Topoliui griuvus, gyventojai plojo seniūnijai

nupjove mediRedakcija sulaukė Šilutės M.Jankaus gatvės 3A ir Laisvės alėjos 5 namo gyventojų, panorusių padėkoti Šilutės seniūnijos vadovams.

Žmonės džiaugiasi, kad išpildytas jų prašymas nukirsti didelį aplinkos teršėją – šalia namų augusį bene 25 metrų topolį. Kai darbininkai, pakelti automobiliniu kranu į padanges, nupjovė ilgiausias šakas, gyventojai net plojo, dėkingi spaudė rankas seniūnui Raimondui Steponkui ir jo pavaduotojui Algirdui Ivanauskui.

Rudenį kreipęsi į seniūniją šių dviejų namų gyventojai rašė, kad jų gyvenimas po aukštu, trapiu ir plačiai išsišakojusiu medžiu yra nesaugus.

Kažkada nupjovus apatines medžio šakas, topolis tik pradėjo stiebtis aukštyn ir pastaruoju metu jau praaugo greta esantį keturaukštį namą. Medis kėlė didelę grėsmę kiemuose stovintiems automobiliams, o siaučiant audrai gyventojai nebegalėjo ramiai miegoti – baiminosi, kad ilgos plonos aukštaūgio šakos vieną gražią dieną nugrius tiesiai ant jų namų.

Be to, žmones piktino ir aplink skraidančios žiedadulkės, ypač erzinantys pūkai – jiems daugelis gyventojų yra alergiški.

Ir štai antradienį topolis griuvo. Gyventojai sako rankomis ploję visi – ir tie, kurie išėjo į kiemą, ir tie, kurie procesą bei atvykusius seniūnijos vadovus pamatė tik per langus.

Seniūno pavaduotojas A.Ivanauskas „Šilutės naujienoms“ sakė, jog kasmet mieste pašalinama apie 15 medžių. Pjaunami tik tie medžiai, kuriuos atrenka speciali komisija, nustačiusi avarinę medžių būklę arba pripažinusi, kad jie auga ypač arti namų. Seniūnija tik pateikia komisijai gyventojų prašymus.

Medžių pjovimas – nepigus darbas. Kiekvieno tokio ne vietoje užaugusio lapuočio ar spygliuočio pašalinimas mūsų biudžetui atsieina nuo 120 iki 500 litų. Kaina priklauso nuo to, ar medis didelis, kurioje vietoje auga, ar prireikia krano. Štai prie minėtojo topolio kranas dirbo gerą pusdienį, nes teko atsargiai žemėn leisti kiekvieną stambesnę šaką.

Medžiai pjaunami ne vegetacijos metu, anot A.Ivanausko, maždaug iki balandžio 1-osios. Tik avarinės būklės, žmonių saugumui grasinantys medžiai šalinami bet kuriuo metų laiku.

A.Ivanauskas pataria visiems, sumaniusiems aplinką papuošti jaunu medeliu, itin atsakingai rinkti jam vietą. Vertėtų pagalvoti, kaip tas medelis atrodys po dešimties ar kelių dešimčių metų, pasvarstyti, ar jo šakos neužstos saulės, ar jos nepradės lįsti gyventojams per langus.

Silutes naujienu LOGO