Turizmo įstatymo pataisomis siūloma griežčiau reglamentuoti kelionių organizatorių veiklą, užtikrinant turistų teisių apsaugą

keliones2015 m. gegužės 6 dieną Ekonomikos komitete buvo svarstomas patobulintas Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko Remigijaus Žemaitaičio inicijuotų Turizmo įstatymo pataisų projektas.

Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio teikiamame Projekte tikslinama kelionių pardavimo agento sąvoka, į ją papildomai įtraukiant reikalavimus ūkio subjektams, kurie nuotolinės prekybos būdu (pvz., grupinių apsipirkimų interneto svetainėse) turistams parduoda organizuotas turistines keliones ar atskiras turizmo paslaugas. Įstatymo pataisose, siekiant užtikrinti tinkamą turisto teisių apsaugą kelionių organizatoriaus nemokumo ar bankroto atveju, siūloma privalomai į standartinių turizmo paslaugų teikimo sutarčių tarp kelionės organizatoriaus ir turisto sąlygas įtraukti punktą, nurodantį subjekto, perimsiančio pareigą grąžinti turistą į pradinę jo išvykimo vietą, įskaitant būtiną apgyvendinimą, kai jis yra numatytas turizmo paslaugų teikimo sutartyje, laikotarpiu, kol turistas grąžinamas į pradinę jo išvykimo vietą, rekvizitus ir kontaktinius duomenis. Patobulintu įstatymo projektu išplečiamas nepriekaištingos reputacijos reikalavimų turinys, papildomai nurodant, jog asmuo nebus laikomas nepriekaištingos reputacijos, jei jam per pastaruosius penkerius metus buvo iškelta bankroto byla, tapo nemokus ar pripažintas bankrutavusiu.

Turizmo įstatymo pataisose nustatomos griežtesnės prievolių užtikrinimo sąlygos, terminai ir prievolių užtikrinimo sumos. Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio projektu siūloma įtvirtinti bendrą pareigą kelionių organizatoriams užtikrinti, kad prievolių įvykdymo užtikrinimo suma būtų pakankama ir prireikus ją padidinti. Jeigu kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo suma tampa mažesnė negu nustatyta, kelionių organizatorius privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, kreiptis į draudimo įmonę ar finansų įstaigą dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos patikslinimo ir ją patikslinti. Siūloma numatyti, kad kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo suma yra: ne mažesnė kaip 3 tūkstančiai eurų, kai verčiamasi tik vietiniu turizmu; ne mažiau kaip 50 tūkstančių eurų, kai verčiamasi išvykstamuoju turizmu, neorganizuojant kelionių užsakomaisiais skrydžiais; ne mažiau kaip 200 tūkstančių eurų, kai verčiamasi išvykstamuoju turizmu, organizuojant keliones užsakomaisiais skrydžiais. Projektu tiksliau apibrėžiamos turizmo valdyme dalyvaujančių valstybės valdymo institucijų funkcijos, įtvirtinami kiti papildomi saugikliai, kurie padėtų geriau apginti turistų interesus ir užtikrinti kokybišką kelionių organizavimą.

Europos Komisija prieš Lietuvą pradėjo pažeidimo procedūrą ir siekia išsiaiškinti, ar Lietuva tinkamai perkėlė į savo teisės aktus Europos Sąjungos nuostatas dėl turistų visų sumokėtų sumų grąžinimo ir repatrijavimo kelionių organizatoriaus nemokumo atveju.