Tiriama maudyklių kokybė

1284201667 91213509 1-Sklypai-su-ezero-pakrante-Ignalina-1284201667Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje maudymosi sezono metu, kuris pagal Lietuvos gamtines sąlygas prasideda birželio mėnesio 1 d. ir baigiasi rugsėjo 15 d., nuo 2008 metų stebimas vandens telkinių vanduo maudyklų ir tų rekreacinių vietų, kurias yra pamėgę rajono gyventojai bei svečiai.

Siekiant užtikrinti maudyklų vandens kokybės tyrimų tęstinumą ir sistemingumą bei norint sumažinti maudyklų ir rekreacijai naudojamų vandenų mikrobiologinę ir kt. taršą parengta ir 2012 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimu patvirtinta Maudyklų vandens kokybės stebėsenos ir paplūdimių priežiūros Šilutės rajone 2012-2014 metų programa.

Programos paskirtis – gerinti aplinką, kad ji būtų palanki žmonių sveikatai.

2012 m. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje maudymosi sezono metu bus stebimas Žemaičių Naumiesčio tvenkinio Žemaičių Naumiesčio maudyklos, Kuršių marių ties Kintais, Šilutės seniūnijoje: Atmatos upės ir Šyšos upės ties Šilutės miesto Darbininkų kvartalu vanduo.

Minėtų vandens telkinių vandens kokybės tyrimai, pagal patvirtintą grafiką, atliekami Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyriuje. Vandens mėginių ėmimo datos yra paskirstytos per visą maudymosi sezoną.

Maudymosi vietų vandens kokybės privalomas vertes reglamentuoja Lietuvos Higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.

Atkreipiamas dėmesys, kad visuomenė apie maudyklų vandens kokybę, trumpalaikės taršos ar išskirtinių situacijų atvejus bus informuojama per visą maudymosi sezoną spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainės www.silute.lt „Sanitarijos“ skyrelyje.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į vyriausiąją specialistę – sanitarijos inspektorę Violetą Baltutienę, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė (kab. Nr. 306), tel. (8 441) 79 219, arba el. p. sanitarija@pamarys.lt