Tautiška giesmė svarbi ir Macikų globos namų bendruomenei

Karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės dieną, Macikų socialinės globos namų bendruomenė kasmet prisideda prie gražios ir unikalios tradicijos giedoti „Tautišką giesmę“. Ši iniciatyva tapo asmenų, turinčių negalią, tradicija globos namuose. Ir šiemet socialinės darbuotojos sukvietė visą bendruomenę švęsti kartu, darbuotojai kartu su gyventojais skaitė eiles Lietuvai bei giedojo Tautišką giesmę.

Lietuvos himno giedojimas mums, globos namų bendruomenei, įgauna ypatingą svarbą, nes pastaruoju metu stebime didžiulius iššūkius. Socialinis darbas – tai pokyčių profesija, tai darbas su žmogumi, jo jausmais ir poreikiais, mokėjimas pastebėti kiekvieno galias ir gebėjimus, juos ugdyti, įgalinti patį žmogų veikti. Be socialinio darbo šių dienų gyvenimas neįsivaizduojamas. Socialiniai darbuotojai skleidžia geruosius darbus sielai: nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas nukęsti. Socialiniai darbuotojai padeda žmogui atgauti savarankiškumą, gina jo teises, padeda atkurti socialinius ryšius, kuriuos žmonės yra praradę. Ne paslaptis, kad socialinio darbuotojo profesija nėra ypač populiari, nes nepopuliaru būti su tais, kurie yra gyvenimo nuskriausti, silpni.

Virginija LEKEVIČIENĖ, socialinė darbuotoja