Televizoriaus žiūrėjimą ilgaamžė iškeičia į maldą

ilgaamze Eugenija_su_Sveksnos_seniunu90-ąjį gimtadienį atšventė Eugenija Būdvytienė, gyvenanti Brailio gatvėje, Švėkšnoje. Kartu su ja gražiu jubiliejumi pasidžiaugti atvažiavo Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis, Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis, socialinio darbo organizatorė Neringa Andrijauskienė.

Eugenija gimė Inkakliuose. Ji turėjo brolį ir seserį. Ilgaamžės sesuo Elena Raudonienė gyvena Inkakliuose. Brolis jau miręs.

„Vaikystė buvo labai graži“, – prisimena senolė. Jos atmintyje išlikęs ryškus prisiminimas, kai kaimo jaunimas eidavo į  bažnyčią susikabinę rankomis, su dainom. Mėgdavo Eugenija ir šokius, sako buvusi gera šokėja ir dainininkė.

Jos vyras Domas buvo taipogi iš Švėkšnos krašto. Eugenija jį prisimena kaip gerą žmogų. Su juo kartu eidavo giedoti.

Visą gyvenimą moteris dirbo ūkyje, sako, kad „nebagotai gyveno“, tad norint geriau gyventi reikėjo daug dirbti. „Kožną dieną ir karves melžėm, ir visokius darbus dirbom. Reikėjo to pinigėlio“, – pasakojo senolė.

Eugenija ir Domas susilaukė trijų vaikų – Antano, Alfonso ir Teresės, visi jie buvo suvažiavę ją pasveikinti. Senolė turi 6 anūkus ir 8 proanūkius.

Visą gyvenimą E.Būdvytienė buvo labai pamaldi, daug meldžiasi ir dabar. Ji mėgsta klausytis „Marijos radijo“, o televizoriaus nemėgsta žiūrėti: „Kam muni televizorių žiūrėti, kai aš galiu melstis“, – sako ilgaamžė.

Tad ir paklausta kaip sulaukė tokio gražaus amžiaus, atsakė, kad meldėsi, meldėsi ir išsimeldė 90 metų.