Trys vagys grobį gabeno vežimu

93962aS.M. – nedirbantis, neturintis nuolatinės gyvenamosios vietos, kartą jau teistas vyras, neseniai teisme sulaukė dar vieno nuosprendžio – už 2002 m. kovo 8-ąją įvykdytas vagystes.

S.M. tuomet buvo sumanęs pasipelnyti iš Natkiškių kaimo ūkininkų turto. Ir tik šių metų vasarį jis sulaukė jam skirto teismo nuosprendžio.

Tų metų Tarptautinę moters dieną vyras suorganizavo kitų dviejų vagių – bendrininkų draugiją. Vidurnaktį kompanija sėkmingai įgyvendino savo kėslus – apvogė 3 ūkius. Grobį jie sukrovė į arklio traukiamą vežimą ir 3 valandą nakties nudardėjo iki kito ūkio, kur vagių „profesijas“ iškeitė į prekybininkų – pardavė pavogtus daiktus.

Per vieną naktį – trys vagystės

S.M. Pagėgių savivaldybės Natkiškių kaime su bendrininkais A.M. ir G.G. vidurnaktį iš J.M. sodybos kieme stovėjusio traktoriaus pagrobė 250 Lt vertės traktoriaus prikabinimo įtaisą, 150 Lt vertės išilginę traukę bei 130 Lt kainuojančią kieme buvusį 38 litrų aliumininį bidoną. Bendra žala, padaryta nukentėjusiajam, įvertinta 530 Lt.

Tuo vagys nepasitenkino – nukeliavo iki P.G. sodybos. Ten iš kieme stovėjusio traktoriaus pavogė 120 Lt vertą traktoriaus prikabinimo įtaisą ir 130 Lt kainuojančią traukę, tuo padarydami nukentėjusiajam 250 Lt žalą.

Nepakako grobio ir iš antrojo ūkio – jie nudardėjo ir į R.G. sodybą. Ūkinio pastato durys buvo neužrakintos, tad S.M. įlindo į vidų ir nugvelbė 70 Lt vertus du maišus kombinuotųjų pašarų, 20 Lt vertės paukščiams skirtų kombinuotųjų pašarų ir 120 litų kainuojantį aliumininį bidoną. Nukentėjusiajam padaryta 210 Lt žala.

S.M. teisme pripažino savo kaltę. Pasakodamas įvykių eigą jis sakė, kad naktį su A.M. arklio traukiamu vežimu atvažiavo į Natkiškius ir vogė traktorių dalis. Po to, pasak teisiamojo, iš „kažkokio“ ūkio pavogė ir įvairių pašarų. Vogtus daiktus bendrininkai sudėjo į vežimą ir, nuvažiavę į kitą ūkį, tą pačią naktį viską pardavė.

Iš vagių – į prekybininkus

Liudytojas ir tos nakties vagysčių bendrininkas G.G. teisme pasakojo, kad vagystės dieną buvo susitikęs su S.M., kuris pasiūlė ir suviliojo naktį nuvažiuoti į Natkiškius vogti. Vyrai žinojo, kad A.M. turi vežimą su arkliu ir pasitarę vakare išvažiavo vykdyti dieną išsikelto tikslo. Jis su A.M. laukdavo ant kelio, o S.M., nuėjęs į ūkininkų kiemus, grįždavo jau su grobiu, kurį vyrai sukraudavo į vežimą.

Liudytoja D.U. teisme sakė, kad A.M. padėdavo jos ūkyje dirbti įvairius darbus. 2002 m. kovo mėnesį jis pasiprašė arklio su vežimu, neva, kad galėtų nuvažiuoti pas savo tėvus. D.U. paskolino vežimą, tik nežinojo, kad šis buvo panaudotas ne pas tėvus važiuoti, o naktinei vagystei vykdyti.

Liudytojas S.P. parodė, kad apie 3 valandą nakties pas jį atėjęs S.M. pasiūlė pirkti traktoriaus dalių ir kombinuotųjų pašarų. S.M. sakė tuos daiktus gavęs už darbą iš ūkininkų bei tėvo. S.P. tokių vėlyvų svečių neišvijo ir daiktus nusipirko, sumokėjęs už juos 130 Lt. Bet ilgai pirkiniais nepasidžiaugė – iškėlus bylą, nukentėjusiesiems daiktai buvo grąžinti.

Kaltinamasis S.M. nukentėjusiųjų atsiprašė, gailėjosi taip pasielgęs. Nors jis charakterizuojamas patenkinamai, tačiau nusikalstamas veikas padarė netrukus po lygtinio paleidimo iš įkalinimo vietos, todėl, atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, kaltinamajam skirtas laisvės atėmimas vieneriems metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo galėjo būti skundžiamas.