Teismų reforma – siekis subalansuoti teisėjų krūvius

Teisingumo ministerija su Teisėjų taryba baigė rengti teismų reformos įstatymų paketą, kuriuo tikimasi optimizuoti teismų resursus ir jų darbo krūvį. Projektų svarstymo Seime tikimasi dar pavasario sesijoje.

Reformai keliami tikslai – suvienodinti didžiųjų miestų apylinkių teismų ir regioninių teismų darbo krūvį, pagerinti teisingumo vykdymo kokybę bei optimizuoti finansinių išteklių valdymą teismuose, atsisakant netikslingai naudojamos infrastruktūros. Pakeitimais įgyvendinamos ir Valstybės kontrolės pateiktos rekomendacijos, raginusios ieškoti sprendimų dėl minimalaus teismo (teismo rūmų) dydžio, optimalaus teisėjų skaičiaus ir jų specializacijos poreikio bei darbo krūvio tolygumo.

Reformoje numatomas apylinkių teismų ar jų rūmų veiklos teritorijų apjungimas. Vietoje šiuo metu veikiančių 12 apylinkių teismų ir 48 teismo rūmų liktų 11 apylinkių teismų ir 24 teismo rūmai. Apjungimą siūloma vykdyti vadovaujantis principu, kad atstumas nuo centrinių teismo rūmų iki kitų to paties teismo rūmų būtų apie 60 km. Numatyta galimybė bylos šaliai reikalaujant pasinaudoti teismo vaizdo konferencijomis, telekonferencijomis ar kita įranga to apylinkės teismo rūmų patalpose, kur šaliai tektų atvykti, jei byla žodinio proceso tvarka būtų nagrinėjama gyvai.

Įgyvendinus reformą daugelyje apylinkių teismų bus užtikrinta teisėjų specializacija. Tai būtina prielaida didesnei vykdomo teisingumo kokybei ir greitesniam bylų nagrinėjimui. Optimizuojant teismų tinklą, įvertinus bylų mažėjimo tendencijas, šiuo metu laisvų ir atsilaisvinančių teisėjų vietų skaičių, pradėtas vykdyti atrankas į tam tikrus teismus, numatoma ir teisėjų skaičiaus ir jų pasiskirstymo teismuose peržiūra.

Kartu su reforma siūlomi Civilinio proceso kodekso pakeitimai, kurie leis didžiąją dalį bylų, apylinkės teismuose nagrinėjamų rašytinio proceso tvarka paskirstyti visiems apylinkių teismams.

Teisėjų tarybos pirmininkės Sigitos Rudėnaitės nuomone, ši reforma – vienas žingsnių, siekiant spręsti apylinkių teismų veiklos problemas. Skaičiuojama, kad įgyvendinus reformą, per tris etapus (iki 2026 m.) būtų sutaupyta apie 4 351 tūkst. Eur, kurie galėtų būti panaudoti teismų personalo skatinimui, užtikrinant jų lojalumą sistemai, ir inovacijų plėtrai teismuose.

Pagal Teisingumo ministerijos inf.