lobių skrynelę savo kaimynams dovanojo Gardamo bendruomenės „Tenenys“ nariai, kurią linkėjo iki kitos šventės pripildyti.
Visi svečiai ir įpareigojimus gavo: jie rašė linkėjimus šyliškiams ir klijavo juos ant simbolinės gėlės žiedo. Vakarop tas žiedas, visų svečių rankomis paleistas į dangų, nusinešė linkėjimus bendruomeniškumo, vieningumo, darbo, vaikų ir t.t….

Sportavo tądien, sportuos ir ateity

Dovanų tądien šyliškiai gavo ir daugiau, o daugiausia – skirtų sportuoti. Svečiai it susitarę bendruomenės pirmininkui teikė krepšinio ir futbolo kamuolius, krepšinio tinklelius. Tad šventės vedėja Zosė neabejojo, kad Šylių gyventojai nuo šiol nebeturės nei kada grybauti, nei kada dirbti – syliu svente pagalbininkaitik sportuos ir sportuos…

Norinčiųjų sportuoti netrūko ir tądien, o visus tradiciškai subūrė šio kaimo entuziastė, kūno kultūros mokytoja Vilija Parnarauskienė. Suvažiavo sportininkai ir iš aplinkinių seniūnijų, ir net iš gretimo Šilalės rajono. Varžėsi krepšinio, tinklinio, baudų metimo, rankų lenkimo rungtyse, ir, žinoma, tradicinio bėgimo aplink Šylius trasoje. „Šylių žiedą“ įveikė 10 bėgikų, kurių amžius svyravo nuo 3 iki 53 metų.

13 rankų lenkimo entuziastų susibūrė prie šio sporto stalų. Nugalėjo naumiestiškė Kristina Toliušytė ir šyliškis Julius Parnarauskas. Net 6 krepšininkų komandos susirungė naujojoje krepšinio aikštėje, o nugalėtojų vardą iškovojo kaimynai iš Žemaičių Naumiesčio. Baudų mėtymo aikštelėje geriausiai sekėsi Vilijai Parnarauskienei ir Simui Gečui.

Pavakare saviškius ir svečius į šventės vietą kvietė vietinių muzikantų Sergejaus ir Vladimiro Saveljevų duetas, supynęs, anot jų pačių, dainų „pagyvenusiam jaunimui“ pynę.

Susirinkusieji plojimų negailėjo ir koncertavusiems Stepui Januškai bei Eglei Jakštytei, kartu su šventės vedėja Zose atvykusių „Olia lia pupelių“ kvartetui.