Transliacija tėvams apie gyvenimo įgūdžių programą

Šiais mokslo metais mokyklose atsirado naujas dalykas – gyvenimo įgūdžiai. Svarbiausias jo tikslas – ugdyti mokinių socialinį ir emocinį raštingumą. Tai socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas. Gyvenimo įgūdžių dalykas įvestas 5 ir 7 klasėse – po vieną pamoką per savaitę ir 9 kl. – 1 pamoka kas dvi savaites. Palaipsniui nuo 1 iki 10 klasės šiam dalykui bus skiriama po 1 savaitinę pamoką.

 

Gyvenimo įgūdžių programos turinys

Programa siekiama padėti vaikams, paaugliams ir jaunimui pasirengti gyvenimui, suteikti žinių, nuosekliai ugdyti vertybes, nuostatas, elgesį, kuris padės laiku atpažinti ir patiems arba su kitų pagalba įveikti įvairius gyvenime kylančius iššūkius.

Gyvenimo įgūdžių programa kiekvienoje klasėje apima šias temines sritis:

 • socialinis ir emocinis ugdymas,
 • psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija,
 • patyčių ir smurto prevencija,
 • savižudybių prevencija,
 • lytiškumo ugdymas,
 • sveikatos ugdymas,
 • pirmoji pagalba,
 • žmogaus sauga.

Programoje išskirtos keturios pasiekimų sritys: „Savęs pažinimas, kėlimas ir siekimas asmeninių tobulėjimo tikslų“, „Tarpusavio santykių kūrimas ir mokymasis bendradarbiauti“, „Atsakingas elgesys ir pasekmių įvertinimas“, „Asmens, bendruomenės gerovės kūrimas, sveikatos stiprinimas ir saugojimas“.

Pamokose įgūdžiai ir gebėjimai bus ugdomi palaipsniui, kasmet kartojant, kiekvienam įgūdžiui ar gebėjimui mokytis ir tobulinti pridedant po vieną plėtojantį, įgūdį įtvirtinantį žingsnį ar skirtingą kontekstą.

Gyvenimo įgūdžių dalykas nėra vertinamas pažymiais.

Programos turinys išdėstytas kiekvieniems mokslo metams. Pavyzdžiui, pirmokai

 • mokysis atpažinti, koks elgesys vadinamas patyčiomis, kaip reikia į jas reaguoti;
 • kalbėsis, kokias taisykles gali kurti patys ir kam jos reikalingos, kurs draugiškos ir rūpestingos klasės taisykles;
 • aiškinsis, kuriuos sprendimus gali priimti patys, o kada būtina kreiptis pagalbos į suaugusiuosius, mokysis patys priimti sprendimus;
 • analizuos įvairias buityje, mokykloje ir kitose erdvėse naudojamas priemones, mokysis įvertinti jų saugumą ir susipažins, kaip su šiomis priemonėmis reikia elgtis;
 • mokysis saugaus elgesio gatvėje;
 • mokysis pažinti savo kūno ribas ir jas saugoti, mokysis pažinti ir apibūdinti pagrindines kūno dalis, organus ir jų funkcijas;
 • pradės mokytis pirmosios pagalbos sau ir kitam suteikimo įgūdžių: pamatuoti temperatūrą, sutvarkyti nubrozdinimą ir kt.

Programa padės nuosekliai ugdyti socialines-emocines kompetencijas

Nuo pirmos klasės mokiniai plėtos emocijas ir jausmus apibūdinančių žodžių žodyną, įvairiose situacijose atpažinę emocijas, mokysis jas sieti su žodžiais ir kūno kalba, įvardyti jų intensyvumą.

Per visą programos laikotarpį mokiniai išmoks emocijų valdymo strategijų, išmoks atpažinti nerimo šaltinius, nusiraminti ir pritaikyti įtampą mažinančius pratimus.

Programoje didelis dėmesys skiriamas ir savo įgūdžiams, talentams, savybėms atpažinti. Vaikai mokysis įsivardyti savo gebėjimus ir suplanuoti, kuriose srityse norėtų tobulėti.

Mokiniai taip pat analizuos priežastis, skirtumus ir panašumus tarp tyčinio ir netyčinio elgesio, patyčių ir konflikto, mokysis įsivertinti sprendimus, suprasti, ar jie nedaro jiems patiems ar aplinkiniams žalos. Taip pat išmoks pasipriešinti grėsmę keliančiam elgesiui ir sužinos, kaip veikti ištikus nelaimei.

Per visus dešimt programos mokymosi metų mokiniai ugdysis atsparumą psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui, nusikalstamai veikai. Programa padės mažinti patyčių ir smurto atvejų, savižudybių skaičių. Taip pat pasitarnaus siekiant stiprinti sveikatą, saugoti gyvybę, suteiks pirmosios pagalbos žinių ir ugdys gebėjimus ją suteikti. Be to, programoje skiriamas nuoseklus dėmesys lytiškumo ugdymo temoms.

Programos turinys nuo 1 klasės nuosekliai veda mokinius link savo žinių, įgūdžių, talentų ir gebėjimų įgalinimo, todėl yra numatytos temos, aktualios karjerai planuoti. Devintokai ir dešimtokai reflektuos, kaip asmeniniai gebėjimai, pomėgiai daro įtaką karjerai pasirinkti, mokysis planuoti savo profesinę karjerą ir savanorystės galimybes. Kiekvienais metais mokiniai mokysis išsikelti asmeninius tikslus, susidaryti tikslo siekimo planą ir numatyti, kokie iššūkiai gali kilti planuojant.

Su programos turiniu galima susipažinti čia:

Pagrindinė informacija apie Gyvenimo įgūdžių dalyką pateikta čia:

Atsakymai į rūpimus klausimus – viešojoje konsultacijoje

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija mokytojus ir tėvus kviečia į viešąją konsultaciją, kurioje specialistai, Gyvenimo įgūdžių programos sudarytojai atsakys į tėvams rūpimus klausimus apie šią programą.

Viešoji konsultacija bus transliuojama ŠMSM „YouTube“ kanalu rugsėjo 13 d. nuo 15 val. Transliacijos nuoroda čia.

Klausimus iš anksto kviečiame užduoti el. paštu turiu.klausima@smsm.lt.