Tobulėjimo galimybės Šilutės profesinio mokymo centre

Šilutės profesinio mokymo centre (PMC) visus mokslo metus verda aktyvus gyvenimas. Įvairių profesijų besimokantys moksleiviai ne tik įgyja teorinių žinių, bet turi galimybes įgyti praktinių žinių realiose darbo vietose atlikdami praktikas įvairiose ES šalyse. Šią galimybę jiems suteikia Erasmus+ programa, kurią Lietuvoje administruoja ir finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas, remiamas Europos Komisijos.

2022/2023 mokslo metais Šilutės PMC įvairias specialybes studijuojantis moksleiviai, pagal Erasmus+ projektą 2022-1-LT01-KA121-VET-000053753, stažavosi Maltoje. Būsimieji virėjai mokėsi gaminti žuvies ir jūros gėrybių patiekalus, automechanikai susipažino su dešinės vairo pusės automobilių techniniu aptarnavimu, apdailininkai gilinosi į įvairius renovacijos ir atnaujinimo darbus. Be to, kirpėjo profesiją studijuojančios moksleivės atliko praktiką Ispanijoje, Barselonoje, mokėsi atlikti kliento parengimo kirpimui užduotis, stebėjo profesionalių kirpėjų atliekamą darbą, atliko nesudėtingas kirpimo dalis.

Ateinančiais mėnesiais įvairių specialybių Šilutės PMC moksleiviai išvyksta į praktikas verslo įmonėse Italijoje, kur pagal savo studijuojamas profesijas tobulins praktinius įgūdžius, susipažins su naujovėmis.

Siekiant tobulinti profesinio mokymo procesą remiantis užsienio šalių patirtimi PMC profesijos mokytojai taip pat dalyvauja stažuotėse užsienyje, kurių metu įgyja naujų kompetencijų ir žinių. Stažuotės Portugalijoje metu PMC mokytojai turėjo galimybes stebėti teorijos ir praktikos pamokas bei jų eigą taikant įtraukiojo ugdymo metodus. Profesijos mokytojai susipažino su Portugalijos švietimo sistemoje taikomais įtrauktiems principais, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų įtraukimu į ugdymo procesą. Lankydamiesi Jungtinėje Karalystėje, Londono profesinio mokymo įstaigose profesijos mokytojai įgijo žinių, įgūdžių ir kompetencijų organizuoti ir įgyvendinti modulinį mokymą, susipažino su modulinio profesinio mokymo darbo specifika.

Siekdami kelti savo profesinę kvalifikaciją EPMC profesijos mokytojai šiais mokslo metais dar vyks į stažuotes Ispanijoje ir Turkijoje.

Profesijos moksleivių ir profesijos mokytojų įgyti įgūdžiai bei patobulintos profesinės kvalifikacijos buvo pripažintos kiekvienam išduodant Europass mobilumo dokumentus.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.