Teismas stabdo valdžios veiksmus jungiant Šilutės ligoninę su PSPC

ligonineŠilutės savivaldybės valdžiai nepavyks greitai įgyvendinti savo sumanymo – prijungti VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrą (PSPC) prie VšĮ Šilutės ligoninės. Tokias užmačias dar kartą sustabdė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

Pirmą kartą 2016 m. birželio 30 dienos Šilutės r. savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-405 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo prijungiant prie viešosios įstaigos Šilutės ligoninės sąlygų aprašo, viešosios įstaigos Šilutės ligoninės įstatų ir viešosios įstaigos Šilutės ligoninės struktūros patvirtinimo“ įgyvendinimą buvo sustabdęs Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2016 m. liepos 20 dieną.

Tačiau rajono vadovybė, skubanti įgyvendinti dviejų medicinos įstaigų apjungimą, šią nutartį apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Spalio 5 dieną Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija paskelbė savo nebeskundžiamą nutartį:  Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutartis nekeičiama.

Tokia Vyriausiojo administracinio teismo nutartis reiškia, kad Šilutės rajono savivaldybės valdžia neturi teisės atlikti jokių veiksmų, susijusių su minėtų medicinos įstaigų sujungimu.

Valdžios sumanytas įstaigų sujungimo procesas sustabdytas tol, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo procesinis sprendimas administracinėje byloje, kurią inicijavę Šilutės PSPC ir Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacija prašo išvis panaikinti 2016 m. birželio 30d. Šilutės r. savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T1-405.

Šilutės PSPC direktorius Liutauras Indriuška, kuris šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose, „Šilutės naujienoms“ teigė, kad įstaigos administracija kartu su Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacija skundė teismui Šilutės savivaldybės tarybos sprendimą todėl, kad tokiam jungimui prieštaravo dauguma įstaigos darbuotojų.

Be to, Šilutės PSPC administracija ir darbuotojai gerai supranta, kad savivaldybės vadovai ir jiems pataikaujanti Tarybos valdančioji dauguma klysta, siekdami sujungti skirtingų lygių sveikatos priežiūros įstaigas. Tokiam jungimui nepritaria ir Sveikatos apsaugos ministerija.

Savivaldybė yra gavusi ministerijos raštus su pranešimais, kad skirtingų lygių sveikatos priežiūros įstaigų sujungimas neatitinka ministerijos politikos.

Tačiau savivaldybės valdžia bet kokia kaina siekia savo tikslo – prijungti Šilutės PSPC prie Šilutės ligoninės. Pasak L.Indriuškos, tai labai kenkia Šilutės PSPC, kuris lig šiol sėkmingai konkuruoja su privačiomis pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis.