Tūkstančiai litų – iš darbo atleistiems politikams

pinigai Naujai susiformavusi valdančioji dauguma, kurios lyderiu yra tapęs „tvarkietis“ Vytautas Laurinaitis, be gailesčio iš aukščiausių Savivaldybės tarybos bei administracijos postų išstumdė politikus ir partijų statytinius. Liepos 2 dieną nutrauktos darbo sutartys su net penkiais buvusiais vadovais: Savivaldybės meru Šarūnu Laužiku, jo pavaduotoju Virgilijumi Pozingiu, Tarybos sekretoriumi Jonu Jauniumi, Savivaldybės administracijos direktoriumi Tomu Budrikiu bei jo pavaduotoja Alina Overlingaite.

Tačiau kad ir kaip buvusios opozicijos politikams neįtiko minėtų politikų ir darbuotojų veikla, jie po pusmečio tarnybos paleisti ne su tuščiomis kišenėmis – kiekvienam iš jų bus sumokėtos dviejų mėnesių vidutinio jų darbo užmokesčio išeitinės kompensacijos. Išskyrus vicemerą V.Pozingį ir Tarybos sekretorių J.Jaunių – jiems paskirtos po 1 mėnesio vidutinio darbo užmokesčio išeitinės kompensacijos.

Bendra visų išmokų suma perkops 38 tūkstančius litų. Prie šios sumos dar nepriskaičiuoti per pusmetį nepanaudotų atostogų atlyginimai.

Ką darys?

Praradęs Savivaldybės tarybos pasitikėjimą ir iš pareigų atstatydintas buvęs rajono meras Š.Laužikas per porą mėnesių iš rajono biudžeto gaus 9010 Lt išeitinę kompensaciją. Šio teksto autoriui nepavyko susisiekti su atstatydintu politiku ir sužinoti jo tolimesnius planus. Tačiau dėl pragyvenimo ir darbinės ateities Š.Laužikui daug rūpesčių, be jokios abejonės, nebus. Jis su žmona Beatriče valdo turizmo paslaugų kompleksą „Ventainė“. Š.Laužikui tik pradėjus vadovauti rajonui, VšĮ „Pamario žuvys“ jam paskyrė per 300 tūkstančių litų europinę paramą turizmo komplekso prieplaukai rekonstruoti. Taigi užimtumo stoka Š.Laužikas neturėtų skųstis.

Vicemero poste pusmetį padirbėjęs V.Pozingis į bedarbius išlydėtas su 4206 Lt kompensacija. „Šilutės naujienoms“ jis sakė, kad be darbo neketina nuobodžiauti: ūkininkaus, aktyviai dalyvaus visuomeninėje veikloje – ruošis artėjantiems savivaldos rinkimams.

Asmeninio politinio pasitikėjimo sekretoriaus pareigas ėjęs Jonas Jaunius iš darbo atleistas rajono mero potvarkiu. Jam paskirta vieno mėnesio vidutinio atlyginimo dydžio kompensacija – 3260 Lt.

Nemaža dalis rajono politikų J.Jauniaus darbą vertina teigiamai, neabejoja jo kompetencija. J.Jaunius „Šilutės naujienoms“ sakė, kad naujasis rajono meras V.Laurinaitis dėl jo tolimesnio darbo Savivaldybėje nekalbėjo.

J.Jaunius dabar nori paatostogauti. Sugrįžti į ankstesnę darbovietę – UAB „Pamario altegrana“, kur dirbo direktoriumi, jis jau nebegali, nes ši darbo vieta užimta.

T.Budrikis iki tapdamas Savivaldybės administracijos direktoriumi dirbo Savivaldybės administracijos Ūkio skyriuje vyriausiuoju specialistu pagal samdos sutartį. Taigi jam negalioja valstybės tarnautojo privilegija būti sugrąžintam į turėtas pareigas.

Iš darbo atleistam T.Budrikiui iš rajono biudžeto bus išmokėta 11744 Lt išeitinė kompensacija. Todėl, pasak jo, ieškotis darbo jis dar neskubės, nes per praėjusius metus dar neatostogavo.

T.Budrikis ketina darbo ieškotis tik Šilutėje. Statybos inžinierius, turintis statybos vadovo ir priežiūros atestatus, svarsto ir apie nuosavą verslą. Tačiau neatmeta galimybės, jog svarstytų pasiūlymą sugrįžti dirbti į Savivaldybės Ūkio skyrių.

Savivaldybės Ūkio skyriaus vedėjas Sigitas Šeputis, kuriam po poros savaičių teks eiti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, „Šilutės naujienoms“ sakė, kad T.Budrikiui Ūkio skyriuje darbo atsirastų kaipmat, nes tokio išsilavinimo specialistų trūksta.

Buvusiai Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai A.Overlingaitei, iš pareigų atleistai po pusmečio darbo, skirta 9828 litų kompensacija.

Ji „Šilutės naujienoms“ sakė, kad dar neturi jokių darbo pasiūlymų. Ankstesnėje darbovietėje – UAB „Sauliaus transporto sistemos“ – ji dirbo pagal terminuotą darbo sutartį – pavadavo motinystės atostogose esančią darbuotoją. Ši darbo vieta jau užimta. A.Overlingaitė yra mechanikos inžinerijos magistrė. Ji neatmeta, kad darbo gali tekti ieškotis ir Klaipėdoje. Dabar bent porą savaičių dėl to galvos nekvaršins – atostogaus.