Tikslinamos daugelio seniūnijų ribos

ioyy0p1690Nuo gegužės 19 dienos organizuojama kelių rajono seniūnijų gyventojų apklausa dėl seniūnijų teritorijų ribų nustatymo.

Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistės Aurelija Znutienė sakė, kad tokia apklausa vykdoma vadovaujantis Vyriausybės nurodymu. Aiškinamajame rašte teigiama, kad šiuo metu, pavyzdžiui, Šilutės seniūnijoje nustatyta tvarka yra patvirtinta tik Šilutės miesto teritorijos riba.

Šilutės seniūnijoje – Šilutės mieste ir jos kaimiškojoje dalyje gyvena 22 623 gyventojai, (Šilutėje – 17 156), jos teritorija siekia 16 527 hektarų. Pasak seniūno Raimondo Steponkaus, iki šiol rimtų nesusipratimų dėl seniūnijos ribų tikslumo su jos gyventojais nekildavo.

Likusių gyvenamųjų vietovių ribos yra nepatvirtintos. Pasak specialistės, jos neretai yra netikslios, kerta įregistruotų žemės sklypų ribas, pastatus, neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų atitikti kelių, vandenų, miškų teritorijų ribas.

Nuo gegužės 19 d. iki birželio 19 d. numatyta apklausti Gardamo, Juknaičių, Kintų, Saugų, Šilutės, Žemaičių Naumiesčio seniūnijų teritorijose gyvenančius žmones. Savo nuomonę dėl ribų patikslinimo gali pareikšti visi toje teritorijoje gyvenamają vietą deklaravę žmonės. Tiesa, dalyvauti apklausoje nėra privaloma.

Apklausa bus vykdoma tiesiogiai įrašant seniūnijoje registruotų gyventojų nuomonę apklausos lapuose. Atvykstant į seniūniją apklausai būtina atsinešti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Nustatyta tvarka nepatvirtinus gyvenamųjų vietovių ribų negalima patvirtinti ir seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų. Dėl netikslių gyvenamųjų teritorijų ribų kyla daug problemų tarp valstybės registrų ir informacinių sistemų naudojamų skirtingų duomenų: gyventojams deklaruojant gyvenamąją vietą, nustatant žemės sklypų vertę, nuo kurios priklauso gyventojų mokami mokesčiai, ūkininkams deklaruojant pasėlių plotus ar gaunant išmokas dėl mažiau palankių ūkininkauti vietovių ir pan.
Dažniausiai su panašiomis problemomis susiduria žmonės, gyvenantys arba ūkininkaujantys dviejų seniūnijų pakraščiuose.

Apklausos laikotarpis: nuo gegužės 19 d. iki birželio 19 d., nuo 8 val. iki 17 val. pirmadieniais – ketvirtadieniais, nuo 8 val. iki 15.45 val. penktadieniais. Pietų pertrauka nuo 12 – 12.45 val.
Pasak A. Znutienės, ateityje teks patikslinti ir visų kitų rajono seniūnijų ribas.