Tarptautinės galimybės mokantis Šilutės profesinio mokymo centre

Šilutės profesinio mokymo centro misija yra rengti specialistus, kurie profesinėmis žiniomis ir gebėjimais bei žmogiškosiomis savybėmis tenkintų regiono darbo rinkos poreikius, būtų konkurencingi ES šalių darbo rinkose. Siekdamas formuoti aukšto lygio profesinio mokymo paslaugų teikimo kultūrą, sukurti ir teikti veiksmingas aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugas, geriausiai atitinkančias regiono, šalies ūkio bei pačių asmenų mokymosi poreikius, centras aktyviai dalyvauja Erasmus + programoje, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, remiant Europos komisijai.

2022–2023 mokslo metais mokinių ir mokytojų dalyvavimas Erasmus+ projekte 2022-1-LT01-KA121-VET-000053753 suteikė galimybes tobulinti profesines, technologines, vadybines kompetencijas ir užsienio kalbos įgūdžius, o užsienio inovacijas pritaikyti ir perkelti į ugdymo(si) procesą. Mokykloje dirba aukštos kvalifikacijos ir išsilavinimo specialistai, kuriantys ir ieškantys naujų mokymo metodų ir formų, sukuriantys tinkamą aplinką ir atmosferą pamokose.

Mokymo specialistai pagal Erasmus+ tarptautinį projektą savo kvalifikaciją kėlė Portugalijoje, Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje, Turkijoje. Tuo tarpu įvairių profesijų besimokantys moksleiviai atliko praktikas verslo įmonėse Maltoje, Ispanijoje, Italijoje, įgijo naujų profesinių žinių ir įgūdžių, reikalingų sėkmingai įsilieti į darbo rinką. Be to, išvykti į papildomą profesinę praktiką užsienyje pagal šį projektą turėjo galimybę ir įvairių profesijų ŠPMC absolventai.

Mokymo specialistų, profesijos moksleivių ir absolventų įgyti įgūdžiai bei patobulintos profesinės kompetencijos buvo pripažintos kiekvienam išduodant Europass mobilumo dokumentus.

Aktyviai dalyvaudamas tarptautinėse stažuotėse pagal Erasmus+ programą ir suteikdamas galimybes mokymo specialistams bei besimokantiems profesijos moksleiviams tobulinti savo profesines kompetencijas užsienyje, Šilutės profesinio mokymo centras siekia tapti modernia, atitinkančia dabarties pasaulio visuomenės poreikius, nuolat besimokančia bei kaitai atvira įstaiga, ir kviečia mokytis įvairių profesijų bei pasinaudoti galimybėmis mokymosi metu atlikti praktikas ir įgyti žinių užsienio verslo įmonėse.

Rinkitės Šilutės profesinio mokymo centrą – kelias į ateitį tegul prasideda čia!