Šylių šventėje lijo gandrų ir bendruomenės dovanomis

Syliu Gandro_sodybosGandras Lietuvoje – mylimas ir pavasarį bene labiausiai laukiamas paukštis, o labiausiai sugrįžtančių šių sparnuočių laukia Gardamo seniūnijos Šylių ir aplinkinių kaimų bendruomenė. Kaip nelauks, jei šie raudonsnapiai kasmet apdovanoja šio krašto šeimas kūdikiais, o atsidėkodama bendruomenė vasaros pabaigoje surengia gandrams smagias išleistuves.

Praėjusį šeštadienį šyliškiai atsisveikino su savo mylimiausiais paukščiais  iki kitų metų, surengę kasmetinę šventę „Gandro dovanos“. Šventėje bendruomenės „Švylys“ aktyvas tradiciškai pagerbė gražiausiai besitvarkančias šeimas, už pagalbą dėkojo aktyviausiems savo nariams, pasidžiaugė sportininkų pasiekimais ir pirmą kartą sugiedojo „Šylių himną“.

Buvo karšta ir sportininkams, ir virėjai

Triukšminga Šyliuose šeštadienį buvo nuo ankstaus ryto, mat sporto aikštelėse būriavosi sportui neabejingų vietinių ir svečių būreliai. Varžybų buvo tiek, kad karšta tapo ir pačioms jų organizatorėms Vilijai Parnarauskienei ir Linai Balčiauskienei. Susirėmė tinklinio, krepšinio, smiginio ir baudų mėtymo mėgėjai, rankų tvirtumą bandė šio krašto žinomiausi sportininkai – rankų lenkikai, o kojų miklumą – irgi jau seniai tradiciniu tapusio bėgimo „Šylių žiedas“ dalyviai. Šiame bėgime šiemet dalyvavo 12 šyliškių. Greičiausi buvo Gintė ir Eva Rimkutės, Rikantė Mėlinavičiūtė, Mantas Baltutis, Rokas Birbalas ir Deimantas Nausėda.Syliu Gandro_naujagimiai

Kiek pailsėję pavakary visi sportininkai vėl susibūrė kaimo centre, kur jau skambėjo muzika, kur besirenkančius svečius sveikino gerai žinomų vietos dainininkų brolių Vladimiro ir Sergejaus Saveljevų ir švėkšniškio Vytauto Raibio dainos. O bendruomenės palapinėje it vijurkas sukosi Ramutė Mockienė, į kairę ir į dešinę dalijusi pačios virtą karštą sriubą, primenančią sotų šiupinį. Katilas garavo ant žemai, nuokalnėje, sukurto laužo. Šeimininkei talkino ir kitos šyliškės, dėjusios ant stalo pačių rūkytus lašinukus, slėgtus sūrius, keptus pyragus ar saldžią girą.

Nuo krapnojančio lietaus besislepiantys svečiai buvo pamaloninti, kai šeimininkės tiesė jiems karšto valgio, ir nesiragindami jaukiai įsitaisydavo palapinėje.

Svečiai dovanojo medelių

„Rodos, taip neseniai parskrido gandrai, o štai jie jau atsisveikina, ir linkės mums, pasiliekantiems, nesužvarbti per žiemą. Mes lauksime jų …“ – išeinančios vasaros nostalgija padvelkė renginio vedėjos Virginijos Šiaudvytienės pirmieji žodžiai. Šventinę nuotaiką kėlė bendruomenės moterų ansamblis, sudainavęs pirmą kartą nuskambėjusį „Šylių himną“, kuriam muziką ir žodžius sukūrė Jurgis Šakys. Sudainavo ir šyliškės Zosės Miklovienės žodžiais specialiai šiai šventei sukurtą dainą.

Syliu Gandro_VytuvisKai bendruomenė tylos minute pagerbė buvusio Gardamo seniūno Tomo Balčyčio atminimą, Šylių bendruomenės „Švylys“ pirmininkas Arūnas Uselis padėkojo šventės organizatoriams bei visiems atvykusiems svečiams ir linkėjo gerai pasilinksminti. O rajono meras Vytautas Laurinaitis pasidžiaugė, kad A.Useliui pavyko suburti tokią darnią ir veiklią bendruomenę, kuri ir šventę ypač tinkamą lietuviams sugalvojo. Šyliškiams savivaldybės vadovas dovanojo magnolijos medelį ir linkėjo smagiai pašvęsti, o kad gandrus išlydėjusiems nuotaika nesubjurtų, priminė, kad ir šiems paukščiams išskridus vasara tęsiasi.

Rajono politikas Saulius Vytuvis pasidžiaugė, kad šyliškiai turi ir savo atstovę rajono Taryboje – Laimą Uselienę, kuri, anot svečio, labai stengiasi, kad jos krašto žmonės geriau gyventų. Pasisekė, anot S.Vytuvio, šyliškiams ir su bendruomenės pirmininku – A.Uselį jis pavadino šauniu pirmininku.

Medelį Šylių parkui dovanojo ir Gardamo seniūnijos vadovės pareigas einanti Birutė Pocevičienė. Ji sakė neslepianti pasididžiavimo šyliškiais, gyrė veiklius ir visuomeniškus kaimo žmones, kurie savo kraštui daro didelius darbus.

Buvo ir dovanų lietus
Syliu Gandro_Ramute
Prie įprastinio lietaus prisidėjus ir dovanų lietui, pirmiausia į sceną pakviestos gražiausiai sodybas besitvarkančios apylinkės šeimos. Dovanos įteiktos šyliškiams Reginai ir Jonui Stankevičiams, Onai Steponkevičienei, Vandai ir Leonui Pociams, Redai ir Egidijui Ūseliams, Nijolei ir Mindaugui Šumkauskams bei Irenai ir Jonui Bendžiams, sodybą įsigijusiems Juškaičių kaime.

Padėkota ir Šylių naujakuriams Jūratei ir Remigijui Kuršeliams, kurie ne tik įsigytoje sodyboje gražiai tvarkosi, bet dar ir vieną „gandro dovaną“ – Taurą – bendruomenei šiemet atnešė.

Padėką ir dovaną pelnė ir Stotelės gatvėje stovinčio daugiabučio Nr. 1 gyventojai, kurie sugebėjo savo lėšomis ir darbu renovuoti savo namą, ir ypač aktyvūs bendruomenės nariai Virginija ir Juozas Šiaudvyčiai, neatsisakantys padėti bet kokiuose reikaluose. Padėkota Gintarui Vaitkui, kuris su savo technika padėjo įrengti paplūdimį prie tvenkinio. Tvenkinio tvarkymui projektą parengusi bendruomenė „Švylys“ šiemet lėšų gavo iš Šilutės r. savivaldybės.

Šyliškių padėka skirta ir asociacijos „Lamatos žemė“ atstovei Ritai Grigalienei, padėjusiai parengti Žemės ūkio ministerijai projektą „Tradicinė šventė „Gandro dovanos“ – bendruomenės veiklos atspindys“. ŽŪM finansavo dalį šventės išlaidų – įgarsinimą, apšvietimą, scenos  nuomą, svečių maitinimą, sportininkų apdovanojimus ir viešinimą.

Titas Čėsna, Tauras Kuršelis, Emilija Kuršytė, Augustas Beita, Elzė Elsa Šilinskaitė ir Abigailė Bendžiūtė – štai tos dovanėlės, kurias šiemet išskrisdami visai Šylių apylinkei išdalijo gandrai. Naujagimių tėveliams taip pat įteiktos dovanėlės. Neužmiršta ir šyliškių pasididžiavimu pavadinta geriausia šių metų rajono abiturientė Laura Regelskytė – jai taip pat įteikta gėlių.

Vėliau buvo daug įvairios muzikos, o šventės pabaigoje Šylių dangų nušvietė vietinių ūkininkų Žibutės ir Stasio Toleikių dovanoti fejerverkai.