Šyšoje nuskendo vandenį sėmusi moteris (atnaujinta)

DSCN9821Antradienį, prieš pietus, Šyšos upėje, senojo turgaus aikštės pakraštyje, nuskendo į upę įkritusi pagyvenusi moteris.  
Respublikinei televizijai reportažą apie įvykį parengęs pamario krašto reporteris jį nušvietė tendencingai, todėl paprašėme įvykio liudininkus papasakoti tikrąją situaciją.

Manė, kad šūkauja besimaudantieji

Kad kažkas skęsta Šyšos upėje, pirmoji pamatė Žuvų gatvėje gyvenanti Ona Petrošienė.

Ji „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad tądien, apie 11.30 val., laistė daržą – vandenį sėmė iš Šyšos. „Uch, u…“, – taip moteris išgirdo kažką lyg šaukiant.

O.Petrošienė žino, kad medžiais apaugusiame „pusiasalyje“ nuolat susirenka maudynių mėgėjai, pagalvojo, kad jie taip šūkauja todėl, jog vanduo dar šaltas. Tačiau netrukus išgirdo žodį „gelbėkit“, o paėjėjusi paupiu tolėliau pamatė kitame krante, maždaug už 100 metrų, iš vandens kyšančias žmogaus rankas. Kažkuriuo momentu kyštelėjo ir skęstančiojo galvos dalis…

O.Petrošienė net neįžvelgė, kas – vyras ar moteris – skęsta, ir nedelsdama puolė ieškoti pagalbos.

Kaimynas Gintas nuėjo namoDSC 0039

Ona žino, kad šalia jos sodybos esančiuose namuose gyvena beveik vieni pensininkai ir neįgalieji, bet vis tiek tikėjosi rasti pagalbininkų. Viename kieme pamačiusi rūkantį jaunesnį – gal 50-metį kaimyną Gintą, suskubo prie jo. „Ten skęsta žmogus, reikia gelbėti“, – sušuko. Bet kaimynas, pasak Onos, tik patraukė dūmą ir, numojęs ranka, nuėjo namo…

„Lyg tyčia tuo metu Turgaus aikštėje nebuvo nei žmogaus, nei mašinos“, – pasakojo Ona. Savuoju telefonu iškviesti pagalbos ji nesugebėjo, nors visą laiką jį laikė rankoje. Moteris sako, kad skaisčiai šviečiant saulei neįžiūrėjo jo skaičių.

Garbaus amžiaus Ona nusprendė bėgti į „Šilutės naujienų“ redakciją, esančią už kelių šimtų metrų. Pravėrusi duris sušuko: „Kažkas skęsta Šyšoje, šokit gelbėti“.

Viena darbuotoja iškart surinko pagalbos telefono numerį 112, kitas darbuotojas išskubėjo su Ona į įvykio vietą.

Ona sako, kad tuo metu, kai ji su redakcijos darbuotoju pasiekė įvykio vietą, skendęs žmogus jau buvo po vandeniu. Tuo metu ant kranto stovėjo ir senolis bei dar vienas jaunesnis vyras, tačiau šokti į vandenį nė vienas iš jų nesiryžo.

Tam, kad pultum į šaltą upę, nuplauktum daugiau nei 12-13 metrų į kitą krantą ir nertum gilyn ieškoti skenduolio, be abejo, reikia labai atsakingai įvertinti savo jėgas ir galimybes. Juk žinomas ne vienas atvejis, kai tokie gelbėjimo darbai baigiasi dviejų žmonių žūtimi…

Kai „Šilutės naujienų“ redakcijos iškviesti gelbėtojai atlėkė į nelaimės vietą, buvo jau beveik 12 valanda. Du gelbėtojai puolė į vandenį ir skenduolį ištraukė į Žuvų gatvės pusę. Paaiškėjo, kad tai – moteris. Kiek laiko ji jau buvo po vandeniu, neaišku.

Ona atpažino, kad tai – jos pažįstama, gyvenusi „pusiasalyje“ esančioje sodyboje. O.Petrošienė suprato, kad ji bandė pasisemti iš Šyšos vandens savo daržiukui ar gėlėms palaistyti, nes prie kranto buvo atsinešusi tuščią laistytuvą.

Ona pasakoja, kad gelbėtojai ir vėliau atvykę medikai ilgai kovojo už moters gyvybę – net kelias dešimtis minučių darė dirbtinį kvėpavimą, širdies masažą, bandė širdį priversti dirbti elektrošoku. „Matėsi, kad medikė visas savo jėgas atiduoda“, – atsidūsta Ona.

Tačiau gelbėtojų ir medikų pastangos buvo bevaisės – 70-metės moters gyvybė užgeso.

Mano, kad gelbėti gali kiekvienas

Įvykio vietoje buvusiam televizijos reporteriui streso apimta O.Petrošienė pasakojo, jog pamačiusi iš redakcijos ateinant jauną vaikiną ji pamanė, kad „dabar jis nusimaus batus ir šoks į vandenį“.

Reportaže ji neužsiminė, kad skenduolė jau buvo po vandeniu  už keliolikos metrų nuo kranto ir kad ant kranto stovėjo du vyrai. Neužsiminė ir apie tai, jog, kol atbėgo iki redakcijos, praėjo 10-15 minučių nuo tada, kai ji išgirdo pagalbos šauksmą.
Paklausta, ar išties mananti, kad kiekvienas žmogus gali ryžtis gelbėti skęstantįjį, pensininkė prisipažįsta, jog mano, kad „šiandien visi yra tokie išsilavinę, turi mokėti gerai plaukti“.

„Tuo momentu, kai tas su kamera klausinėjo, iš streso aš visko galėjau prišnekėti“, – dabar teigė ji.

„Šilutės naujienų“ redakcija nelaimės vietą nufotografavo ne anksčiau nei kiti fotografai, sulėkę iš visų redakcijų – pirmoji mūsų redakcijos nuotrauka buvo gelbėtojų, darančių nelaimėlei širdies masažą.

Šiemet tai – jau ne pirmas skendimas tame pačiame Šyšos upės ruože, ties vingiu. Maždaug prieš 3 mėnesius už keliasdešimt metrų nuo tos vietos, kur antradienį nuskendo moteris, „Šilutės naujienų“ darbuotojas iš vandens ištraukė į Šyšą panirusią moterį.