Šyliuose – jubiliejinės „Gandro dovanos“  ir siurprizai gražiausiai besitvarkantiems

Saulėtas oras ir gal tūkstantinė minia žmonių suėjo į jubiliejinę – 20-ą kartą surengtą Šylių bendruomenės „Švylys“ šventę „Gandro dovanos“.

Šeštadienio vakare visos gyvenvietės gatvelės buvo pilnutėlės automobilių, mat Šylių kaimo šventė – tradicinė ir mėgstamiausia ne tik šio, bet ir šalia esančių Meškinės, Šilgalių, Šiaudinės, Girininkų ir Juškaičių kaimų gyventojų. Be to, Šylių bendruomenė vienija visų čia paminėtų kaimų gyventojus – iš viso 58 narius.

„Gandro dovanų“ šventę pirmoji pradėjo organizuoti dabar jau a.a. Virginija Saveljevienė, kartu įvedusi tradiciją apdovanoti ir metų naujagimius. Pasak šiemetinės šventės vedėjos, Šylių bendruomenės narės Virginijos Šiaudvytienės, dabar apdovanotiesiems per pirmąją „Gandro dovanų“ šventę – jau po 20 metų ir į šiemetinę šventę jie galėtų atsivežti savo naujagimius.

Šyliškiai mėgsta bendruomenės šventes

Bendruomenės pirmininkas, pats Šilgaliuose gyvenantis Arūnas Uselis „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad Šylių ir aplinkiniuose kaimuose gyvenantys žmonės yra bendruomeniški, savo gyvenamosios vietos patriotai ir mėgsta bendruomenės organizuojamus renginius bei šventes. Todėl Šyliuose organizuojamos Kalėdų, Mamyčių dienos bei “Gandro dovanų” šventės yra ypač žmonių palaikomos ir mėgiamos. Šiemet bendruomenė dar organizavo ir kelionę autobusu į Pakruojo dvarą, o norinčiųjų keliautojų netrūko.

Jau vieneri metai, kai Šyliuose neliko pradinės mokyklos, tačiau, galima sakyti, kad tėveliai patys apsisprendė, kad geriau vaikus mokyti Žemaičių Naumiesčio mokykloje. Kelios šeimos iš aplinkinių kaimų savo atžalas veža į Pajūrio gyvenvietės mokyklą. Mokytis Žemaičių Naumiesčio mokykloje vaikams yra patogiau, nes jiems ten organizuojama ir popamokinė veikla, yra užtikrintas pavėžėjimas į mokyklą ir atgal.

Pinigų šventei organizuoti bendruomenė prasimano rašydama projektą Žemės ūkio ministerijai, kuri skiria 1,5 tūkst. eurų. Dar tiek pat paramos surenkama iš Šilutės savivaldybės, jos politikų bei savo bendruomenės žmonių. Šiemetinę šventę parėmė ir LR Seimo narys Zigmantas Balčytis.

Šventėje pakili nuotaika 

Į šventę žmonės rinkosi daug anksčiau nei buvo paskelbtas jos atidarymas. Nuo pat ryto vyko vaikų varžybos ir žaidynės. Mažiesiems šventės vietoje buvo pastatyti net du didžiuliai batutai, kuriuose linksmintis vaikai galėjo nemokamai.

Į palapinę, kurioje šeimininkavo visų aplinkinių kaimų šeimininkės, buvo kviečiami visi šventės svečiai, jie pavaišinti koše, gira bei kaimiškais užkandžiais. Vietos ūkininkai pardavinėjo savo surinktas šilauoges, obuolius ir pačių pintus krepšius. Visą dieną ir vakarą skambėjo Šilutėje ir jos seniūnijose gimusių dainininkų dainos.

Susirinkusieji plojimais pasitiko į šventę atvykusius garbingus svečius – Seimo narį Zigmantą Balčytį bei jo patikėtinį, savivaldybės politiką Arūną Pupšį, Savivaldybės merą Vytautą Laurinaitį, Gardamo seniūnę Birutę Pocevičienę bei kelis Savivaldybės politikus. Visi svečiai sveikino šyliškius, linkėjo jiems gerų darbų ir poilsio.

Merui V. Laurinaičiui bei Seimo nariui Z. Balčyčiui šventės vedėja patikėjo perduoti dovanas į šventę atneštiems naujagimiams – Aivai Montvilaitei, dvynukams Joriui ir Markui Žiobams, Adelei Sakalauskaitei, Etanui Stasyčiui, Augustei Sauliūtei bei Aydai Rapalavičiutei.

Gražiausios sodybos šeimininkais šiemet pripažinti Danutė ir Povilas Gečai, o gražiausiu vienkiemiu išrinkta Nijolės ir Arūno Ragelskių sodyba. Jiems įteiktos dovanos.

Šyliškiai ypač džiaugėsi ir naujakurių Daivos Šedienės ir Romo Aukštkalnio šeima, kuri neseniai Šyliuose apsigyveno ir puikiai įsiliejo į bendruomenės gyvenimą. Su pasididžiavimu šventės šeimininkai pasveikino ir savo krašto ūkininką Kozmą Auškalnį. Jis pirmą kartą dalyvavo Šilutėje organizuotame šienpjovių dalgiais čempionate ir susirinko visus aukščiausius apdovanojimus. Taigi, Kozmui buvo palinkėta ir toliau saugoti išmoktą amatą bei visoje Lietuvoje garsinti Šylius.

Šventės koncertas užsitęsė iki vėlumos, jame pasirodė vietiniai bei atvykę dainininkai, taip pat broliai Vladimiras bei Sergėjus Saveljevai.
Komercijos direktorius, korespondentas