Teršėjais tapusius atliekų tvarkytojus pričiupo visuomenininkai

ecoservice siuksles grabupiu angarasKeli neramūs šilutiškiai padirbėjo rezultatyviau nei aplinkosaugininkai: jie netoli Šilutės aptiko nelegalų sąvartyną, kurį sukrovė… patys šiukšlių vežėjai.

Paaiškėjo, kad užmaskuotą sąvartyną UAB „Ecoservice“ įkūrė Grabupių kaime, dabar jau bankrutavusios UAB „Grabupėliai“ teritorijoje. Tik už kelių šimtų metrų nuo veikiančios žuvies perdirbimo įmonės.  

Rajono aplinkosaugininkai tikina, kad iki šiol tokio fakto nebuvo net suuodę. Gavę informaciją, skubiai „apdovanojo“ atliekų vežėjus 2000 Lt bauda ir liepė skubiai šiukšles iškuopti ir teritoriją išvalyti.

Už tvoros – nelegalus sąvartynas

Keli šilutiškiai, nugirdę apie nelegalų šiukšlyną, iškart išskubėjo į Grabupius. Nors per užrakintus vartus vyrai į teritoriją nepateko, to jiems ir neprireikė: ir per tvorą gerai buvo matyti didelės atliekų – senų baldų, stiklo ir tiesiog šiukšlių – krūvos.

Žvalgai nedelsdami pakvietė Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento (KRAAD) Šilutės r. agentūros aplinkosaugininkus Valentiną Ščerveniną ir Praną Sirtautą. Juos irgi nustebino pamatyti vaizdai, nes V.Ščerveninas vėliau „Šilutės naujienoms“ sakė, jog jokios informacijos apie tokį sąvartyną iki šiol agentūra neturėjo.

Jau išvažiuoti susiruošę aplinkosaugininkai ir šilutiškiai pastebėjo atvažiuojantį sunkiasvorį automobilį, kuris vežė didžiulį konteinerį. Ženklų, kam priklauso automobilis, ant jo nebuvo. Sunkvežimis įvairavo pro vartus į buvusio mėsos perdirbimo cecho teritoriją. Konteinerį atkabinęs vairuotojas jau suko atgal vartų link, kai jį sustabdė aplinkosaugininkai.

Pakalbintam vairuotojui nebeliko nieko kita, kaip tik prisipažinti, jog konteinerį su šiukšlėmis jis atgabeno todėl, kad tai ir yra jo tiesioginis darbas – jis atliekų surinkimo paslaugą rajone teikiančios „Ecoservice“ bendrovės darbuotojas.

Paaiškėjo, jog čia – atliekų perkrovimo aikštelė, į kurią „Ecoservice“ atveža ir gyventojų rūšiuojamų antrinių žaliavų (stiklo, plastiko, makulatūros), ir paprastų buitinių atliekų, surinktų iš konteinerių.

Cecho teritorijoje stovinčiame sandėlyje aplinkosaugininkai rado kelias didžiules šiukšlių krūvas. O ant grindų telkšojo dvokiančio skysčio bala.

Pelnė 2000 litų baudą

Po kelių dienų apie įvykį klausinėjamas KRAAD Šilutės r. agentūros vyr. specialistas V.Ščerveninas buvo labai nekalbus. Sunkiai tempdami iš jo žodžius pagaliau sužinojome, jog atliekų vežėjai turi kažkur kaupti antrines žaliavas, tam jiems reikalingos tokios perkrovimo aikštelės. Bet norėdami tai daryti, pirma jie privalėjo tinkamai paruošti aikštelės teritoriją ir gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą. Kol tokio leidimo nėra, atliekų perkrovimo veikla laikoma neteisėta.

Minėtą leidimą išduoda KRAAD, paraišką jam gauti „Ecoservice“ vadovai, V.Ščervenino teigimu, jau buvo pateikę anksčiau. Bet kadangi bendrovė, nesulaukusi šio leidimo, kaupė ir perkrovinėjo atliekas, jai vis tiek surašytas administracinės teisės pažeidimų protokolas ir gresia bauda nuo 2000 iki 4000 litų. Apsvarstę situaciją aplinkosaugininkai šiukšlių vežėjus „premijavo“ minimaliausia galima bauda.

Atliekų vežėjams duotas nurodymas nutraukti tokią veiklą ir sutvarkyti teritoriją.ecoservice siuksles grabupiuose

Neabejojame, kad šis kampelis bus sutvarkytas, tačiau aiškinantis situaciją kirba mintys, jog toks mūsų rajono aplinkos teršimas galėjo vykti ne vienerius metus.

Paslaptinga aikštelė buvo ar nebuvo?

„Ecoservice“ generalinis direktorius Saulius Budrevičius „Šilutės naujienoms“ tvirtino, jog perkrovimo aikštelės įmonei yra būtinybė. Tokias aikšteles ar sandėlius įmonė turi visuose rajonuose, kur dirba. Jose iš varpeliais vadinamų konteinerių surinktos atliekos – popierius, plastikas, stiklas – rūšiuojamos, vėliau supresuojamos. Taip supirkėjams galima iš karto išgabenti kelis kartus didesnius jų kiekius.

„Norime dirbti efektyviai, jei neskaičiuotume, greit bankrutuotume“, – sakė S.Budrevičius.

Grabupių aikštele, pasak generalinio direktoriaus, Šilutės padalinio darbuotojai naudojosi gal porą mėnesių. Iki tol panašią perkrovimo vietą turėjo kitur. Kur? – direktorius neatsakė.

„Ecoservice“ Šilutės padalinio vadovė Giedra Beinorienė „Šilutės naujienoms“ tvirtino, kad iki šių metų liepos atliekų perkrovimo aikštelės Šilutės atliekų tvarkytojai neturėjo iš viso.

„Visas atliekas iki tol vežėm į Klaipėdą, į kelias jas surenkančias įmones“, – tikino G.Beinorienė.

Laiku paprašyti leidimo sutrukdė bankrotas

Kodėl vis dėlto „Ecoservice“ atidarė aikštelę neturėdama leidimo?

„Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo išdavimo procedūra užtrunka iki pusės metų. Štai ir gavosi taip, kad padavę paraišką leidimui naudotis aikštele, iki šiol jo vis dar tebelaukiame“, – tikino S.Budrevičius.

Pagal galiojančią tvarką, KRAAD tokias paraiškas nagrinėja ir sprendimą priimti privalo per 30 dienų, o leidimai išduodami per 60 dienų po sprendimo priėmimo.

Kodėl tada tokio leidimo „Ecoservice“ neprašė prieš pusmetį? S.Budrevičius sako, jog procedūrą sutrukdė tai, kad „Grabupėlių“ bendrovės bankroto administratorius labai ilgai negalėjo surinkti reikalingų dokumentų. Todėl ir pradėta dirbti nesulaukus aplinkosaugininkų leidimo veiklai.

Direktorius nepaneigė, jog tą dieną, kai į Grabupius atvyko aplinkosaugininkai, į antrinių žaliavų perrinkimo aikštelę buvo atgabentos ir, anot jo, kelios priekabos nerūšiuotų šiukšlių iš bendrųjų konteinerių.

Taip, pasak S.Budrevičiaus, nutiko todėl, kad tądien sugedo viena sunkiasvorio automobilio priekaba, o gabenti į greta Klaipėdos esantį Dumpių sąvartyną po vieną priekabą šiukšlių esą labai nerentabilu. Todėl Šilutės padalinio vadovai ir nusprendė laikinai visas šiukšles sandėliuoti perkrovimo aikštelėje Grabupiuose.

Tie vadovai, pasak S.Budrevičiaus, jau nubausti, nurodyti baudos dydį direktorius atsisakė. Apie tuos 2000 litų sužinojome tik iš V.Ščervenino.

Ką atliekų surinkėjai darys dabar? Anot S.Budrevičiaus, kol kas teks vežioti supirkėjams vos po vieną ar kelias tonas antrinių žaliavų, nors tai ir bus labai nuostolinga.

„Nenorime teršti aplinkos, esame normalūs žmonės“, – sakė S.Budrevičius.

Be kita ko, S.Budrevičius priminė, kad Šilutės r. savivaldybė už pastaruosius 8 mėnesius šiai bendrovei jau įsiskolino apie milijoną 400 tūkstančių litų, nors atliekų tvarkymo kaina mūsų rajone esanti mažiausia visoje Klaipėdos apskrityje.

Šilutiškiai matė, aplinkosaugininkai – neecoservice siuksles grabupiu aikstele

KRAAD atstovų komentaras, kurio paprašė „Šilutės naujienos“, privertė suabejoti kai kuriais „Ecoservice“ direktoriaus S.Budrevičiaus teiginiais.

Pasak departamento direktoriaus pavaduotojos Linos Virvilienės, „Ecoservice“ įmonė neabejotinai nusižengė LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintoms Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo taisyklėms.

Paraišką gauti leidimą atliekų perkrovimo aikštelei įrengti įmonė „Ecoservice“ KRAD-ui, pateikė, pasirodo, tik rugsėjo 4 d., tai yra kitą dieną po to, kai nelegalų sąvartyną aptiko ir triukšmą dėl to sukėlė minėta šilutiškių grupė. Taigi laikytis įstatymo „Ecoservice“ susirūpino tik paaiškėjus nusižengimui, o ne prieš 2 mėnesius, kaip tvirtino S.Budrevičius.

L.Virvilienė patvirtino, kad „Ecoservice“ aikštelė Grabupiuose neatitinka daugybės tokioms aikštelėms keliamų reikalavimų.

„Įmonė „Ecoservice“ dabar privalo Grabupiuose sukauptas atliekas perduoti įmonėms, turinčioms leidimus jas tvarkyti, ir tik gavę leidimą galės atliekas tvarkyti toliau“, – rašo L.Virvilienė.

L.Virvilienės teigimu, KRAAD Šilutės r. agentūra 2011 metais buvo gavusi šilutiškių pranešimą apie tai, kad atliekų perkrovimo aikštelė veikia buvusios Šilutės lentpjūvės teritorijoje. Bet ten nuvykę aplinkosaugininkai esą nieko nerado. Taigi šilutiškiai žinojo apie tokią aikštelę, o aplinkosaugininkai – ne.

Belieka tik stebėtis, kad rajono aplinkosaugininkams kelerius metus nesukėlė įtarimų tai, jog Šilutės rajone atliekų tvarkytojai neturi legalios jų perkrovimo aikštelės ir nepateikia prašymo tokiam leidimui gauti. Juk, kaip tvirtina ir patys aplinkosaugininkai, ir atliekų vežėjai, tokios aikštelės atliekų tvarkymo darbe yra būtinos ir jas turi visų rajonų atliekų tvarkytojai.

Įtikinėjo, kad viskas legalu

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Vygantas Kamarauskas sako apie tą aikštelę Grabupiuose sužinojęs dar liepos pradžioje, kai pradėjęs dirbti Savivaldybėje ėmė domėtis atliekų tvarkymo problemomis. Jis pasirūpino, kad nedelsiant būtų įjungta navigacinė sistema, kuria galima kontroliuoti „Ecoservice“ automobilių judėjimo maršrutus, ir netrukus pastebėjo, jog nemažai šiukšliavežių kažkodėl vis važiuoja į Grabupius. Nuvykęs ten jis rado teritoriją, kurioje kraunamos atliekos.

Apie tai užklausęs „Ecoservice“ Šilutės padalinio vadovę G.Beinorienę, išgirdo, jog tai – įmonės veiklai būtina atliekų perkrovimo aikštelė, o privalomi leidimai, esą jau tvarkomi, tad viskas yra legalu.

„Šilutės naujienoms“ G.Beinorienė penktadienį tvirtino, jog paraiška leidimui gauti tikrai buvusi pateikta dar vasarą, o ne praėjusią savaitę, kaip informuoja KRAAD.

„Kiekvienos įmonės reikalas susitvarkyti visus reikalingus dokumentus ir gauti veiklai būtinus leidimus ar licencijas“, – atliekų tvarkytojų neatsakingumu stebisi V.Kamarauskas. Be to, ir aplinkosaugininkų tiesioginis darbas, anot jo, kontroliuoti atliekų vežėjus.

„Kažkas šioje istorijoje nesudirbo taip, kaip privalėjo“, – reziumavo V.Kamarauskas.

Tai kas šioje istorijoje nesudirbo arba sudirbo užmerkę akis?..

Silutes naujienu LOGO