Teismas neprieštarauja, kad Savivaldybė pertvarkytų sveikatos priežiūros įmones

ligonineKlaipėdos apygardos administracinis teismas gegužės 9 d. paskelbė sprendimą, kuriuo nutraukė administracinę bylą dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo reorganizuoti VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrą (PSPC), prijungiant jį prie VšĮ Šilutės ligoninės pripažinimo neteisėtu.

Savivaldybės Taryba minėtą sprendimą priėmė 2015 m. gruodžio 23 d., tačiau Šilutės PSPC vadovas Liutauras Indriuška jį apskundė teismui. Tuomet Savivaldybės vadovybės užmačios apjungti dvi jai priklausančias sveikatos priežiūros įstaigas, kurios teikia skirtingo lygio sveikatos priežiūros paslaugas, buvo laikinai sustabdytos, kol bus įsitikinta, ar toks apjungimas neprieštarauja įstatymams.

Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis jau gavo Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimą, kad minėta byla nutraukta, ir apgailestavo, kad keturi mėnesiai sugaišti teisminiams ginčams. „Šilutės naujienoms“ jis sakė, kad nedelsiant bus atnaujintas Šilutės PSPC reorganizavimo ir prijungimo prie Šilutės ligoninės procesas.

Meras teigė, kad savivaldybės Taryba ir administracija siekia, kad lėšos, kurios skiriamos rajono žmonių sveikatos priežiūrai, būtų naudojamos racionaliai, efektyviai ir naudingai žmonėms. Dabar dvi medicinos įstaigos veikia viename kieme ir, galima sakyti, po vienu stogu, daug gydytojų dirba abiejose įstaigose. Abi įstaigos turi atskiras laboratorijas, buhalterijas, administracijas ir t.t.

Preliminariais duomenimis, PSPC prijungus prie Šilutės ligoninės kasmet bus sutaupyta apie 60 tūkst. Eur.

Susisiekti su Šilutės PSPC vadovu L.Indriuška „Šilutės naujienoms“ nepavyko. Sekretorė informavo, kad vadovas atostogauja ir į telefono skambučius neatsiliepia. Vadovą pavaduojantis gydytojas Egidijus Jackevičius nežino, ar Šilutės PSPC  skųs Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimą.

Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komiteto pirmininkė Daiva Žebelienė mano, kad įstaigų, teikiančių skirtingo sveikatos priežiūros lygio paslaugas, apjungimas dabar pristatomas kaip siekimas ekonominės naudos – teigiama, kad racionaliau bus panaudotos sveikatos priežiūrai skiriamos lėšos.

Tačiau ji nėra įsitikinusi, kad įstaigų apjungimas yra teisingiausias sprendimas. Sveikatos apsaugos ministrės vizito Šilutėje metu buvo pasakyta, kad toks apjungimas, kad ir teisėtas, bet neatitinka ministerijos politikos.

Pasak D.Žebelienės, abiejų įstaigų finansiniai rodikliai pastaraisiais metais ir taip buvo neblogi – abi įstaigos dirbo pelningai. Jeigu reforma pradėta tik dėl finansinio racionalumo, tai netrukus turėtų būti priimtas ir kitas sprendimas – apjungti ir savivaldybės kaimiškose seniūnijose dirbančius PSPC.

Socialinių reikalų komiteto nariams, pasak D.Žebelienės, svarbu ne tik galima ekonominė nauda, bet ir kaip tokia pertvarka paveiks paslaugų kokybę. Ar abiejų sveikatos priežiūros lygių paslaugas teikiantys medikai, dirbdami vienoje įstaigoje, nebus skatinami užtikrinti didesnį ligoninės užimtumą?

Diskusijos apie tai, kad sujungus dviejų lygių sveikatos priežiūros įstaigas įmanoma dirbtinai didinti ligoninės pacientų skaičių, jau kyla Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų taryboje, į kurią D.Žebelienė yra deleguota atstovauti Šilutės savivaldybei.