Transporto įmonės šį mėnesį sulauks darbo inspektorių patikros

img.lrytas darbo inspValstybinė darbo inspekcija (VDI) šiais metais suplanavo ypač daug dėmesio skirti darbo ir poilsio laiko apskaitos pažeidimų kontrolei ir prevencijai.

Tai, kad ekonominės veiklos sektoriuje transporto įmonės yra vertinamos kaip rizikingiausios ir jos įtrauktos į VDI prioritetų sąrašą, jų nuodugniam tikrinimui VDI paskyrė visą kovo mėnesį.

Pažeidimai dažniausiai nustatomi transporto įmonėse

Įvairūs pažeidimai, kaip viena iš šešėlinės ekonomikos apraiškų, dažniausiai nustatomi mobiliosiose darbo vietose (statyboje, miškininkystėje), transporto, prekybos bei aptarnavimo veiklose.

Problema tapo dar aktualesnė nuo sausio 1 dienos padidinus minimalią mėnesinę algą – tuomet įmonės, siekdamos išvengti augančių išlaidų, bando jas kompensuoti formaliai trumpindamos darbo laiką, tačiau nemažindamos darbo krūvio

darbuotojams.

Todėl kovo mėnesį darbo inspektoriai tikrins, kaip darbo teisės ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų – ypač darbo apmokėjimo, darbo ir poilsio organizavimo – laikomasi transporto įmonėse.

Transporto įmonėse vieni iš dažniausiai nustatomų pažeidimų: iki komandiruotės pradžios vairuotojams neišmokama ne mažiau kaip 50 procentų numatomų dienpinigių ir su komandiruote susijusių išlaidų. Dažniausiai žodžiu susitariama

vairuotojams mokėti ne pagal tam tikrus reikalavimus nustatytą atlyginimą, bet už nuvažiuotus kilometrus. Šis „susitarimas” turi neigiamos įtakos eismo saugumui, prieštarauja ES praktikai bei tampa darbuotojų ir darbdavių nesutarimų

priežastimi.

Patikrinimų metu taip pat nustatoma nemažai darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės trūkumų, pažeidimų dėl darbo užmokesčio, darbo priemonių, privalomų sveikatos tikrinimų, darbuotojų instruktavimo, mokymo ir atestavimo

darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir pan.

Transporto įmonės ekonominės veiklos sektoriuje minėtais aspektais patenka tarp rizikingiausių ir jos yra įtrauktos į VDI veiklos prioritetų sąrašą.

Beveik didžiausias nelaimingų atsitikimų skaičius darbe

2012 metais, daugiau nei dviejuose šimtuose įmonių patikrinus apie 4,6 tūkst. transporto priemonių, nustatyta per 4,3 tūkst. pažeidimų.

Pažeidimai čia įvairūs: nepateikti vairuotojų dirbtų dienų registracijos lapai ir duomenys, nesilaikyta nustatytos poilsio ir vairavimo trukmės ir pan.

Pagal nelaimingų atsitikimų darbe skaičių transporto įmonės yra antroje vietoje po statybų: pernai šiose įmonėse žuvo 14 darbuotojų, dar 32 buvo sunkiai sužaloti.

Dažniausios traumų priežastys – kritimas iš aukščio kraunant krovinius (nuo automobilio kėbulo, vilkiko puspriekabės), darbuotojus sužaloja transporto priemonė (ją remontuojant, transporto priemonei pajudėjus iš vietos).

Transporto įmonės bus tikrinamos pagal Transporto įmonių tikrinimo klausimyną, paskelbtą VDI interneto svetainėje, skiltyje Veikla / Ūkio subjektų priežiūra / Įmonių tikrinimo klausimynai.