Tauragiškiai šilutiškius gąsdino skalūnų dujų paieškos baubu

SKALUNU SILUTEJE 1Šeštadienį Šilutės seniūnijoje rinkosi tie, kas prieštarauja, kad penkiose Šilutės rajono seniūnijose būtų ieškoma skalūninių angliavandenilių telkinių (dujų ar naftos), tie, kas prieštarauja skalūninių dujų gavybos verslovių veiklai.

Informuoti šilutiškių apie galimas grėsmes gamtai atvyko Tauragės rajono Žygaičių bendruomenės atstovai. Tauragiškiai stebėjosi šilutiškių neaktyvumu ir klausė: „O kur žmonės? Visai Lietuvai pražūtis ateina, čia salėje turėtų būti visa Šilutė…“

Geologas siūlė su žeme nesipykti

Susirinkimo organizatorius – Vilkyčių bendruomenės „Viltis“ pirmininkas Darius Vilius, renginį vedė bendruomenių asociacijos „Ne pavėjui“ pirmininkas Remigijus Paškauskas.

Susitikime dar dalyvavo ir keletas svečių iš Klaipėdos ir Vilniaus, taip pat keli rajono politikai ir miestelėnai, rajono merė Daiva Žebelienė, Seimo narys Remigijus Žemaitaitis bei ūkininkų sąjungos Šilutės skyriaus pirmininkas Kęstutis Andrijauskas.
Iš anksto buvo pranešta, kad susitikime dalyvaus ir skalūninių dujų gavybos atstovai, tačiau jų nebuvo, nes, kaip paaiškėjo vėliau, kvietimo parengti informaciją šiam renginiui ir dalyvauti diskusijose jie negavo.

Vėliau D.Vilius „Šilutės naujienoms“ sakė, kad „LL investicijoms“, „Minijos naftai“ elektroniniu paštu buvo išsiųstas skelbimas apie organizuojamą renginį, atskirų kvietimų nesiųsta. Naftininkų atsakymo D.Vilius negavo.SKALUNU SILUTEJE 2

Kalbėti apie skalūninių dujų gavybą pasaulyje ir Lietuvoje ėmėsi Klaipėdos rajono Gedminų bendruomenės pirmininkas Vytautas Švanys. Jis pagal specialybę yra inžinierius geologas, o prieš porą dešimtmečių buvo ir vienos iš naftos gavybos įmonių valdybos narys.

Savo pranešimą V.Švanys pradėjo raginimu „su žemele turime nesipykti“. Jo nuomone, Lietuva neturi strateginio plano, kaip naudoti savo energetinius išteklius, todėl neaiškūs šalies energetiniai prioritetai. Šiuo klausimu V.Švanys dalijo keistus siūlymus: geriausia, kad pirmenybė būtų teikiama biologiniam kurui – malkoms, o jeigu tų malkų trūksta, geriau jų nusipirkti iš kaimyno „Gazprom“, nei įsivelti į skalūninių dujų paieškas.

Uolienas plėšys 2 km gylyje

Pasak V.Švanio, tie valdžios atstovai, kurie užsienio firmoms išpardavinėja Lietuvos žemės gelmėse esančius išteklius, dažniausiai kalba apie Lietuvos energetinę nepriklausomybę, ekonominę naudą ir t.t. Tačiau, jo nuomone, Lietuva negauna jokios naudos už iš jos gelmių išgaunamą naftą, durpes ar žvyrą. Lietuva naudos negaus ir iš planuojamų skalūninių dujų verslovių, nes statymai išskirtinai palankūs išteklių naudotojams, o ne valstybei: pigias dujas turės ne Lietuva, bet visame pasaulyje naftą ir dujas siurbianti „Chevron“ įmonė.

Apibūdindamas garsiąją naftos ir dujų gavybos įmonę, V.Švanys žodžių nerinko: vadino banditų gauja, plėšikais, kuriems rūpi apiplėšti valstybę.

Kalbėdamas apie skalūninių dujų gavybos technologiją V.Švanys dėstė, kad 1-2 km gylyje  uolienos bus plėšomos, naudojant tūkstančius kubinių metrų vandens su labai toksiškų medžiagų priemaišomis. Užterštos bus ne tik žemės gelmės, bet ir jos paviršius, nes mažiausiai 25 proc. užterštų skysčių išsiurbiami atgal į paviršių ir bus saugomi atviruose baseinuose.

Pasak V.Švanio, nebus įmanoma kontroliuoti plėšomų uolienų įtrūkimų krypties ir dydžio, jais į paviršių kils dujos ir toksinės medžiagos, kurios užterš požeminio vandens klodus.

Kad už žemės gelmių naudojamus išteklius valstybė gauna tik apie 0,01 proc. valstybės biudžeto pajamų, patvirtino ir susirinkime dalyvavęs Seimo narys Remigijus Žemaitaitis. Jis klausė, ar V.Švanys negalėtų SKALUNU SILUTEJEviešai pasidalinti informacija apie tai, kaip prieš porą dešimtmečių naftos ir kitokioms verslovėms pavyko įtikinti tuometinę vyriausybę dėl tokių Lietuvai nenaudingų išteklių mokesčių. Juk V.Švanys tuo metu buvo vienos naftos įmonės valdžioje.

V.Švanys išsigynė, kad tokiose derybose dalyvavo.

R.Žemaitaitis teisino savo partijos atstovą, aplinkos ministrą Valentiną Mazuronį dėl pritarimo leisti vykdyti skalūnų uolienuose esančių angliavandenilių kiekių tyrimus. Jis sakė, kad valstybė turi žinoti savo išteklių atsargas. Iki skalūninių dujų gavybos, R.Žemaitaičio nuomone, dar ilgas kelias, jis mano, kad niekas neleis veikti verslovėms, kol nebus ištirtas poveikis aplinkai, kol nebus aišku, kokios medžiagos bus naudojamos gelmėms sprogdinti.

Savo žemės neatiduos

Tauragės rajono Žygaičių bendruomenės pirmininkas Jonas Nairanauskas ir kiti šios bendruomenės atstovai kalbėjo, kad į jų žemes ateina galingas ir grėsmingas priešas. Šiam priešui visai nesvarbu, kokios gali būti pasekmės aplinkai ir žmonėms. Jie mano, kad po to, kai bus išsiurbtos dujos iš skalūnų uolienų, „Chevron“ paprasčiausiai susirinks savo bokštelius ir išsinešdins, o mūsų žmonės kelis dešimtmečius sirgs onkologinėmis ligomis.

J.Nairanauskas sakė, kad internete yra daug informacijos apie skalūnų dujų verslovių padarytą žalą gamtai ir žmonėms. Jis citavo publicistinės knygos „Ekonomikos smogiko išpažintis“ teiginius, kaip paperkami valstybių vadovai, kad tokios įmonės kaip „Chevron“ pasiektų tai, ko nori.

„Žemė priklauso mums ir mes nenorime, kad keli valstybės vadovai – Prezidentė, po jos padurkais esantis ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius ir aplinkos ministras V.Mazuronis atiduotų visą Žemaitijos kraštą paversti nuodų ežerais“, – sakė tauragiškiai.

Dar viena žygaitiškė skelbė, kad jau vasario 26 dieną Žygaičių bendruomenė kartu su Šilutės žmonėmis vyks į piketą prie Vyriausybės rūmų ir reikalaus stabdyti skalūninių dujų projektus Lietuvoje.

Savivaldybė kreipsis į prokurorus

Rajono merė D.Žebelienė dėkojo susitikimo dalyviams už pilietiškumą. Ji sakė palaikanti kovą dėl švarios aplinkos ir mano, kad žmonėms turi būti išaiškintos visos skalūninių dujų gavybos aplinkybės – nauda ir SKALUNU SILUTEJE 5galimos grėsmės.

D.Žebelienė informavo apie savivaldybės vadovų ketinimą kreiptis į prokuratūrą dėl penkiose rajono seniūnijose galimai neteisėtai, tarpininkaujant seniūnijų žemės ūkio specialistams, sudarytų bendrovės „LL investicijos“ sutarčių su žemės savininkais dėl geologinių tyrimų jų žemėse.

Merei buvo įteiktas prašymas rajono Taryboje balsuoti dėl sprendimo neleisti Šilutės savivaldybės žemėse ieškoti skalūninių dujų ir eksploatuoti tokias versloves.

D.Žebelienė pasižadėjo Tarybai pateikti ne sprendimo projektą, bet panašaus turinio rezoliuciją šalies Vyriausybei.

„Chevron“ kalbėjosi su valdžia

D.Žebelienė turi ir kitokios informacijos apie planuojamus skalūninių uolienų tyrimus. Praėjusį trečiadienį Šilutėje svečiavosi bendrovės „Chevron“ dukterinės įmonės „Chevron Exploration & Production Lietuva“ generalinis direktorius Gilbert Ankenbauer ir grupė geologų. Šilutės savivaldybės vadovams jie smulkiai paaiškino technologiją, kaip tikrinami skalūninėse uolienose esantys angliavandenilių klodai, kaip veikia skalūninių dujų verslovės ir kokiomis priemonėmis užtikrinama aplinkos apsauga.

G.Ankenbauer kalbėjo, kad 126 metus veikianti bendrovė saugo savo reputaciją ir neturi jokių dokumentais fiksuotų faktų, jog šios bendrovės gręžiniai – JAV jų priskaičiuojama apie 1 mln. – būtų užteršę aplinką ar gruntinius vandenis.

Susitikime su rajono valdžia G.Ankenbauer tvirtino, kad Lietuvoje nebus vykdoma jokių eksperimentų – bus naudojama tik pažangiausia ir aplinkai draugiška technologija.   Geologai Ignas Vaičeliūnas ir Saulius Gulbinskas pasakojo, kad skalūninių dujų gavyba mažai kuo skiriasi nuo naftos gavybos. Todėl neaišku, kodėl kuriamas didžiulis ažiotažas ir baubo įvaizdis dėl šių dujų paieškos. Juk naftos gavyba iš uolienų  jau tam tikrą laiką vyksta Lietuvoje, įskaitant ir hidraulinį uolienų plėšymą.