„Transparency International“: skaidresnė tapo ir Šilutės rajono savivaldybė

 

TILS tyrimasPer ketverius metus Lietuvos savivaldybės tapo skaidresnės, – trečiadienį pranešė tyrimą atlikusios nevyriausybinės organizacijos „Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS). 2018 m. jų skaidrumo vidurkis padidėjo nuo 56 iki 69 balų iš 100 galimų, rodo TILS savivaldybių skaidrumo tyrimas.
Daugiausiai apie savo veiklą viešina Joniškio (94 balai) ir Alytaus (90 balai) rajonų savivaldybės, mažiausiai – Kalvarijos (39 balai), Trakų (46 balai) ir Pakruojo (46 balai) rajonų savivaldybės.

Tarp kitų šalies savivaldybių Šilutės yra 25-oje vietoje. Per ketverius metus mūsų savivaldybės skaidrumo vidurkis padidėjo nuo 61 iki 73 balų.

Skaidriausiai mūsų savivaldybėje įvertinta Tarybos veikla ir Savivaldybės įmonės bei paslaugos.

Atskleidžia vis daugiau informacijos

Nors dauguma savivaldybių nenurodo, kokių pasiūlymų iš lobistų ir interesų grupių atstovų sulaukia tarybos nariai ir administracijos vadovai, įtakos darymas savivaldoje tapo skaidresnis. Prieš 4 metus nė viena savivaldybė neskelbė, su kuo susitinka jų vadovai, o 2018 m. tai viešino jau 30 savivaldybių.

Dauguma (57) savivaldybių nurodo, kaip galima pranešti apie galimus korupcijos atvejus, tačiau tik 3 iš 4 teigia, kad užtikrina pranešėjų duomenų konfidencialumą. Trys savivaldybės – Tauragės, Pakruojo ir Trakų raj. – apie galimybes pranešti nieko neskelbia.

Trečdalis savivaldybių nenurodo, kokias dovanas gali priimti jų darbuotojai, o kokių ne.

Tik kas šešta savivaldybė (iš viso 9) finansines ataskaitas pateikia taip, kad jose veiktų kompiuterinė paieškos sistema, leidžianti analizuoti dokumentus ir ieškoti duomenų pagal raktinius žodžius.

Savivaldybės mažiausiai informacijos atskleidžia apie savivaldybių politikų ir administracijų vadovų interesus bei gyventojų galimybes dalyvauti priimant sprendimus.

Savivaldybės tarybos narių ir darbuotojų interesus išsamiausiai pristato Birštono, Joniškio r. ir Telšių r. savivaldybės (po 75 balus), antikorupcines priemones – Alytaus r. ir Joniškio r. savivaldybės (po 100 balų), apie viešuosius pirkimus geriausiai atsiskaito Joniškio r. ir Klaipėdos miesto savivaldybės (po 100 balų), apie galimybes gyventojams dalyvauti savivaldybės veikloje – Alytaus, Joniškio ir Molėtų r. savivaldybės (po 100 balų).

Neviešinamos viešų ir privačių interesų bei turto deklaracijos

Savivaldybių skaidrumo vertinime, Šilutės surinko tiek pat balų, kiek ir Šakių rajono savivaldybė – 73. Balu mažiau nei Šilutės įvertintos Panevėžio miesto ir Prienų rajono savivaldybės. TILS tyrimas skelbia, kad daugiausiai taškų, po 100 balų, Šilutės savivaldybė surinko Tarybos veiklos ir Savivaldybės įmonių ir paslaugų skaidrumo vertinime.

Mūsų savivaldybėje viešinami Tarybos narių individualūs balsavimai svarstomais klausimais, interneto svetainėje skelbiami Tarybos posėdžių protokolai. Savivaldybės tinklalapyje taip pat viešinamas visų savivaldybės įmonių, įstaigų ir savivaldybės valdomų bendrovių sąrašas; kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės valdomų įmonių valdybas, taip pat kokia savivaldybės valdomų bendrovių akcijų dalis priklauso savivaldybei.

Mažiausiai balų skaidrumo vertinime – 50 surinko institucijos struktūra, pareigybės ir darbuotojai. Ir nors savivaldybės svetainėje pateikiama darbuotojų, Tarybos narių, valstybės tarnautojų kontaktinė informacija, nurodomos

kiekvieno savivaldybės administracijos darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai jų pareigybei, tačiau nėra viešinamos savivaldybėje dirbančių politikų ir administracijos darbuotojų, užimančių vadovaujančias pareigas, viešų ir privačių interesų deklaracijos, taip pat turto deklaracijos.

57 balus iš 100 surinko Savivaldybės antikorupcinės politikos skaidrumas. Mūsų savivaldybėje neskelbiama viešai prieinama tvarka, informuojanti, kas yra daroma su gautais pranešimais. Taip pat nėra informacijos, ar skelbiama su kokiomis interesų grupėmis susitinka meras, Tarybos nariai ir vadovaujančias pareigas užimantys savivaldybės darbuotojai, neskelbiami ir jų raštu arba žodžiu pateikti pasiūlymai savivaldybei. Skaidrumo pasigendama ir tvarkoje dėl galimų/negalimų dovanų ir kelionės išlaidų.

58 taškus surinko gyventojų įtraukimas į sprendimų priėmimą. Nėra informacijos, kad Savivaldybė viešina viešųjų konsultacijų metu iš gyventojų gautus pasiūlymus, taip pat savo sprendimus dėl viešųjų konsultacijų metu gautų pasiūlymų.

Po 83 balus surinko Savivaldybės biudžeto ir jo vykdymo skaidrumas ir finansai. Vienintelis trūkumas savivaldybės biudžeto vertinime buvo tai, kad savivaldybės skelbiamose finansinėse ataskaitose neveikia kompiuterinė paieškos sistema.

Viešųjų pirkimų skaidrumo vertinime vienintelis trūkumas buvo tai, kad nėra informacijos, ar savivaldybės interneto svetainėje skelbiamos darbuotojų, atrenkančių viešųjų pirkimų laimėtojus, viešų ir privačių interesų deklaracijos.

Parengė rekomendacijas

Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus TILS parengė rekomendacijas, kaip savivaldybės galėtų tapti skaidresnės. Jose siūloma užsibrėžti kelis svarbiausius antikorupcinius tikslus ir juos viešinti, užtikrinti galimybę saugiai pranešti apie negeroves, skelbti susitikimus su interesų grupėmis, finansinius duomenis skelbti atvirų duomenų formatu, viešinti gyventojų galimybes dalyvauti priimant sprendimus.

Tyrime vertinta, kiek informacijos savivaldybės teikia apie savo darbuotojus, tarybos veiklą, antikorupcines priemones, savivaldybių įmones ir bendroves, metinius biudžetus, viešuosius pirkimus ir gyventojų galimybes dalyvauti sprendimų priėmime. Analizuota, ar savivaldybės skelbia ne tik privalomą viešinti, bet ir papildomą informaciją apie savo veiklą.

Savivaldybių interneto svetainių analizę TILS atliko 2018 m. spalio – gruodžio mėn. Vertinimo rezultatai buvo siunčiami visoms savivaldybėms, joms sudaryta galimybė pradėti viešinti trūkstamą informaciją ir taip pakoreguoti savo įvertinimą. Šia galimybe pasinaudojo 53 savivaldybės. 2014 m. tai padarė 12 savivaldybių.
Vertinimo metodika kurta pagal „Transparency International“ Portugalijos ir Slovakijos skyrių savivaldos skaidrumo tyrimus.

Savivaldybių skaidrumo vertinimą ir savivaldybių reitingą galite rasti www.jurgiokepure.lt.