Toliau daugėja žūstančių darbo vietose

Liepos 26 d. 10 val. Šakių rajone, žemės ūkio bendrovėje, atlikdami srutų rezervuaro siurblio remontą žuvo trys žmonės. Tai itin skaudi nelaimė, todėl įvykį tiria Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) komisija, kuriai vadovauja LR vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

pexels.com nuotr.

Nelaimingų atsitikimų darbe skaičius sparčiai auga. 2021 m. I pusmečio nelaimingų atsitikimų darbe, ypač žemės ūkyje, yra gerokai daugiau negu 2020 metais.

VDI per 2021 m. I pusmetį gauta 20 pranešimų apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė, ir 66 pranešimai apie įvykius, kurių metu buvo sunkiai sužaloti. 2020 m. per tokį pat laikotarpį gauta atitinkamai 15 ir 55 pranešimai. T. y., mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius padidėjo 5 atvejais (33 proc.), o sunkių – 11 atvejų (20 proc.).

„Neramu matyti augančius nelaimingų atsitikimų darbe skaičius,- sako LR vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius. – Po ilgo karantininių prastovų laiko į darbą grįžtantys darbuotojai galbūt yra praradę budrumą ir įgūdžius, todėl darbų vadovai turi priminti saugos taisykles, instruktuoti darbuotojus ir dar kartą atidžiai patikrinti, ar visi yra aprūpinti reikalingomis saugos priemonėmis. Būtent darbdavys yra atsakingas už darbuotojų saugumą darbo metu.”

Tiriant nelaimių priežastis nustatyta, kad didžiąją dalį mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių šiemet sąlygojo darbdavio neįgyvendinti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai, nepakankama darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė, netinkamas darbų organizavimas. Beveik ketvirtadalis nelaimingų atsitikimų įvyko, kai atlikdami darbus darbuotojai nesilaikė saugaus darbo instrukcijų.

VDI inspektoriai, tirdami įvykius darbe, nelaimingo atsitikimo darbe priežastimis dažniausiai įvardijo Lietuvos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo šių straipsnių reikalavimų pažeidimus: „Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė įmonėje“ – 9 atvejais, „Darbdavio pareigos sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas“ – 6 atvejais, „Darbo priemonės“) – 4 atvejais, „Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji reikalavimai“ ir „Darbo vietų įrengimas statybvietėse, naudingųjų iškasenų gavybos įmonėse, žvejybos laivuose, darbo priemonėse“ – 3 atvejais. Net 11 mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe (24 proc.) įvyko dėl darbuotojų didelio neatsargumo, kai jie nesilaikė nustatytų saugos ir sveikatos reikalavimų.

„Sezono metu ypač padaugėja nelaimių žemės ūkyje. Suintensyvėjus sezoniniams darbams, darbdaviai žemės ūkyje vis mažiau deda pastangų užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą. Žemės ūkio veikla – tai ne tik javų, augalų, galvijų auginimas, ta veikla apima ir technikos naudojimą bei priežiūrą, statybos remonto darbus,“ – sakė J. Gricius.

2021 m. I pusmetį įvykių darbe metu žuvo 2 neblaivūs darbuotojai ir 1 neblaivus sunkiai nukentėjo. Pernai tuo laiku įvyko 1 sunkus nelaimingas atsitikimas darbe, kurio metu nukentėjo neblaivus darbuotojas. Aptariamu laikotarpiu sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe darbuotojams iki 18 metų neįvyko.