Tikslinami paskutinieji Macikų lagerio, Švėkšnos sinagogos ir sovietinio paminklo Šilutėje tvarkymo darbai

SEPUCIO _2Šilutės savivaldybės vadovai surengtoje tradicinėje liepos mėnesio spaudos konferencijoje, be kita ko, pagarsino LR Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų vizito Šilutėje susitarimus, ir prisiminė neseniai vykusią diskusiją su Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovais dėl Žalgirio gatvėje stovėjusio akmens – sovietinio paminklo likimo.

Liepos 26 d. LR vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis, Viešojo valdymo grupės patarėja Diana Varnaitė, Lietuvos įvaizdžio grupės projektų vadovas Linas Vingelis ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ambasadorė ypatingiems pavedimams Gitana Grigaitytė aplankė ir susipažino su Švėkšnos buvusios sinagogos tvarkymo darbais ir apžiūrėjo Macikų lagerio objektų kompleksą. Su Šilutės savivaldybės vadovais bei specialistais buvo aptarti paminėtų objektų sutvarkymo darbų organizavimo klausimai.

Lėšos perlaidojimui jau suplanuotos

Savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Šeputis pasakojo, kad buvo surengtas suplanuotų darbų priežiūros komisijos posėdis. Šios komisijos pirmininkas yra D. Matulionis, o jo pavaduotoju paskirtas S. Šeputis.

Komisija apžiūrėjo Švėkšnos sinagogos restauravimo – tvarkymo darbus, kuriuos atlieka UAB „Lietuvos paminklai“. Jau yra uždėtas naujas stogas su perdangomis ir nutinkuotos dvi sienos. Statybininkai yra įsipareigoję šiemet nutinkuoti visas sienas, jas nudažyti ir sudėti pastato langus.

Visiems darbams apmokėti dar trūksta 140 tūkst. Eur. Tos lėšos jau suplanuotos 2020 metų biudžete.

Beje, neplanuotai komisija apžiūrėjo ir Švėkšnos katalikų bažnyčios sieną, kurioje yra trupančių ir krentančių plytų. Švėkšnos klebono Juliaus Meškausko nuomone, bažnyčios siena pelija ir trupa dėl drėgmės poveikio. Klebonas prašo padėti sutvarkyti trupančią sienos dalį, nes iš bendruomenėje surenkamų lėšų tokių darbų nepavyks atlikti.
Svečiai su mero pavaduotoju S. Šepučiu aplankė ir Macikų lagerio kapinaites. Jie apžiūrėjo lagerio objektus bei vietą, kur planuojama perlaidoti palaikus iš Armalėnų gyvenvietės Žaliosios gatvės. Manoma, kad bus ekshumuoti ir perlaidoti į Macikų kapines apie 600 buvusio lagerio kalinių palaikų. Kiekvienas kūnas su paženklinimais bus palaidotas atskiruose kapuose. Tikimasi, kad bus rasta palaikų su identifikacijos ženklais.

Pasak S. Šepučio, Vyriausybė jau patvirtino 320 tūkst. Eur sumą, kuri yra reikalinga perlaidojimui, lėšos jau suplanuotos 2020 metų biudžeto projekte. Darbai turės vykti 2020 metų 3 – 4 ketvirtyje. Šiemet Šilutės savivaldybės darbas yra parengti atliekamų darbų sąlygas ir atlikti Viešuosius darbų pirkimus.
Komisijos nuomone, kaip teigė S. Šeputis, palaikų perlaidojimo darbai yra susieti su politiniais aspektais. Nesinorėtų, kad konkursą laimėtų organizacijos, orientuotos į nedraugišką vienos šalies nuomonę. Macikų lageryje kalėjo nemažai įvairių šalių karo belaisvių ir sovietinių represijų aukų, todėl parengtas viešojo konkurso sąlygas reikės derinti su nemažai institucijų ir organizacijų, kad išvengti nepageidaujamų konfliktų.

Diskusijos dėl senojo paminklo atgimimo

Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis papasakojo apie pirmąjį susitikimą su Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės skyriaus valdybos nariais ir aktyviais bendruomenės žmonėmis. Susitikime, kuris įvyko liepos 24 dieną, buvo kalbama apie Žalgirio gatvėje nuo sovietmečio laikų stovinčio paminklinio akmens likimą.
Pasak mero, nors yra raginančių tą paminklinį akmenį pašalinti iš tos vietos, nemažai yra ir tokių, kurie mano, kad vertėtų senam paminklui suteikti naują prasmę. Politiniai kaliniai tremtiniai siūlo akmenį pritaikyti šio krašto tremtiniams atminti. Pedagogas ir savivaldybės politikas Algirdas Gečas mano, kad tas naujas paminklas turėtų žymėti ne tik lietuvius tremtinius, bet ir šišioniškius, kurie turėjo palikti gimtines dėl karo baisumų.

Pasak mero, Savivaldybė įsipareigoja sukurti paminklinio akmens teksto turinį, bus tariamasi, kad metalo kūrinį ant akmens sukurtų Telšių meno mokykla. Dabar iki rugpjūčio vidurio Savivaldybės architektė Gintautė Sandarienė parengs pirmąjį vizualizacijos vaizdą, kaip galėtų atrodyti tremtiniams skirtas paminklas. Aptarti galimo paminklo vizualizaciją tada vėl susirinks idėjos sumanytojai.