Tarp valdžios ir opozicijos – biurokratinė siena

BIUROKRATAI Jonas JauniusŠilutės rajono savivaldybės tarybos posėdyje paaiškėjo, kad valdančioji dauguma ginsis nuo bet kokių opozicijos pasiūlymų kieta biurokratine siena ir bendraus su opozicija griežtai pagal Tarybos statutą ir reglamentą.

Paskutiniame rajono Tarybos posėdyje opozicija norėjo į  darbotvarkę įtraukti mažiausiai 4 sprendimo projektus ir nė vienas iš jų nebuvo priimtas. Taip žlugo opozicijos viltys tos dienos posėdyje svarstyti kausimus: „Dėl Šilutės miesto istorinio Šilokarčemos senamiesčio pastatų ir viešosios infrastruktūros rekonstrukcijos bei renovacijos darbų programos patvirtinimo“, „Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą faktinio atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo, patvirtinimo“, pasiūlymai Kontrolės komiteto pirmininke paskirti Tarybos narę, socialdemokratę Daivą Žebelienę, o Etikos komisijos pirmininku – liberalsąjūdietį Joną Purlį.

Valdančioji dauguma pasiekė, kad senasis Šilutės muziejaus pastatas būtų įtrauktas į privatizuojamų objektų sąrašą.

„Nesvarstytas komitetuose“…

Socialdemokratams Vladui Kainovaičiui ir Alfonsui Vanagui niekaip nepavyksta pramušti valdančiosios daugumos biurokratinio barjero, kad Taryba spręstų klausimą „Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą faktinio atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo, patvirtinimo“.

Opozicijos politikai yra įsitikinę, kad atliekų tvarkymo rinkliavos mokestis tiems žmonėms, kurie deklaruoja, jog rūšiuoja buitines atliekas (iš komunalinių atliekų atskiria stiklą, plastmasę, popierių, metalą) turėtų būti sumažintas ne 15 proc. (kaip yra lig šiol), bet 25 proc. Aiškinamajame rašte skaičiais įrodoma, jog rūšiuojantis atliekas rinkliavos mokėtojas sumažina BIUROKRATAI A. JAKASbendrųjų atliekų kiekį perpus ir taip Savivaldybei sutaupo apie 153 litus už bendrų atliekų surinkimą ir pristatymą į regioninį sąvartyną.

Minėtą sprendimo projektą svarstyti Taryboje neleido valdančiosios koalicijos politikų dauguma. Juos taip padaryti paragino Tarybos sekretorius Jonas Jaunius, kuris, remdamasis Tarybos veiklos reglamentu, sakė, jog Tarybos posėdyje negali būti svarstomi klausimai, kurie nebuvo svarstyti Tarybos komitetuose.

Taigi nors nė vienas politikas neturėjo argumentų, kaip nuneigti A.Vanago ir V.Kainovaičio iniciatyvą, bet valdantieji pasinaudojo biurokratija ir atitolino sprendimą dar bent vienam mėnesiui – iki kito posėdžio.

„Be aiškinamojo rašto“…

Kitas valdančiosios daugumos biurokratų antausis teko liberalų frakcijos nariui, opozicijos lyderiui Arvydui Jakui. Jis mažiausiai pusantrų metų kryptingai siekia Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo renovacijos. Jo vadovaujama darbo grupė jau įgyvendino senamiesčio atnaujinimo vizijų konkursą, o dabar Tarybai pateikė sprendimo projektą „Dėl Šilutės miesto istorinio Šilokarčemos senamiesčio pastatų ir viešosios infrastruktūros rekonstrukcijos bei renovacijos darbų programos patvirtinimo“.

Nors šis projektas buvo pateiktas dar iki Tarybos komitetų posėdžių, tačiau nė vienas komitetas jo nesvarstė. Valdančiosios koalicijos politikai, vadovaujantys komitetams, kaip susitarę dėstė, jog sprendimo projektas neparuoštas – be aiškinamojo rašto.

BIUROKRATAI 2 D. ZebelieneTarybos posėdyje A.Jakas stebėjosi, kodėl Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Budrikis neorganizavo tokio aiškinamojo rašto parengimo.

T.Budrikis buvo visuose Tarybos komitetų posėdžiuose ir tikrai žinojo, kad yra A.Jako parengtas minėtas sprendimo projektas, kuriam reikia Savivaldybės administracijos paruošto aiškinamojo rašto.

Posėdyje A.Jakas prašė pasiaiškinti, kodėl administracija neatliko savo darbo. T.Budrikis biurokratiškai paaiškino, kad jis nėra gavęs jokio prašymo parengti aiškinamąjį raštą.

A.Jakas tarsi gavo atsakymą, jog jis privalo oficialiai raštu paprašyti direktoriaus, kad administracija iki galo parengtų sprendimo projektą.

Todėl A.Jakui nieko kito neliko, kaip atsiimti savo sprendimo projektą ir tikėtis, kad jis bus svarstomas kitame Tarybos posėdyje.

„Opozicijos dar nėra“…

Opozicijos lyderis A.Jakas rajono Tarybos posėdyje piktinosi, kad Tarybos posėdžio darbotvarkėje neįrašyti sprendimo projektai, kuriais siūloma Kontrolės komiteto pirmininke paskirti socialdemokratę D.Žebelienę, o Etikos komisijos pirmininku – liberalsąjūdietį J.Purlį.

Tarybos sekretorius J.Jaunius ir vėl A.Jaką pamokė statuto. Pasak J.Jauniaus, tokius sprendimo projektus gali pateikti tik rajono Tarybos opozicija, o Šilutės rajono Taryboje dar nėra paskelbtos opozicijos.

Valdančiajai daugumai buvo visai neįdomu klausyti A.Jako aiškinimų, kad opozicija jau suformuota ir kad jau buvo opozicijos narių spaudos konferencija, spauda apie tai informavo visą rajono bendruomenę.BIUROKRATAI J. Purlys

Pasak J.Jauniaus, rajono Tarybos statute parašyta, kad opozicija yra skelbiama rajono Tarybos posėdyje, o ne kur kitur. Todėl pasiskelbimas spaudos konferencijoje jokios teisinės prielaidos nesukūrė.

J.Jauniui pritarė ir rajono meras Šarūnas Laužikas, kuris paragino opoziciją skaityti savivaldybės Tarybos statutą ir reglamentą ir tiksliai jų laikytis.

Opozicijai neliko nieko kita, kaip iš naujo pasiskelbti ir informuoti Tarybą apie rekomenduojamus asmenis į Kontrolės komiteto bei Etikos komisijos pirmininkus. Sprendimai dėl jų paskyrimo atidėti kitam Tarybos posėdžiui.

Opozicijos lyderis A.Jakas tokius valdančiosios daugumos veiksmus vertina neigiamai. Jis „Šilutės naujienoms“ kalbėjo, kad valdančioji dauguma nenori geranoriškai bendrauti su opozicija ir todėl atsitvėrė biurokratine siena. O galėjo būti visiškai konstruktyvus bendravimas ir minėti klausimai įtraukti į posėdžio darbotvarkę bendru sutikimu. Taip anksčiau yra buvę ne vieną kartą.