Uikšių ilgaamžiui 90 metų išbūrė čigonė

90metis gecasRugsėjo pradžioje 90-metį atšventęs Katyčių seniūnijos Uikšių kaimo gyventojas Povilas GEČAS gausiems savo svečiams pasakojo prieš keturis dešimtmečius čigonės ištartą pranašystę, jog 90-mečio tikrai sulauksiąs.

Tuomet dabartinis ilgaamžis čigone nepatikėjo, mat šioji nesugebėjusi teisingai atspėti jo vardo. Bet laikas bėgo ir šiandien jis svarsto, jog teisi ir protinga buvusi toji pranašautoja…

P.Gečas neseniai sulaukė gausaus būrio svečių – savivaldybės ir seniūnijos vadovų, socialinių darbuotojų ir kaimynų. Sugužėję į kuklią ilgaamžio sūnėno Jono Gečo, kuris ir prižiūri dėdę, trobelę, šie skaitė sveikinimus ir teikė dovanas, o atvykę žurnalistai vis taikėsi tą ilgo gyvenimo receptą išpešti.

Specialaus recepto p.Povilas tikino niekada nesilaikęs ir apskritai tokio nežinantis. Dar jaunystėje jam net kelis kartus teko armijon eiti, kitokio vargo ragauti. Gerai prisimena ir ilgas keliones pėsčiomis į Šilutę iš atokaus rajono kampelio, nes reikėdavo parsinešti duonos, kurios arčiau niekur nebuvo galima nusipirkti.

Į Uikšius atsikėlęs iš Vainuto seniūnijoje esančių Kivylių P.Gečas ilgus metus dirbo ūkyje: ir fermose galvijus penėjo, ir laukininkystėje pašarus ruošė.

Namuose p.Povilo irgi niekas nelaukė su karštais pietumis, nes vesti jis taip ir neprisiruošė. Atkakliai žurnalistų remiamas prie sienos, senolis pasakojo, jog kažkada mylimą moterį turėjęs, bet toji jį palikusi. Taip ir nugyveno ilgą amžių vienas.

Bet ne vienišas. Padėjo ūkininkauti ir auginti vaikus savo sūnėnams, tad dabar jį prižiūri Jonas su broliene Aldona Gečiene.

A.Gečienė pasakojo, jog dėdė vargiai būtų sulaukęs tokio garbaus jubiliejaus, jei ne Šilutės ir Katyčių medikai. Geru žodžiu moteris mini Šilutės ligoninės gydytojus Ireną ir Julių Pranevičius, visą ligoninės Vidaus ligų skyriaus personalą su vedėju Kastyčiu Giedriku priešakyje, taip pat dėdės šeimos gydytoją Kristiną Vitienę bei katytiškę bendrosios praktikos slaugytoją Giedrę Armonienę.

„Jei ne šie medikai, jau kelis kartus gelbėję dėdę, šiandien kažin ar bebūtume sulaukę tiek svečių jo jubiliejuje“, – sakė moteris.

Septynių vaikų šeimoje užaugęs P.Gečas dabar beturi tik du brolius, šie Degučiuose ir Šiauliuose įsikūrę.

Prisimindamas tą, tuomet 50-mečio, girdėtą čigonės pranašystę, senolis pripažįsta, jog pranašautoja protinga buvusi. Tik jis, tuomet neteisingą savo vardą išgirdęs, jai to reikalauto rublio už būrimą taip ir nedavęs.

„…Sūneli, Tėvynė tave šaukia, ir vėl bus laisva Lietuva“, – prie stalo susėdusiems svečiams užtraukė ilgaamžis.

O svečiai linkėjo jubiliatui dar ilgų metų ir pažadėjo visi susirinkti po 10-ies metų 100-mečio proga.

 Projektas „Šilutės krašto kultūra ir žmonės: tradicijos, istorija, kūryba”.