Teismas atrišo rankas medicinos įstaigų reorganizatoriams

STEBETOJAI PSPC_3Šilutės savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis ir jo artimiausi valdančiosios koalicijos bendražygiai gruodžio 5 dieną galimai krykštavo dėl taip ilgai lauktos pirmosios pergalės mūšyje, siekiant prijungti Šilutės pirminį sveikatos priežiūros centrą prie VšĮ Šilutės ligoninė.   
 

Tądien Klaipėdos apygardos administracinis teismas atmetė Šilutės PSPC administracijos skundą dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo reorganizuoti šią viešąją įstaigą, prijungiant ją prie Šilutės ligoninės.

Ar bus kas tęs kovą dėl PSPC išlikimo?

Nutartis dėl skundo atmetimo dar nėra galutinė. Per vieną mėnesį teismo nutartis gali būti apskųsta ir tai gali padaryti teisminio ginčo proceso dalyviai – reorganizuojamosios įstaigos administracija ir Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacija. Nepaklusnieji, kurie nusprendė įrodyti, kad savivaldybės valdžia siekdama apjungti skirtingų lygių sveikatos priežiūros įstaigas klysta, nes tokie veiksmai prieštarauja Sveikatos ministerijos politikai. O svarbiausias faktas yra tas, kad didesnė dalis Šilutės PSPC darbuotojų nenori reorganizacijos, prijungiant pelningai veikiančią jų įstaigą prie nuostolingos Šilutės ligoninės – tai parodė vasarą atlikta darbuotojų apklausa.   Beje, dėl Šilutės PSPC vadovybės pasiryžimo kovoti dėl savo įstaigos savarankiškumo jau kyla abejonių ne tik buvusiam PSPC vadovui Liutaurui Indriuškai, bet ir šios įstaigos Stebėtojų tarybos pirmininkei Daivai Žebelienei. Tai todėl, kad Šilutės savivaldybės vadovas V.Laurinaitis jau pasirūpino, jog PSPC vadovas L.Indriuška – svarbiausias reorganizacijos priešininkas – nebetrukdytų. Lapkričio 14 dieną L.Indriuška, vos tik sugrįžęs iš tėvystės atostogų, mero sprendimu kaip mat buvo atleistas iš pareigų. Meras pasirūpino, kad įstaigai iki reorganizacijos fakto laikinai vadovautų paklusnesnis vadovas – Šilutės PSPC laikinuoju vadovu paskirta Greitosios medicinos pagalbos skyriaus vyr. slaugytoja Alma Vendzelienė.

A.Vendzelienė įstaigos darbuotojų susirinkime atsisakė teisme atstovauti įstaigos interesą siekti likti savarankiška įstaiga.

„Šilutės naujienų“ nepatvirtintomis žiniomis, nepalankus Šilutės PSPC darbuotojams Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimas vis dėlto bus apskųstas, ir tuo pasirūpins Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacijos atstovai.

Šilutės PSPC stebėtojai turi abejonių

Šilutės PSPC Stebėtojų tarybos pirmininkė D.Žebelienė nėra užtikrinta, kad savivaldybės valdančiosios daugumos sprendimas bet kokia kaina reorganizuoti pelningai veikiantį Šilutės PSPC, prijungiant jį prie Šilutės ligoninės yra teisingas. D.Žebelienei nerimą kelia keli faktai, kurie galėtų turėti įtakos savivaldybės tarybos politikams, jeigu klausimas dėl minėtos reorganizacijos būtų svarstomas iš naujo.

Pasak D.Žebelienės, Šilutės savivaldybės pradėtai sveikatos priežiūros įstaigų reorganizacijai nepritaria didžioji dalis minėtosios įstaigos darbuotojų, reorganizacijai nepritaria ir Sveikatos apsaugos ministerija. Apie tai, kad nepritaria Šilutės tarybos sprendimui reorganizuoti apjungiant skirtingų lygių sveikatos priežiūros įstaigas, tuometinis Sveikatos apsaugos ministras Juras Požėla 2016 06 28 dieną savivaldybės vadovybę informavo raštu. Ministras teigė, kad savivaldybės planuojama reorganizacija prieštarauja ministerijos politikai.

Šilutės PSPC Stebėtojų tarybai yra žinoma, kad laikinai įstaigos vadovės pareigas tuo metu ėjusi Loreta Biesevičienė niekaip nesureagavo – „padėjo į stalčių“ Lietuvos gydytojų sąjungos prezidento prof. Liutauro Labanausko laišku pateiktą prašymą organizuoti jo susitikimą su Šilutės savivaldybės meru ir Vyriausybės atstove Klaipėdos apskrityje. Susitikimo metu norėta pasiaiškinti planuojamos reorganizacijos tikslus ir įsitikinti, jog nebus pažeistos sąjungos narių teisės. Laiškas buvo išsiųstas šiemet liepos 26 dieną.

Gruodžio 8 dieną Šilutės PSPC Stebėtojų taryba nutarė siūlyti Savivaldybės tarybai nepradėti konkrečių veiksmų planuojamai sveikatos priežiūros įstaigų reorganizacijai. Stebėtojai mano, kad verta dar kartą Savivaldybės politikams svarstyti tokios reorganizacijos tikslingumą, susitikti ir išklausyti naujojo Seimo Sveikatos priežiūros komiteto narių nuomonę. Tokią stebėtojų tarybos nuomonę stiprina ir faktas, jog naujasis Seimas jau priėmė įstatymą, kuris draudžia apjungti skirtingų lygių sveikatos priežiūros įstaigas. 

Tiems, kam rūpi Šilutės PSPC ir L.Indriuškos likimas

Šilutės PSPC direktorius L.Indriuška, lapkričio 14 d. atleistas iš pareigų „Šilutės naujienoms“ sakė, kad savivaldybės meras jį iš darbo                atleido nepareiškęs jokių argumentų. L.Indriuška tuomet sakė, kad skųs tokį mero sprendimą teismui. Jis taip ir padarė.

Redakciją pasiekė žinia, jog L.Indriuškos vadybos sugebėjimų prireikė Tauragės savivaldybei. Lapkričio pabaigoje jis paskirtas vadovauti minėtos savivaldybės kontroliuojamai UAB „Tauragės butų ūkis“.

„Šilutės naujienoms“ L.Indriuška sakė neabejojantis, jog Šilutės savivaldybės vadovybė, reorganizuodama Šilutės PSP centrą ir prijungdama jį prie Šilutės ligoninės, padarys įstaigai nebeatitaisomą žalą.

„Visi žino, kad Šilutės ligoninei dėl būtinų rodiklių nevykdymo jau seniai gręsia būti reorganizuotai į slaugos ligoninę, ar būti prijungtai prie stipresnių Klaipėdos ar Tauragės ligoninių. Jeigu taip įvyktų, ar tuomet neprireiks vėl iš naujo atkurti VšĮ Šilutės PSPC? O gal dar paprasčiau: visus prisirašiusius pacientus teks perleisti privatiems centrams, kad jie dirbtų be savivaldybės įstaigos konkurencijos?“ – svarstė L.Indriuška.

Taigi, pasak L.Indriuškos, meras V.Laurinaitis jau pasistengė, kad jis nebegalėtų kovoti dėl Šilutės PSPC išsaugojimo – atleido iš darbo. Dabar visa atsakomybė dėl šio medicinos centro sunaikinimo pasekmių kris savivaldybės tarybai, o tiksliau – valdančiosios koalicijos politikams tvarkiečiams, socialdemokratams ir valstiečių žaliųjų sąjungos bei VRK „Už žmonių valdžią“ frakcijos nariams.