Tiriamasis darbas apie Kavolių kapinaites

08 11 20agluonenukapinesŠilutės muziejus gavo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto istorijos katedros 4 kurso studentės Živilės Miliūtės mokslinį darbą „Evangelikų liuteronų kapinės Kavolių kaime ir jose istorine verte išsiskiriantys kapai“.

Živilė, taikydama lauko tyrimo metodus, tyrinėjo Kavolių kaime esančias Kavolių ir Strėmenių senosios evangelikų liuteronų kapines kaip savitą Mažosios Lietuvos paveldo dalį.

Darbe apžvelgiamas XIX a. pab. – XX a. II pusės laikotarpis, užfiksuotos šiose kapinėse esančios seniausios ir istorine verte išsiskiriančios kapavietės.

Užrašyta Kavolių kapinių atsiradimo istorija bei Strėmenių ir Kavolių kapinėse istorine verte svarbūs kapai. Darbe nemažai dėmesio skirta evangelikų liuteronų tikėjimui, apžvelgti skirtumai tarp Didžiosios ir Mažosios Lietuvos.