Ūkiams – kvietimas teikti paraiškas ir 1,8 mln. eurų paramos

Padažnėjus afrikinio kiaulių maro atvejams, Žemės ūkio ministerija ragina dar to nepadariusius įdiegti ūkiuose biologinio saugumo priemones ir siūlo finansinę pagalbą: nuo rugsėjo 26 d. iki spalio 31 d. organizuojamas papildomas kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas“.

Asociatyvi nuotr.

Paramos gali kreiptis ūkinių gyvūnų laikytojai – fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla. Paramai numatyta beveik 1,8 mln. Eur. Paramos intensyvumas siekia 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia galima suma projektui negali viršyti 100 tūkst. Eur arba 300 tūkst. Eur, kai įsigyjamas turtas gali būti naudojamas daugiau negu vienoje ūkinių gyvūnų laikymo vietoje (pvz. mobili dezinfekcinė įranga ir kt.) ir 200 Eur vienam SG, kai prašoma paramos suma viršija 4 tūkst. Eur.

Pareiškėjo teikiamų paramos paraiškų skaičius pagal šią priemonę neribojamas. Bendra paramos suma vienam gavėjui (taip pat ir nesavarankiškų įmonių, sutuoktinių) negali viršyti 600 tūkst. Eur  2021 m. ir vėliau pateiktoms paraiškoms pagal šią priemonę visas ūkinių gyvūnų laikymo vietas kartu sudėjus.

Pareiškėjai turi būti iki paramos paraiškos pateikimo parengęs biologinio saugumo priemonių taikymo ir tam reikalingų investicijų planą ir suderinę jį su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

LR ŽŪM inf.