Tarybos vadovo ataskaita patvirtinta dvigubu mero balsu

SKOLABene pirmą kartą Šilutės rajono savivaldybės Tarybos istorijoje mero ataskaita patvirtinta dvigubu Tarybos posėdžiui pirmininkaujančio rajono mero Virgilijaus Pozingio balsu.

Tokią balsų persvarą V.Pozingis įgijo, kai balsavimo metu 13 valdančiosios koalicijos politikų balsavo už ataskaitą, o 13 politikų nebalsavo arba balsavo prieš (posėdyje nedalyvavo tik tvarkietis Vladas Kainovaitis). Kai balsai pasiskirstė 13 už ir 13 prieš, mero V.Pozingio papildomas balsas nulėmė persvarą.

Tik vieno balso persvara patvirtinta ir savivaldybės administracijos direktorės Idos Vasiljevienės veiklos ataskaita. Toks balsavimas rodo, kad valdančiojoje koalicijoje ir opozicijoje gali prasidėti politinių jėgų ir vadovų sudėties permainos.

Pasigedo I.Vasiljevienės iniciatyvos

Administracijos direktorė I.Vasiljevienė administracijos veiklos ataskaitos už 2011 metus rajono Taryboje neskaitė, nes šis procesas galėjo ilgai užtrukti. Ji pasiteiravo, ar visi politikai ataskaitą perskaitė savivaldybės internetinėje svetainėje ir kvietė jos tvirtinimą pradėti nuo konkrečių klausimų.

Liberalų ir centro sąjungos Šilutės skyriaus pirmininkas Steponas Kazlauskas teiravosi, kokios iniciatyvos savivaldybės administracija ėmėsi, kad rajono savivaldybėje gausėtų investicijų, ir tuo pat metu rajono įmonės gautų daugiau užsakymų.

Jis sakė su baltu pavydu stebintis aplinkinius rajonus, kurių keliuose ir kitose statybų aikštelėse dūzgia technika. S.Kazlausko nuomone, mūsų rajone investavimas jau metai yra visai prigesęs.

Socialdemokratas Algirdas Balčytis sakė I.Vasiljevienės ataskaitoje neradęs informacijos apie direktorės pastangas organizuoti finansų paiešką per įvairius projektus, nėra žinių, ar ji buvo susitikusi su kokiu nors ministru ir ar domėjosi paramos galimybėmis.

A.Balčytis piktinosi, kad jau antra rajono Tarybos kadencija baigia įpusėti, o iš vietos nepajudėjo politikų iniciatyva Šilutėje statyti sporto ir pramogų centrą, dar vis nepradėtas rekonstruoti H.Šojaus dvaras.

I.Vasiljevienė bandė vardinti rajone įgyvendintus ir dar vis įgyvendinamus projektus. Tačiau ir pati pripažino, kad šie projektai buvo pradėti dar ankstesnės rajono Tarybos ir administracijos darbo metu. Ji patikino, kad administracijos Plėtros ir planavimo skyriaus specialistai teikia projektus visiems įmanomiems konkursams.

Mero ataskaita – be daugumos pritarimo

Merui V.Pozingiui dėl jam privalomos pateikti rajono savivaldybės tarybos ir mero 2011 metų veiklos ataskaitos politikai daug priekaištų nereiškė. Tačiau kai kurie sakė manantys, jog merui reikėjo pateikti daugiau informacijos apie valdančiosios koalicijos formavimą ir atskirų komitetų veiklą.

Merui priekaištauta, kad Ekonomikos ir finansų komitetas neracionaliai per didelis, užsiminta apie galimą klaidą, kad savivaldybės ūkinių įmonių Stebėtojų tarybose deleguoti tik valdančiosios koalicijos politikai.

S.Kazlauskas priminė, kad dėl vicemero, UAB „Šilutės šilumos tinklai“ Stebėtojų tarybos pirmininko Vaido Pavilonio neveiklumo pernai pavėluotai paskelbtas biokuro pirkimo konkursas.

Todėl ši savivaldybės įmonė nupirko brangesnį kurą nei ankstesniais metais. Buvo klausiama, ar meras su vicemeru neprasnaus ir vėl skelbti minėtą konkursą, domėtasi, kas padaryta, kad šilumos kaina rajono šilumos įmonėje nekiltų.

V.Pavilonis kalbėjo, kad jau nuo šių metų „Šilutės šilumos tinkluose“ bus sudarytos sąlygos biokurą tiekti ir smulkioms įmonėms – bendrovė įsigijo svarstykles ir kuro tyrimų laboratoriją.

Ataskaitos tvirtinimo balsavimo rezultatas, ko gero, apstulbino ne tik merą V.Pozingį. 26 rajono politikai pasidalino į dvi lygias dalis: vienoje pusėje tie, kurie palaikė merą, kitoje – tie, kurie už ataskaitą nebalsavo ar balsavo prieš. Ataskaita patvirtinta dvigubu rajono mero, pirmininkaujančio tarybos posėdžiui, balsu.

Posėdžiui pasibaigus iš salės išeinantys politikai svarstė, kad rajono Taryboje gali prasidėti įdomūs įvykiai: greičiausiai keisis valdančiosios koalicijos sudėtis.