Šylių bendruomenė „Švylys“ judina visą apylinkę

Syliu bendruomene UzgavenesGardamo seniūnijos Šylių kaimo bendruomenė „Švylys“ neseniai surengė ataskaitinį rinkiminį susirinkimą, kuriame šiek tiek pakeitė savo tarybos sudėtį, aptarė per metus nuveiktus darbus ir numatė artimiausius planus.

Į susirinkimą buvo pakviesti ne tik bendruomenės nariai, bet ir Šylių, Meškinės, Šilgalių ir kitų mažesnių aplinkinių kaimų gyventojai. Susirinkusieji pasidžiaugė, kad 2008 metais įregistruota bendruomenė suaktyvino visos apylinkės gyvenimą, rengia projektus, organizuoja renginius, rūpinasi ir gyvenviečių grožiu, ir jaunimu bei vyresniaisiais bendruomenės nariais.

Rengia šventes ir sporto aikštynus
Syliu bendruomene susirinkimas
Jau ketvirti metai Šylių kaimo bendruomenei „Švylys“ vadovaujantis vietos miškininkas Arūnas Uselis kalbėjo ne tik apie pastarųjų metų renginius ir įvykius, bet užsiminė ir apie anksčiau vykdytą veiklą.

Šyliškiai kartu su kitomis rajono bendruomenėmis vykdė projektą „Bendruomeninė partnerystė kaimo plėtrai Šilutės rajone“. Bendruomenės nariai dalyvavo seminaruose, išleido informacinį leidinuką apie savo bendruomenę, vyko į tarptautinę parodą „Ką pasėsi“ – kelionę finansavo Lietuvos kaimo plėtros tinklas (LKPT).

Šyliuose kasmet organizuojama tradicinė šio kaimo šventė „Gandro dovanos“. Šyliškiai įsigijo įgarsinimo aparatūrą vidaus patalpoms, gerą fotoaparatą ir filmavimo kamerą, kompiuterį, per pastaruosius metus rimtai atnaujino savo sporto aikštyną, įsirengė krepšinio ir tinklinio aikšteles, šalia jų pastatė naujus suoliukus.

„Kaime yra daug jaunimo, jauni žmonės nori sportuoti, tad reikia sudaryti jiems sąlygas“, – sako bendruomenės tarybos nariai.

Kartu su kitomis bendruomenėmis dalyvauta ir dar viename LKPT finansuotame projekte „Kokybė kaimui: sveiko maisto laboratorija. Šeimos ūkis“, kurio metu šyliškiai irgi įgijo vertingos ūkininkavimo ir sveikatinimo patirties.
Pernai gruodžio 1-ąją šyliškiai pateikė dar vieną projektą Kultūros ministerijai ir tikisi gauti paramą tolesniam kaimo tradicijų puoselėjimui – šiemetinei šventei „Gandro dovanos“.

Rūpestis – bendruomenės salės remontas

Šyliai iki šiol turi tik vieną patalpą įvairiems kaimo renginiams – bendruomenės namų salę. Čia vyksta bendruomenės renginiai, įvairių švenčių minėjimai, čia neretai ir vietiniai gyventojai prašosi leisti švęsti ir asmenines šventes. Tačiau salei jau labai reikia remonto, tad šyliškiai rengia projektą, kuriam finansavimą tikisi gauti per Žemės ūkio ministeriją.

Bendruomenės salės remontui reikalingų lėšų sąmata dar tikslinama, bet didžiausia galima gauti suma yra 6000 eurų. Kad šyliškiai galėtų pretenduoti į tokią sumą, jie turėtų surinkti ir bent 10, o dar geriau – 15 procentų savų arba rėmėjų lėšų. Tai būtų apie 900 eurų, kuriuos tikimasi surinkti iš bendruomenės narių.

Pirmininkas sako jau kalbėjęs su daugeliu vietinių žmonių, ir nė vienas neatsisakė savajai bendruomenei pervesti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio.

Ar šis jų projektas gaus finansavimą, bendruomenės nariai sužinos gegužės pabaigoje.

„Siekiame sujungti visas mūsų kaime veikiančias įstaigas – mokyklą, seniūniją, biblioteką, kaimo gyventojus bendram tikslui: mums visiems aktualiems klausimams spręsti, skatinti bendruomeniškumą ir populiarinti gyvenimą kaime“, – bendruomenės tikslus apibendrina pirmininkas A.Uselis.

Syliu bendruomene tarybaJo nuomone, šyliškiams sekasi visai neblogai, žmonės aktyvūs, neretai  savanoriškai pasisiūlo padėti darbais, patarimais ar finansiškai.

Numatė daug veiklos

Ir šiemet šyliškiai numatė nemažai veiklos. Suplanuoti vaikų koncertėliai, medelių sodinimo talka gyvenvietės parkelyje. Kadangi Lietuva šiemet švenčia Nepriklausomybės atkūrimo 25-metį, planuojama, kad kaip tik tiek jaunų medelių – šermukšnių, paprastųjų bukų, liepaičių, maumedžių – sužaliuos Šyliuose. Talką numatyta surengti balandžio pradžioje.

Po sėjos, gegužės pabaigoje, planuojama surengti įdomią ekskursiją. Svarstydami, kur važiuoti, šyliškiai kalbėjo, kad norėtų pamatyti kokią istorinę Lietuvos vietovę, taip pat norėtų pamatyti ir delfinų pasirodymus Jūrų muziejuje – delfinariume. Kur važiuos, dar svarsto.

Žinoma, nebus nusižengta tradicijoms: liepos mėnesį vyks tvarkingiausio ūkininko ir gražiausios sodybos rinkimai, o rugpjūčio 22 d. visi vėl rinksis išdalinti gandro dovanas.

„Laikysimės numatyto plano visus metus“, – sako šyliškiai.

O bendruomenės susirinkime jie pasveikino ir jubiliatus Dangirą Gruzdytę bei Virgilijų Jonikaitį, padėkojo aktyviausiems savo nariams ir įteikė jiems dovanas – kalendorius su Šylių mokyklos atvaizdu, plojo šokantiems ir dainuojantiems savo mažiesiems ir kapelai „Šilo aidai“, ir tiesiog kaimyniškai pabendravo.