Tarp Dievo ir futbolo gyvenantis pastorius: „Žmogus tikėjimą atranda, kai jam pasidaro sunku“

Celiauskas su_seima„Daugelis žmonių šiais laikais nenori kalbėti apie tikėjimą, bažnyčios jiems yra atbaidantis dalykas, o kai pasakai, kad Jėzus Kristus atėjo tavęs išlaisvinti, neretas ir išsigąsta“, – sako beveik 11 metų Šilutės baptistų bažnyčiai vadovaujantis pastorius Rimas Čeliauskas.

Daugelis šilutiškių Rimą tikrai pažįsta, nes beveik 35 metus jis dirba futbolo treneriu ir yra išugdęs ne vieną gerą sportininką. Netgi visai nesenai duotame interviu jis savo gyvenimo kelią palygino tarp „Dievo ir futbolo“. Pasak jo, Dievo sūnus mūsų gyvenimuose yra kaip vyriausias treneris, etalonas. Tik nuo mūsų pačių priklauso, kiek pasiduosime Jo įtakai, Jo paruoštam planui, ar naudosime Jo duotus patarimus, Jo dovanas.

Ar žinojote, kad baptistų bažnyčia Šilutėje buvo pastatyta dar XIX a. viduryje ir šiuo metu veikia tame pačiame pastate? „Šilutės naujienos“ priėmė kvietimą užsukti į svečius ir su pastoriumi padiskutuoti apie religiją, apie tai, kuo nuo kitų skiriasi baptistų doktrina ir ko, pastoriaus manymu, trūksta dabartiniam jaunimui ir suaugusiems žmonėms.
Šilutės bažnyčia su giliomis tradicijomis

Melioratorių alėjos pakraštyje, netoli Šilutės geležinkelio stoties įsikūrusi Šilutės baptistų bažnyčia. Sodo apsuptas, XIX a. viduryje statytas namas dar mena čia šeimininkavusius senuosius šio krašto gyventojus – lietuvininkus.

„Labas Rūta, užeik“, – pravėręs duris pasitinka pastorius Rimas. Apžiūriu jaukias patalpas, kuriose pamaldos vyksta kartą per savaitę. Kitomis savaitėmis dienomis bažnyčios nariai renkasi aptarti Bibliją, pabendrauti, sutelkia jėgas, kai kam nors reikia pagalbos ar ištikus nelaimei.
„Mums svarbiau kad būtų ištikimos širdys“, – į klausimą, kiek narių jungia Šilutės baptistų parapija, atsako R. Čeliauskas.

Jis priminė, kad daugiau kaip prieš 160 metų Žibuose susiformavo nedidelė baptistų bendruomenė, kuriai priklausė kelios šeimos, gyvenusios Priekulėje ir Rusnėje. 1857 m. į geležinkelio stotį vedusioje gatvėje baptistai pasistatė savo maldos namus, greta jų – pastatą pastoriui gyventi.

Po Antrojo pasaulinio karo bendruomenė iširo. Apie 1950 m. maldos namai buvo uždaryti, juose įrengti gyvenamieji butai.

2000 m. amerikiečio baptistų pastoriaus Miltono Magalhaeso (Milton Magalhaes) iniciatyva atkurta baptistų bendruomenė melstis renkasi buvusios bažnyčios klebonijoje.

2008 m. metais M. Magalhaesas išvyko į Vilnių, o Šilutės bažnyčiai vadovauti pradėjo R. Čeliauskas.

Kas yra baptistai?Celiauskas su_pastoriumi_Miltonu

Pasak R. Čeliausko, žmogus dažniausiai tikėjimą arba Dievą atranda, kai jam pasidaro sunku: ištinka liga ar nelaimė, prispaudžia kitos bėdos. Dabar gausu religinių mokymų, todėl žmogui sunku pasirinkti. Pastorius pastebi, kad dažniausiai visos religijos moko, jog žmogus turi daryti gerus darbus, įdėti daug pastangų, kad užsitarnautų Aukščiausiojo malonę.

Baptistai, anot jo, laikosi Biblijos mokymo, kurių vienas iš pagrindinių išskirtinių bruožų yra tai, kad jie pripažįsta tik savarankiškai apsisprendusių tikinčiųjų krikštą. Jie tiki, kad Dievo sūnus Jėzus Kristus atėjo išgelbėti žmoniją ir kas priima Jį, ir turi asmeninį santykį su Juo per tikėjimą, tas tampa Dievo vaiku.

Ypatingai ši religija stipri Amerikoje, tačiau baptistų bažnyčių yra ir kituose Lietuvos miestuose. Pamaldos neretai vyksta su gyva muzika. Tikinčiojo ir Dievo santykis čia tampa Tėvo ir sūnaus nesugriaunamu santykiu, nes žmogus priimamas toks koks yra. Kaip ir auklėjant vaiką, pabrėžiami jo geri darbai, atleidžiami blogi ir skatinama elgtis geriau.

„Baptistai tiki, kad Jėzus yra Dievo dovana kiekvienam, kuris priima šią mums duotą dovaną. Kai į savo širdį įsileidi Jo meilę, tada tu jau nori dalintis meile su kitais, atleisti kitiems, daryti gerus darbus“, – sako savo širdyje šią dovaną prieš 26 metus atradęs pastorius.

Jaunimą kvietė į stovyklą

Liepos 8-12 dienomis ant Vištyčio ežero kranto baptistų bendruomenė organizavo stovyklą. Stovyklos metu vyko žaidimai, talentų šou, buvo galima kaitintis saunose, plaukioti laivais. „Kartu kalbame apie Dievą, šlovinime jį gyva muzika“, – įspūdžiais iš daug metų vykstančios stovyklos dalinasi pastorius. Šiemet į stovyklą atvyko svečiai iš Amerikos Kalifornijos baptistų universiteto.

Šilutės baptistų bažnyčia vykdo ir daugiau socialinių veiklų, jos nariai yra padėję nukentėjusiems nuo gaisro, ligos atvejais, remia tėvų globos netekusius vaikus.

Sūnus taip pat treneris

Ant tvirtų vertybių pamatų R. Čeliauskas yra pastatęs ir futbolo trenerio darbą, kurį dirba jau daugiau kaip tris dešimtmečius.

„Geras treneris pirmiausia turi būti pastatytas ant tvirtų vertybių pamatų, nes tai yra didelė atsakomybė, kad vėjams ir audroms atėjus jie nenugriūtų. Aš nuoširdžiai pasitikiu Dievu ir skatinu kitus daryti tą patį“, – sako jis.

Tvirtas vertybes, tikėjimą pastorius įskiepijo ir savo vaikams. Jis džiaugiasi gražiais santykiai su abiem savo sūnumis, marčiomis ir šiuo metu laukia trečiojo anūko. Pasak jo, tai ir yra gyvenimo dovanos, kurias reikia vertinti.

Beje, R. Čeliausko sūnus Marius nusekė tėčio pėdomis, jis yra Vilniaus „Žalgirio“ klubo treneris. Prieš porą metų kraštiečio trenerio sūnaus vardas nuskambėjo visoje Lietuvoje, kai jis, kartu su kolega atgaivino vyrą, kuriam buvo sustojusi širdis.