Tarp geriausiųjų „Reitingų“ sąrašuose – Vainuto gimnazija ir Šilutės meno mokykla

 Reitingai Monika_Jauniute_su_SirtautuPraėjusią savaitę pasirodęs žurnalas „Reitingai“ pagal brandos egzaminų rezultatus surikiavo Lietuvos universitetus, mokyklas, profesines mokyklas, gimnazijas, progimnazijas, pradines mokyklas.

„Reitingai“ išskyrė po 50 iš maždaug 400 šalies gimnazijų bei vidurinių mokyklų, kurių abiturientai sėkmingiausiai išlaiko kiekvieno dalyko: lietuvių k., anglų k., rusų k., vokiečių k., prancūzų k., istorijos, matematikos, informacinių technologijų, fizikos, chemijos, biologijos, geografijos valstybinius brandos egzaminus (VBE).

Galime pasidžiaugti, kad tarp 50 Lietuvos gimnazijų, geriausiai išmokančių informacinių technologijų, pateko Vainuto gimnazija, o tarp geriausiųjų pagal nacionalinių olimpiadų rezultatus – Šilutės meno mokykla.

„Reitingai“ skelbia ir tai, kad savivaldybėse sparčiai mažėja mokinių skaičius, ne išimtis ir Šilutės rajono savivaldybė, kurioje per 16 metų mokinių skaičius sumažėjo 2,2 karto.

Kai kurie rodikliai sukrečia

Žurnalo rengėjai konstatuoja, kad lietuvių kalbos ir matematikos mokymo lygis šalies mokyklose pasiekė kritinę ribą. Abiturientai itin prastai išlaiko šių dalykų egzaminus. Užtat puikiai išlaiko rusų kalbos egzaminą, neprasti ir anglų kalbos egzaminų rezultatai. Tuo tarpu tarptautinėse olimpiadose mūsų mokyklų rezultatai smunka.

Kaip parodė „Reitingų“ tyrimas, geriausiai lietuvių kalbos išmoko nedidelės Rietavo Tverų gimnazijos abiturientai. Dar 33 šalies gimnazijų visų šių metų laidos abiturientų lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vidurkis atitinka pagrindinį lygį, tai yra siekia nuo 50 iki 79 proc.

Likusių 333 mokyklų visų vaikų šio egzamino įvertinimo vidurkis svyruoja tarp 4 ir 49,99 proc.

„Šiemet lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino riba buvo 30 proc. Jei šį kriterijų pritaikytume ne paskiram mokiniui, o visai mokyklai, pamatytume, kad lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas neišlaikytas net 110-yje gimnazijų. Ir tai iš tiesų sukrečiantis rodiklis“, – rašo „Reitingų“ žurnalistė Jonė Kučinskaitė.

Trečias pagal populiarumą tarp 2017 m. laidos abiturientų egzaminas buvo matematikos. Jį abiturientai išlaikė gerokai geriau nei 2016 m., nes užduotys buvo lengvesnės. Tiesa, 2017 m. matematikos VBE išlaikymo kartelė siekė 10 proc., o 2018 m. ji jau bus pakelta iki 36 proc.

„Pernai valstybinio matematikos brandos egzamino rezultatai buvo apgailėtini, o šiemet atrodo nepalyginamai geresni: jo neišlaikė tik 5,64 proc. gimnazijų (2016 m. neišlaikiusiųjų buvo 10,7 proc.), o tarp 50-ies gimnazijų, sėkmingiausiai išmokančių matematikos, šiemet irgi nebėra tokių, kurių visų abiturientų šio egzamino balų vidurkis nesiektų 50 proc.“, – rašo J.Kučinskaitė.

Reitingų sudarytojus jau kelerius metus stebina tai, kad išskirtinai gerai laikomas rusų kalbos egzaminas. Abiturientai taip pat gerai laikė kitus du populiariausius egzaminus – anglų kalbos ir istorijos.

Sąrašuose – Vainuto gimnazijaVainuto gimnazija

Žvelgdami į geriausiųjų penkiasdešimtukus, galime pasidžiaugti, kad Šilutės rajono Vainuto gimnazija pateko tarp sėkmingiausiai išmokančių informacinių technologijų. Šiemet Vainuto gimnazija yra 22-oje reitingo vietoje. 2016-aisiais ji buvo 28-oje vietoje, o 2015-aisiais netgi pirmoje vietoje.

Susisiekti su Vainuto mokyklos direktoriumu Antanu Joniku nepavyko, nes jis išvykęs. Tačiau ankstesniais metais direktorius yra komentavęs, kad aukštą gimnazijos vietą „Reitingų“ sąraše lemia bendras visos mokyklos bendruomenės darbas.
Deja, likusių keturių Šilutės rajono gimnazijų geriausiųjų penkiasdešimtukuose nematyti…

Sparčiai mažėja mokinių

Mūsų valstybė nyksta ir sensta neįtikėtinais tempais: dar 2001 m. Lietuvos mokyklose mokėsi beveik 604 tūkst. mokinių, o dabar jau tik 330,8 tūkstančio.

„Reitingai“ konstatuoja, kad daugiau nei pusėje Lietuvos savivaldybių vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo dvigubai ir daugiau, kai kur – net trigubai, ir mažėjimo pabaigos nematyti.

„Vos po vieną darželį ir mokyklą – tokia perspektyva jau po dešimties metų šviečiasi trečdaliui Lietuvos savivaldybių“, – rašo „Reitingų“ redaktorius Gintaras Sarafinas.

Ilgainiui retai apgyventų savivaldybių (kai kaimo gyventojų tankumas mažesnis nei 12,5 gyventojų viename kvadratiniame kilometre) Lietuvoje vis daugėja: šiandien tokios teritorijos jau užima 44,2 proc. mūsų šalies, nors dar 2001-aisiais jos sudarė 16,7 proc. teritorijos.

„Iš tiesų retai apgyventų teritorijų gausėjimas tampa rimtu iššūkiu mūsų visuomenei ir valstybei. Formuojasi naujos demografinės dykros, kuriose kai kur gyventojų tankumas jau beveik toks kaip Mongolijos stepėse – vos 2-5 gyventojai viename kvadratiniame kilometre“, – žurnalui komentavo Lietuvos socialinių tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Vidmantas Daugirdas.

„Reitingai“ pateikia mokinių sumažėjimo skaičių savivaldybėse nuo 2000-2001 iki 2016-2017 mokslo metų. Daugiausiai mokinių per šį laikotarpį sumažėjo – net 3,5 kartus – Visagino savivaldybėje. Tuo tarpu Šilutės r. savivaldybėje mokinių sumažėjo 2,22 karto arba nuo 11196 iki 5047. Pagal šį rodiklį, tarp 60 savivaldybių, Šilutės rajonas atsidūrė 22-oje vietoje.

Garbė Šilutės meno mokyklai

„Reitingų“ sudarytojai sako, kad krinta ne tik bendras mūsų šalies mokinių gebėjimų ir pasiekimų lygis, kaip paaiškėjo, žemyn čiuožia ir olimpiadininkų, tai yra geriausių mokinių, pasiekimai.

Tuo tarpu mes galime pasidžiaugti, kad pagal Nacionalinių olimpiadų rezultatus suspindėjo Šilutės meno mokykla, geriausiųjų mokyklų sąraše atsidūrusi 69-99 vietoje.

Šią Meno mokyklos poziciją lėmė mokinės Monikos Jauniūtės iškovota antroji vieta Lietuvos moksleivių dailės olimpiadoje.

Meno mokyklos dailės mokytojas Andrius Sirtautas pasakojo, kad 2017 metais Meno mokykla pirmą kartą dalyvavo olimpiadoje, nes anksčiau meno mokykloms nebūdavo galima dalyvauti.

„Dabar vaikams suteikiame teisę rinktis, kurią mokyklą nori atstovauti. Mes vaikų neskirstome, bet pasitaikydavo neteisingų dalykų. Vaikai eina pas mus konsultuotis, mūsų mokykloje ruošia namų darbus, ruošiasi olimpiadoms, bet laimėjus laurai atitekdavo kitiems mokytojams, kitai įstaigai, kurių indėlis minimalus. Tačiau mes pretenzijų nereiškiame, svarbu kad vaikui geriau, o kiek galime ir padedame“, – komentavo A.Sirtautas.

Jis pasidžiaugė, kad Šilutėje yra daug dailei gabių mokinių. Nemažai „dailiokų“ yra laimėję respublikines olimpiadas ir anksčiau, tik tuomet laurai atitekdavo kitoms mokykloms.