Šyšos ir Mirglono vandenys – švarūs

SG108863Liepos 3 d. buvo paimti Šyšos upės vandens mėginiai siekiant nustatyti mikrobiologinę Šyšos upės vandens taršą.

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyrius paėmė du mėginius skirtingose Šyšos upės vietose ir vieną mėginį Mirglono upelyje, ties Degučių k. tvenkiniu. Visuose mėginiuose nebuvo nustatyta mikrobiologinė tarša.

Šyšos upės vandenyje, ties Darbininkų kvartalu, ties spirito gamyklos vandens kėlimo įrenginiu, taip pat Mirglono upelyje, ties Degučių k. tvenkiniu, žarninių lazdelių (Escherichia coli) ir žarninių enterokokų skaičius atitiko nustatytas normas.