Turininga mokinių vasaros atostogų pradžia

Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje vyko jau tradicinė vasaros poilsio stovykla „Lamata“.

Šiemet į stovyklą pakviesti 22 5-6 klasių mokiniai. Programos tikslas – organizuoti kūrybingą ir prasmingą poilsį: plėsti gamtamokslines žinias, taikyti tyrimų metodą, mokyti vaikus užmegzti draugiškus santykius, kurti nuoširdžią atmosferą.

Vaikų stovykloje laukė įdomi ugdomoji veikla.
Programos metu stovyklautojai su mokytoja Z. Kaminskiene lankėsi Šilutės hidrometeorologijos stotyje, mokėsi stebėti ir prognozuoti orus. Mokytoja Ž. Daukšienė supažindino stovyklautojus su vaistiniais augalais, mokiniai atliko Žemaičių Naumiesčio vandens telkinių ir oro taršos tyrimus, lankėsi Stemplių girininkijoje. Girininkas A. Uselis papasakojo apie miško augalus ir gyvūnus, mokiniai stebėjo juodojo gandro lizdą per žiūronus, rinko augalus, mokėsi parengti herbarus.

Mokytoja B. Galinauskienė supažindino su orientaciniu sportu ir pakvietė surasti „lobį“. Kartu su pagalbos mokiniui specialistėmis M. Žeimiene ir D. Lengviniene vaikai lankėsi Pagramančio regioniniame parke, žavėjosi įspūdingais Akmenos ir Jūros upių slėniais, atodangomis, Pagramančio kabančiais tiltais, dalyvavo edukacijoje „Piemenėlių duona“. Laisvalaikiu vaikai bendravo, dirbo grupėse, dalinosi patirtimi, rašė „Stovyklos dienoraštį“.