Tramdomas šilumos kainos augimas

file60086829 c1e366bePrieš mėnesį mūsų rajono centralizuotos šilumos vartotojai buvo išgasdinti naujiena, jog nuo rugpjūčio 1 dienos apie 12,5 proc. bus branginama UAB „Šilutės šilumos tinklai“ gaminama šiluma. Taip buvo nusprendusi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, kuri nuolatinę šilumos kainos dedamąją skaičiuoja kasmet pagal įmonės pateiktus duomenis.

„Šilutės naujienos“ jau rašė, kad po valdžios perversmo mero pavaduotojas Algirdas Balčytis kartu su Savivaldybės administracijos bei šilumos tiekėjų atstovais keliavo į Vilnių derėtis, kad šilumos augimas nebūtų toks žymus. Savivaldybės politikus ir centralizuotos šilumos vartotojus piktina tai, kad investuojami pinigai į pigesnio, švaresnio kuro – biokuro – naudojimą, o vėliau pagaminta šiluma brangsta.

Derėjosi su kainų ir energetikos kontrolės komisija

Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja Zita Tautvydienė Ekonomikos ir finansų komitetui pateikė sprendimo projektą, kuriuo Tarybai siūloma nustatyti naujas šilumos kainos dedamąsias, kurios suminę vienanarę šilumos kainą nuo rugpjūčio mėnesio pabrangins tik 4,3 proc. o ne 12,5 proc., kaip buvo anksčiau planuota. Naujos šilumos kainos galios beveik metus – iki 2015 metų birželio 30 dienos.

2014 m. rugjūčio mėnesio suminė vienanarė kaina bus 19,28 ct/kWh be PVM (21,02 ct/kWh su PVM). Liepos mėnesį ši kaina buvo 18,49 ct/kWh be PVM (20,15 ct/kWh su PVM).

Politikai domėjosi, kaip Savivaldybės administracijai pavyko įtikinti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją pakeisti nuomonę ir sumažinti planuotą didesnę šilumos kainą.

Z.Tautvydienė kalbėjo, kad derybose pavyko sutarti, jog naujojo biokuro katilo investicijos grąža būtų pradėta skaičiuoti ne nuo rugpjūčio, o tik nuo kitų metų.

Mero pavaduotojas A.Balčytis tikisi, kad tramdyti šilumos kainos augimą padės ir jau paskelbtas viešasis biokuro pirkimo konkursas. Viskas daroma, kad laiku būtų įsigyta pigesnio kuro.

„Šilutės šilumos tinklai“ jau yra pasirengę kurą pirkti ir iš mažųjų kuro tiekėjų – turi kuro kokybės kontrolės laboratoriją bei svarstykles. 10 proc. „Šilutės šilumos tinklams“ reikiamo kuro galės patiekti smulkieji rajono verslinkai ar ūkininkai.

Pasiruošė kuro atsargų

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ direktorius Algis Šaulys Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuolaidą skaičiuojant suminę šilumos kainą pavadino tik kainos augimo atitolinimu dar vieneriems metams.

„Šilutės naujienoms“ jis pasakojo, kad naujausias biokuro katilas leis įmonei visiškai atsisakyti anksčiau dar vis naudojamo mazuto. Per pastaruosius metus įmonė investavo 8,8 mln. litų į naujo katilo pastatymą ir kitos būtinos infrastruktūros įrengimą. Todėl anksčiau ar vėliau į gaminamos šilumos kainą turės būti įskaičiuota šių investicijų grąža.

„Esame pasiruošę biokurą pirkti ne tik iš stambiųjų gamintojų, bet ir iš mūsų rajono verslininkų, ūkininkų. Jeigu tokių smulkių tiekėjų neatsirastų, „Šilutės šilumos tinklai“ yra pasirengę biokuro pasigaminti ir patys. Įmonė jau nusipirko ir savo įmonės specialioje aikštelėje susandėliavo 4 tūkstančius kietmetrių medienos, kuri reikiamu metu bus susmulkinta ir panaudota kurui“, – sakė įmonės direktorius.

Pasak A.Šaulio, visos minėtos naujovės suteiks daugiau galimybių mažinti gaminamos šilumos savikainą.