Tauragės apylinkės teismo 2020 metų veiklos apžvalga

2020 metai buvo išskirtiniai ir teismų veiklai. Įprastas bylų nagrinėjimas posėdžių salėse dalinai persikėlė į virtualią erdvę, pasikeitė bendravimas bei darbo organizavimas.

Visiems teko prisitaikyti prie situacijos, tačiau atradome būdų, kaip iki šiol įprastai atliekamas užduotis atlikti kitomis priemonėmis. Galime pasidžiaugti, kad laiku priėmus sprendimus, lanksčiai dirbant darbuotojams ir teisėjams, bylų nagrinėjimo trukmė išliko viena trumpiausių Lietuvoje, o lyginant su 2019 metais jaučiamas kiek spartesnis bylų nagrinėjimas. Vidutinė vienos bylos nagrinėjimo trukmė buvo vos daugiau nei mėnuo.

Nuo pirmojo karantino 2020-ųjų pavasarį teisme mišriu būdu organizuota virš 1400 teismo posėdžių. Pagal galimybes proceso šalys posėdžiuose dalyvavo nuotoliniu būdu, o nesant galimybių – užtikrinant saugumo reikalavimus.

2020 m. vidutiniškai vienam teisėjui teko išnagrinėti virš 340 bylų bei po 160 įvairių prašymų, skundų, susijusių su ikiteisminiu tyrimu, prašymus civilinėse, baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose. Sumažėjus darbo krūviui teisėjams buvo daugiau laiko sprendimų kokybei.
Teisme didelis dėmesys skiriamas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Teisėjai ir darbuotojai aktyviai dalyvavo Nacionalinės teismų administracijos Mokymo centro organizuojamuose mokymuose.

Tauragės apylinkės teisme vis dažniau taikoma teisminė mediacija. 2020 metais 12 bylų šalių ginčai perduoti mediacijai, 6 iš jų užsibaigė šalims sudarius taikos sutartis. Tokia statistika rodo žmonių norą spręsti ginčus taikiai bei, padedant mediatoriams ieškoti taikaus sprendimo. Taikant mediaciją, ginčai išsprendžiami kur kas operatyviau nei teisme, šalys patiria mažiau išlaidų, didėja tikimybė atkurti ne tik teisinę, bet ir socialinę taiką. Be to, bet kuri ginčo šalis gali pasitraukti iš mediacijos, nenurodydama pasitraukimo priežasčių.