Tiems, kas nori lankyti lopšelį – darželį „Žvaigždutė“

DSCN2443Pigiausiai vieno vaiko išlaikymas kainuoja Šilutės lopšelyje – darželyje „Žvaigždutė“ (6430 Lt).

Šiuo metu laisvų vietų darželyje nėra, nors mūsų įstaiga Šilutės mieste didžiausia vaikų skaičiumi. Veikia vienuolika grupių, jas lanko 205 vaikai.

Įkurtos 4 papildomos patalpos – seklyčia, sporto, muzikos salės, žaidimo kambarys. Iš ES skirtų lėšų įkurtas metodinis centras, kuriame vyksta seminarai, paskaitos, susirinkimai, vaikams rodomi filmai. Atlikta visų grupių santechnikos renovacija.

Tėvelių ir darbuotojų dėka iš paaukotų gyventojų pajamų mokesčio 2% (parama ir labdara) suremontuotos grupių grindys, nupirktos žaliuzės, pastatyti nauji įrengimai vaikų žaidimo aikštelėse.

Pagal projektą „Teritorijų planavimo ir žemės ūkio plėtra“, kurį organizavo Šilutės rajono savivaldybė ir Šilutės darbo birža, suremontuotos trys įstaigos laiptinės, darželio vidinis kiemelis. Šią vasarą gavus ES struktūrinių fondų lėšų, planuojama apšiltinti pastatą.

Atliepiant šeimų pageidavimus ir atlikus vaikų atėjimo į darželį laiko tyrimą, pakoreguotas darželio darbo laikas: 8 grupės dirba nuo 7.00 iki 17.30 val., o 3 grupės – nuo 7.30 iki 18.00 val.

Visa veikla ugdytiniams vyksta pagal individualią įstaigos programą „Vaikystės laipteliai“, tačiau šeimoms pageidaujant dar yra organizuojamas papildomas ugdymas: dailė, šokiai, vyresniems vaikams – anglų kalba. Nauja tai, kad fizinį ugdymą organizuoja jaunas pedagogas Tomas. Tai vaikų ir pedagogų džiaugsmas.

Nauja ir tai, kad aktyviai vykdomas ne tik pedagogų, bet ir šeimų švietimas. Labai vertingas buvo žinomo Lietuvos vaikų psichologo Evaldo Karmazos seminaras „Bendradarbiavimas su tėvais, vaikais ir tarpusavio bendradarbiavimo santykiai“. Džiugu, kad lektorius mūsų darželio šeimas įvertino kaip labai išprususias, intelektualias, žingeidžias.

Daug idėjų turi ir naujovių siekia lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ pedagogai. Praėjusią savaitę dalijosi patirtimi su rajono pedagogais, skaitė pranešimus tema „Efektyvus informacijos valdymas – judėjimas pažangos link“.

Toliau tęsiame „ŠEIMOS MOKYKLĖLĖS“ veiklą vaikams, kurie dar nelankė darželio. Nuo balandžio 10 d. kviečiame šeimas registruotis.

Prašytume VISUS, PLANUOJANČIUS LANKYTI l/d „ŽVAIGŽDUTĖ“, patikslinti, ar lankys šią įstaigą.

Kovo 21 d. duomenimis, yra įregistruoti 58 prašymai lankyti darželį nuo rugsėjo mėnesio 1 d., o patenkinti galėsime 50.
Gegužės pabaigoje, suderinus su Švietimo skyriumi, bus skelbiamas priimtų vaikų sąrašas.

Visais klausimais kviečiame kreiptis tel. (8 441) 62 163, el.paštas info@zvaigzdeta.lt

Daugiau informacijos skaitykite internetinėje svetainėje www.zvaigzdeta.lt